Podnikanie / Štart podnikania/Ako založiť živnosť alebo s. r. o.
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako založiť živnosť alebo s. r. o.

Ako založiť živnosť alebo s. r. o.
Seyfor Slovensko, a.s.
07. 02. 2022
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se2
Ako založiť živnosť alebo s. r. o.

Obsah

  Musíte ísť na úrad, keď chcete založiť živnosť alebo s.r.o.? Koľko peňazí potrebujete? Pripravili sme pre vás základné rady, ako postupovať v prípade založenia živnosti alebo s.r.o. krok za krokom.

  Živnosť alebo s. r. o.?

  Najskôr sa musíte rozhodnúť akú právnu formu podnikania zvolíte. Pokiaľ si vyberiete živnosť, stanete sa živnostníkom, resp. samostatne zárobkovo činnou osobou SZČO. Ak zvolíte založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), budete podnikať na právnickú osobu, nie na seba ako fyzickú osobu.

  V nasledujúcich tabuľkách nájdete základné rozdiely živnosti a s.r.o.

  Výhody živnosti

  Nevýhody živnosti

  Jednoduché založenie

  Ručenie za záväzky celým (aj osobným) majetkom

  Žiadny povinný kapitál v zmysle základného imania na začiatku podnikania

  V prípade vyšších príjmov pomerne vysoké zaťaženie sociálnymi 33,15% a  zdravotnými odvodmi 14%

  Príjmy sú súkromné peniaze živnostníka a môže ich minúť na osobnú spotrebu

  Sociálne a zdravotné odvody je potrebné platiť počas celého roka bez ohľadu na úspešnosť podnikania

  Paušálne výdavky a možnosť vybrať si formu účtovania – daňová evidencia alebo jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo

  Zodpovednosť za dlhy až do smrti, prípadne do vyhlásenia bankrotu

   

  Výhody sro

  Nevýhody sro

  Obmedzené/žiadne ručenie za záväzky spoločnosti spoločníkom

  Potrebné vypracovať kvalitnú Spoločenskú zmluvu a ďalšie dokumenty na registrovanie spoločnosti

  Možnosť optimalizácie daňového a odvodového zaťaženia – dividendy

  Komplikovanejšie zrušenie spoločnosti

  Pomerne nízke základné imanie 5 000€ (akciová spoločnosť 25 000€)

  Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo

  Aj jedna fyzická osoba môže založiť sro

  Peniaze spoločnosti nie sú osobné peniaze spoločníka ani konateľa

  Viete, ktorý variant je pre vás vhodnejší? Pripravili sme niekoľko modelových príkladov, ktoré vám môžu pomôcť pre rozhodovaní.

  • Vaše podnikanie je dosť rizikové = zvoľte s. r. o.
  • Plánujete zamestnať zamestnancov a chcete budovať firmu, ktorú v budúcnosti predáte = zvoľte s. r. o.
  • Chcete pracovať ako samostatný profesionál = zvoľte si živnosť
  • V obchodnom styku nechcete vystupovať pod vlastním menom = zvoľte s. r. o.
  • Plánujete spoločný podnik s ďalšími zakladateľmi = zvoľte s. r. o.
  • Potrebujete rýchlo a lacno začať podnikanie = zvoľte si živnosť. Neskôr môžete prejsť na s.r.o.

  Ako založiť živnosť

  Založenie živnosti je pomerne jednoduchá záležitosť, pokiaľ máte občiansky preukaz s čipom a elektronický podpis. Cez portál www.slovensko.sk je možné otvoriť voľnú živnosť zdarma, remeselnú alebo viazanú živnosť si otvoríte za poplatok 7,50€.[1]

  Voľná živnosť je činnosť, ktorú môže vykonávať hocikto, čiže nevyžaduje sa žiadne povolenie, vzdelanie, výučný list, certifikáty či skúšky. Typickým príkladom je živnosť kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo živnosť reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. O túto živnosť jednoducho požiadate a žiadne doklady o vyučení alebo vzdelaní neprikladáte.

  Remeselná živnosť je činnosť, na ktorú musíte mať výučný list, prípadne iné adekvátne vzdelanie, ktorého úspešné absolvovanie preukážete dokladom pri zakladaní živnosti.[2] Príkladom remeselnej činnosti je napr. kominár, klampiar alebo cukrár.

  Viazané živnosti sú činnosti, na ktoré musíte preukázať príslušné požadované vzdelanie a častokrát aj prax. Napríklad, ak chcete mať autoškolu, musíte mať otvorenú živnosť Prevádzkovanie autoškoly, a aby ste si ju mohli otvoriť, musíte mať úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

  Živnosť sa spravidla otvára na adresu trvalého bydliska, a ak to je iná adresa,  musíte mať súhlas majiteľa nehnuteľnosti (overený), pokiaľ budete podnikať na inom mieste, než je bydlisko. Bez ohľadu na to, o koľko živnostenských listov si požiadate, dostanete vždy jedno IČO. Čiže, dnes si požiadate napr. o dve živnosti, o pol roka o ďalšie dve a jednu pôvodnú zrušíte, stále máte jedno IČO. Živnostenský list, ktorý hovorí o tom, že máte otvorenú konkrétnu živnosť, je vždy vydaný na vaše meno a pod svojim menom aj podnikáte, no môžete mať v názve svojej živnosti aj iný doplňujúci názov, napr. Ján Mrkva – nábytok. Ale nie je to povinné.

