Adresár

S modulom Adresár máte perfektný prehľad vo vašich kontaktoch, možnosť zapísať ku každému z nich ľubovoľnú poznámku alebo on-line skontrolovať, či spoľahlivo platí DPH či svoje záväzky.

Popis modulu 

Prehľadné vedenie kontaktov

Založenie nového kontaktu v Adresári je otázkou pár sekúnd. Postačí, keď zadáte IČO vášho klienta a Money všetky ostatné údaje automaticky stiahne z našej internej databázy.

Ku každému kontaktu si potom môžete zapísať odlišné obchodné meno, adresu prevádzky či fakturačnú adresu, pridať neobmedzené množstvo kontaktných osôb alebo kontakt rýchlo zaradiť do ľubovoľnej skupiny (Dodávatelia, Odberatelia ...).

Kontakty taktiež rýchlo zoradíte alebo vyfiltrujete podľa zadaných kritérií, prípadne medzi nimi priamo vyhľadávate.

Ľubovoľné poznámky a história obchodu

Ku každému kontaktu v Adresári je možné priraďovať vlastné štítky, ktorým v Money hovoríme adresné kľúče. Takýmto štítkom môže byť napríklad „VIP klient“ alebo „dealer“. Pomocou adresných kľúčov môžete vyhľadávať, filtrovať alebo ich hromadne priraďovať a odoberať.

Ku kontaktom si v prípade potreby pripíšete tiež upozorňovacie poznámky, ktoré sa vám zobrazia vždy, keď klienta vyberiete do niektorého z dokladov. Typickým príkladom takej poznámky je napríklad „zlá platobná morálka“.

Ďalšou možnosťou je pripísanie ľubovoľnej poznámky. Sem už si napíšete naozaj čokoľvek, poznámku uvidíte vždy, keď rozkliknete detail kontaktu.

Adresár funguje tiež ako jednoduché CRM. Ku kontaktom totiž ide zapisovať aktivity, vrátane ich dátumov a času, napríklad: „telefónny rozhovor“, „schôdzka“ či „zaslanie ponuky“. Aktivity môžete triediť, tlačiť, filtrovať, prideľovať ako úlohu zamestnancom alebo sledovať, či sú splnené. To oceníte v situácií, keď si aktivity zobrazíte počas telefonického rozhovoru s klientom.

Všetky doklady na jednom mieste

U každého klienta v Adresári máte možnosť zobraziť všetky doklady, ktoré ste si počas vašej obchodné histórie vymenili. Faktúry, ponuky, objednávky, bankové doklady ..., všetko nájdete na jednom mieste.

Okrem dokladov si môžete zobraziť aj položky dokladov, takže hneď vidíte, aký tovar ste vášmu klientovi predali a aký od neho nakupovali.

„Predajný košík“ pre rýchle objednávky

Adresár vám pomôže aj v situácií, keď ste na schôdzke, príp. vám volá klient, a potrebuje čo najrýchlejšie nakúpiť alebo dostať od vás ponuku.

Stačí na karte klienta prejsť na záložku „Produkty“, vložiť produkt z vášho „Katalógu“ do „Predajného košíka“ a následne z týchto produktov rýchlo vygenerovať ponuku, objednávku alebo priamo faktúru – podľa toho, ako sa s klientom dohodnete.

Napojenie na Register platiteľov DPH

Money S3 je prepojené s Registrom platiteľov DPH, takže ihneď po vytvorení kontaktu v Adresári automaticky skontroluje, či je klient spoľahlivým platcom DPH. V Užívateľskej konfigurácií si pre istotu môžete nastaviť i automatickú kontrolu spoľahlivosti platcov DPH pri každom vystavení dokladu.

Systém mysli aj na prípady, kedy si do Adresára pridávate zahraničné firmy. V takomto prípade sa po zadaní IČ DPH môžete spojiť s registrom VIES a overiť, či táto firma je platcom DPH alebo nie.

Overenie finančnej situácie klienta vďaka „semaforu“

Priamo vedľa kontaktu v Adresári vďaka službe CreditCheck máte vo forme semaforu informáciu o finančnej rizikovosti daného kontaktu.

Zelená farba znamená, že pri obchodných vzťahoch postačí štandardná opatrnosť. V prípade oranžovej farby by ste mali pri uzatváraní zmlúv zvýšiť opatrnosť. S firmou, u ktorej svieti červená buďte pri uzatváraní obchodov mimoriadne opatrní.

Hodnotiaci ukazovateľ Semafor

CreditCheck je výsledkom automatizovanej analýzy spracovávaných informačných zdrojov. Funkciu semaforu je len upozorniť užívateľov na potenciálni výskyt informácie, ktorá sa zohľadňuje pri posudzovaní úverových rizík.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Hromadné adresné operácie a tlač štítkov

Adresár má tiež funkciu pre hromadnú tlač poštových adries na samolepiace štítky či obálky a vie do e-mailoveho klienta zadať zoznam vybraných e-mailových adries, vrátane možností adresných kľúčov a filtrovania. To oceníte napríklad pri hromadnom rozosielaní cenníkov, pozvánok alebo novoročeniek.

Adresár je ďalej prepojený s internetovou službou Logobox, verejnou databázou log českých a slovenských firiem. V prípade, že firma vo vašom Adresári má nahrané logo v databáze Logoboxu, môžete toto logo rýchlo nahrať do vášho Money.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Vždy v súlade s GDPR

V Adresári kontaktov máte perfektný dohľad nad osobnými údajmi vašich klientov. Money umožňuje sledovať tlač, exporty zo zoznamov alebo otvorenie zoznamov. Nazbierané údaje si potom kedykoľvek zobrazíte v zozname histórie akcií.

V nastavení prístupových práv užívateľov máte ďalej možnosť zakázať hromadné exporty z Adresára. Týmto krokom zabránite, aby ktokoľvek nepovolaný hromadne vyexportoval osobné údaje klientov a kontaktov.

Money tiež umožňuje anonymizáciu dát. Nástroj vymaže všetky osobné údaje alebo citlivé údaje zákazníka naprieč systémom a nahradí ich textom „Anonymizované“. Účtovné doklady klienta tak v systéme zostanú, ale jeho osobné údaje z neho zmiznú.

Vlastný modul Adresára získate v niektorom z našich kompletov

Všetky výhody modulu Adresár získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul je súčasťou kompletov: