Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění je povinný odvod státu, který je zaměstnancům automaticky strháván ze mzdy. Zdravotní pojištění spravují zdravotní pojišťovny. Sociální pojištění má tři složky: důchodové pojištěné, nemocenské pojištěné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Najnovšie články