  Vo formulári, ktorý vypĺňate pri otvorení živnosti, môžete požiadať zároveň aj o registráciu vo vašej zdravotnej poisťovni, u správcu dane a Jednotné kontaktné miesto, ktoré vybavenie žiadosti spracováva, vám pridelí aj spomínané IČO.

  Na začiatku podnikania sa platí zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu,[3] pokiaľ nie ste v súbehu (napr. pracovná zmluva alebo zdravotné poistenie za vás platí štát).

  Premýšľate o podnikaní?

  Zadajte váš e-mail a získajte účtovné a daňové tipy pre začiatok vášho podnikania. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako založiť s. r. o.

  Základné prvky a pojmy v sro:

  Spoločník: majiteľ spoločnosti je ten, kto zakladá a vlastní sro. Môže to byť jedna osoba alebo viac osôb. Môže to byť fyzická, ale aj právnická osoba. Maximálny počet spoločníkov je 50, aj keď v praxi sa tento počet využíva minimálne. Ak má byť v spoločnosti viac spoločníkov, je veľmi dôležité premyslieť si, s kým začnete podnikať. V prípade rozličných názorov na situáciu v podnikaní môžu nejasné vzťahy paralyzovať fungovanie spoločnosti. Spoločník má nárok na dividendu, čo je podiel na zisku spoločnosti podľa výšky svojho podielu.

  Konateľ: štatutárny orgán sro je ten, kto koná za spoločnosť. Konateľom môže byť tá istá osoba ako spoločník, ale konateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá dokladá svoju bezúhonnosť, čiže ideálne musí mať čistý register trestov.[4] Konateľov môže byť viac, do obchodného registra sa zapisuje spôsob ich konania (spoločne, samostatne).

  Od 1.10.2020 platí, že exekuované osoby a dlžníci novú spoločnosť s ručením obmedzeným už nezaložia a nemôžu ani previesť obchodný podiel. Ideálne je, aby spoločníci ani konatelia nemali žiadne daňové dlhy a dlhy v Sociálnej poisťovni a nemali žiadne exekúcie.

  Základné imanie je povinný vklad spoločníkov pri založení spoločnosti v minimálnej výške 5000€ celkom. Minimálny vklad spoločníka je 750€, ale v súčte musí byť základné imanie spomínaných 5000€. Tento vklad môže, ale nemusí byť vložený pred založením spoločnosti na bežný účet, takže môže byť poskytnutý aj v hotovosti.

  Ak je spoločníkom iba jedna osoba, spoločnosť vzniká Zakladateľskou listinou.[5] Ak je viac spoločníkov, podpisujú Spoločenskú zmluvu. V týchto dokumentoch sa rieši fungovanie sro, uvádza sa výška podielov spoločníkov, výšku rezervného fondu a jeho dopĺňanie, spôsob výpočtu vyrovnacieho podielu spoločníkov, podmienky prevodu obchodného podielu, povinnosť spoločníkov uhradiť stratu z podnikania, určuje konanie konateľov, prípadný zákaz konkurencie, prípadné zriadenie dozornej rady a jej právomoci, možnosti tvorby kapitálového fondu z vkladov, povinnosť vypracovať a prijať stanovy, ktoré upravujú vnútorné fungovanie spoločnosti, a pod. Detailov, ktoré je potrebné doladiť v Spoločenskej zmluve je mnoho a veľmi odporúčam venovať jej vypracovaniu náležitú pozornosť, najmä pokiaľ je v spoločnosti viacero spoločníkov.

  Meno sro nesmie byť zameniteľné s menom inej spoločnosti, ktorá bola založená skôr. Veľmi jednoducho to zistíte na www.orsr.sk, kde sú zapísané všetky existujúce spoločnosti. Podobné mená nie sú vylúčené, ale obchodné mená nesmú byť zameniteľné.

  Každá sro má vydané živnostenské listy, kde je postup vydania obdobný ako pri podnikaní formou živnosti, ale sro má povinnosť zapísať ich do obchodného registra, ktorý vedú jednotlivé okresné súdy SR v sídle príslušného krajského súdu.  Poplatok za zápis do obchodného registra stojí 300€, ak je podaný v písomnej forme a 150€ ak je podaný zápis elektronicky. Od 1.10.2020 je povinné zápis sro do obchodného registra vykonať iba elektronicky.

  Každá sro má tiež povinne aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk, kam posielajú štátne a miestne orgány rôzne rozhodnutia a oznámenia. Do schránky sa automaticky dostane štatutárny orgán prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. Je v záujme každej spoločnosti sa do schránky pravidelne pozrieť a skontrolovať, či úrady nemajú potrebu so spoločnosťou komunikovať. V elektronickej schránke sa dá nastaviť zasielanie notifikácií na zvolený email.

   

  [1] https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_registracia-zivnosti#poplatky

  [2] Na webe ministerstva vnútra www.minv.sk máte vždy aktuálny zoznam aj voľných aj remeselných a aj viazaných živností, ktorý sa neustále aktualizuje.

  [3] Vymeriavací základ sa mení každý rok podľa zmeny priemernej mzdy  v hospodárstve SR, ktorú zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR. Zatiaľ sa každoročne zvyšuje, takže aj minimálny preddavok na zdravotné poistenie sa každoročne zvyšuje. Živnostník nemôže platiť nižší preddavok na zdravotné poistenie, než z minimálneho základu, jedine ak by bol v súbehu.

  [4] §6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

  [5] Ako jediný spoločník môže byť fyzická osoba zapísaná maximálne v troch spoločnostiach.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.