Skladové hospodárstvo a objednávky

Modul Skladové hospodárstvo a objednávky sa postará o neobmedzené množstvo skladov, dílerské zľavy pomocou cenových hladín, individuálne cenníky a ponúkne aj niekoľko spôsobov evidencie nákupných cien práve naskladneného tovaru.

Popis modulu 

Získajte prehlaď o všetkých skladoch

Vďaka modulu Skladové hospodárstvo a objednávky môžete v Money S3 evidovať neobmedzené množstvo skladov (s výnimkou verzie Lite, kde je možné evidovať jen jeden sklad).


V zoznamoch zásob v jednotlivých skladoch sa ľahko zorientujete vďaka členeniu na skladové skupiny a podskupiny. A pomocou aparátu kmeňových kariet rýchlo skopírujete skladové karty do ďalších skladov.


Päť typov skladových kariet pokryje potreby malého e-shopu i stredne veľkého skladu: 1. bežná jednoduchá karta,

 2. služba, ako je napríklad poštovné a balné, ktoré neobstarávate na sklad, ale len fakturujete z pripraveného zoznamu,

 3. sada, zložená z viacerých skladových kariet, ktorej predajná cena je súčtom predajných cien komponent,

 4. komplet, zložený z viacerých skladových kariet, ktorého predajnú cenu je možné určiť,

 5. výrobok.


V podvojnom účtovníctve dokáže Money S3 účtovať skladové pohyby metódou A (priebežné účtovanie o každom pohybe zásoby) i B (obstarané zásoby sa účtujú priamo do nákladov).

Rýchla a prehľadná práca s cenami

Na každej skladovej karte Money eviduje nákupné a obstarávacie ceny a to buď: • váženým priemerom

 • alebo metódou FIFO (ceny podľa dodávok).


Pokiaľ zvolíte ocenenie podľa dodávok, budete mať presný prehľad o zisku na každej predajnej položke. Ak používate rôzne predajné ceny pre rôzne skupiny zákazníkov, oceníte vedenie neobmedzeného počtu cenových hladín a cenníkov.


Na každú skladovú kartu viete priradiť až desať cenových hladín – jednu základnú a deväť dílerských. V každej cenovej hladine určíte základnú cenu a až štyri množstevné zľavy. Okrem cenových hladín môžete každému partnerovi vytvoriť aj individuálny cenník alebo v adresári zadať zľavu na celý doklad. Všetky typy zliav môžete naviac vzájomne kombinovať.

Rýchle inventúry a vždy aktuálny sklad

Koniec premýšľania, ktorý tovar čoskoro exspiruje alebo ktorého sa je treba zbaviť ešte pred začiatkom novej sezóny. Vďaka aparátu dodávok pri nákupe evidujte: • nákupné a obstarávacie ceny,

 • počet nakúpených kusov,

 • dátum nákupu,

 • dátum exspirácie,

 • označenie dodávky (šaržu) a ďalšie.


Podľa týchto kritérií pri predaji vyberáte, ktorý tovar chcete vyskladniť najskôr alebo si sklad prednastavíte tak, aby automaticky vydával napríklad tovar s najbližším dátumom exspirácie. Nestane sa vám tak, že by vám na sklade v lete ležal zimný tovar.


U jednoduchých skladových kariet a u výrobkov zvolíte evidenciu výrobných čísel, vďaka ktorej budete presne vedieť, komu ste predali aký kus. Ušetríte si tak prácu pri prípadnej reklamácii.

Ku všetkým skladovým dokladom sa v Money spätne vrátite, opravíte prípadne nezrovnalosti, znovu si ich vytlačíte alebo ich vyfiltrujete podľa kritérií. Týka sa to:

 • predajok,
 • príjemok a výdajok,
 • prevodiek,
 • výroby
 • a prijatých i vystavených dodacích listov.

Aby ste si prácu uľahčili, využite šablóny k skladovým dokladom, ktoré automaticky doplnia prednastavené údaje.

Všetky zmeny v zásobách vybavíte na pár klikov vďaka funkcii hromadných zmien. Vďaka nej:

 • preceníte celý sklad,
 • presuniete tovar medzi skupinami,
 • upravíte sadzby DPH pre nákup či predaj,
 • vykonáte Prepočet obstarávacích cien zásob, ktorý slúži ku kontrole správnosti ocenenia skladu (predovšetkým v prípade, keď ste sklad ocenili váženým priemerom) a tiež kvôli správnemu výpočtu hodnoty skladu, kde nesmú byť zásoby vydávané do mínusu či za nulovú obstarávaciu cenu.

A akonáhle sa pustíte do inventúry, oceníte intuitívnu prácu s Money. S funkciou skladových inventúr zaznamenáte:

 • inventúrny stav (fyzicky zistené stavy zásob pri inventúre),
 • vyhodnotíte a zaúčtujete rozdiely medzi evidenčným a inventúrnym stavom,
 • dorovnáte evidenčný stav zásob tak, aby súhlasil s inventúrnym stavom
 • a zaregistrujete rôzne štruktúrované dlhodobé prehľady – napríklad podľa účelu inventúry, skladu, druhu zásob a iných kritérií.

Money pomôže s cashflow

Koľko z celkového obratu tvorí nový tovar a koľko dlhodobý dodávateľ? Na všetky finančné otázky odpovedia skladové prehľadové zostavy. Okrem sady bežných tlačových výstupov, ako sú prehľady, súpisy dokladov či inventúry, sledujete v skladových prehľadových zostavách obraty tovaru podľa:

 • skladov,
 • zásob,
 • predajcov,
 • odberateľov,
 • a stredísk.

Každú z týchto zostáv detailne vyfiltrujete, rozradíte a vďaka tomu rýchlo zareagujete, keď sa niektorý tovar prestane vyplácať.

S detailnou analýzou skladov vám tiež pomôže aj voliteľný modul Skladové analýzy.

Pomocou tohto nástroja môžete jednoduchým spôsobom získavať prehľad o cenách skladových pohybov (zisk, predaj, nákup) agregačne členených podľa vami zvolených premenných.

Zoznam dokladov vstupujúcich do Skladové analýzy sa zobrazuje v stromovej štruktúre podľa nastavených premenných a ich poradia. Počet úrovní stromu (premenných) a ich poradie definujete na karte Konfigurácia Skladovej analýzy. Premenné tu môžete tiež obmedziť (ich rozsah a súčtovanie) Filtrom.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Obchodujte po celej Európskej únii

Money S3 počíta aj s obchodmi mimo Slovenskú republiku a preto je súčasťou modulu aj export výkazov Intrastat. Vďaka nemu posielate výkazy pre sledovanie pohybov tovaru medzi členskými krajinami EÚ a zároveň komunikujete s Colným úradom.

Modul Skladové hospodárstvo a objednávky získate v niektorom z našich kompletov

Všetky výhody modulu Skladové hospodárstvo a objednávky získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul je súčasťou kompletov: