Skladové hospodárstvo a objednávky

Modul Skladové hospodárstvo a objednávky sa postará o neobmedzené množstvo skladov, dílerské zľavy pomocou cenových hladín, individuálne cenníky a ponúkne aj niekoľko spôsobov evidencie nákupných cien práve naskladneného tovaru.

Popis modulu 

Získajte prehlaď o všetkých skladoch

Vďaka modulu Skladové hospodárstvo a objednávky môžete v Money S3 evidovať neobmedzené množstvo skladov (s výnimkou verzie Lite, kde je možné evidovať jen jeden sklad).


V zoznamoch zásob v jednotlivých skladoch sa ľahko zorientujete vďaka členeniu na skladové skupiny a podskupiny. A pomocou aparátu kmeňových kariet rýchlo skopírujete skladové karty do ďalších skladov.


Päť typov skladových kariet pokryje potreby malého e-shopu i stredne veľkého skladu: 1. bežná jednoduchá karta,

 2. služba, ako je napríklad poštovné a balné, ktoré neobstarávate na sklad, ale len fakturujete z pripraveného zoznamu,

 3. sada, zložená z viacerých skladových kariet, ktorej predajná cena je súčtom predajných cien komponent,

 4. komplet, zložený z viacerých skladových kariet, ktorého predajnú cenu je možné určiť,

 5. výrobok.


V podvojnom účtovníctve dokáže Money S3 účtovať skladové pohyby metódou A (priebežné účtovanie o každom pohybe zásoby) i B (obstarané zásoby sa účtujú priamo do nákladov).

Rýchla a prehľadná práca s cenami

Na každej skladovej karte Money eviduje nákupné a obstarávacie ceny a to buď: • váženým priemerom

 • alebo metódou FIFO (ceny podľa dodávok).


Pokiaľ zvolíte ocenenie podľa dodávok, budete mať presný prehľad o zisku na každej predajnej položke. Ak používate rôzne predajné ceny pre rôzne skupiny zákazníkov, oceníte vedenie neobmedzeného počtu cenových hladín a cenníkov.


Na každú skladovú kartu viete priradiť až desať cenových hladín – jednu základnú a deväť dílerských. V každej cenovej hladine určíte základnú cenu a až štyri množstevné zľavy. Okrem cenových hladín môžete každému partnerovi vytvoriť aj individuálny cenník alebo v adresári zadať zľavu na celý doklad. Všetky typy zliav môžete naviac vzájomne kombinovať.

Rýchle inventúry a vždy aktuálny sklad

Koniec premýšľania, ktorý tovar čoskoro exspiruje alebo ktorého sa je treba zbaviť ešte pred začiatkom novej sezóny. Vďaka aparátu dodávok pri nákupe evidujte: • nákupné a obstarávacie ceny,

 • počet nakúpených kusov,

 • dátum nákupu,

 • dátum exspirácie,

 • označenie dodávky (šaržu) a ďalšie.


Podľa týchto kritérií pri predaji vyberáte, ktorý tovar chcete vyskladniť najskôr alebo si sklad prednastavíte tak, aby automaticky vydával napríklad tovar s najbližším dátumom exspirácie. Nestane sa vám tak, že by vám na sklade v lete ležal zimný tovar.


U jednoduchých skladových kariet a u výrobkov zvolíte evidenciu výrobných čísel, vďaka ktorej budete presne vedieť, komu ste predali aký kus. Ušetríte si tak prácu pri prípadnej reklamácii.

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.
Ukázka Money S3

Ku všetkým skladovým dokladom sa v Money spätne vrátite, opravíte prípadne nezrovnalosti, znovu si ich vytlačíte alebo ich vyfiltrujete podľa kritérií. Týka sa to:

 • predajok,
 • príjemok a výdajok,
 • prevodiek,
 • výroby
 • a prijatých i vystavených dodacích listov.

Aby ste si prácu uľahčili, využite šablóny k skladovým dokladom, ktoré automaticky doplnia prednastavené údaje.

Všetky zmeny v zásobách vybavíte na pár klikov vďaka funkcii hromadných zmien. Vďaka nej:

 • preceníte celý sklad,
 • presuniete tovar medzi skupinami,
 • upravíte sadzby DPH pre nákup či predaj,
 • vykonáte Prepočet obstarávacích cien zásob, ktorý slúži ku kontrole správnosti ocenenia skladu (predovšetkým v prípade, keď ste sklad ocenili váženým priemerom) a tiež kvôli správnemu výpočtu hodnoty skladu, kde nesmú byť zásoby vydávané do mínusu či za nulovú obstarávaciu cenu.

A akonáhle sa pustíte do inventúry, oceníte intuitívnu prácu s Money. S funkciou skladových inventúr zaznamenáte:

 • inventúrny stav (fyzicky zistené stavy zásob pri inventúre),
 • vyhodnotíte a zaúčtujete rozdiely medzi evidenčným a inventúrnym stavom,
 • dorovnáte evidenčný stav zásob tak, aby súhlasil s inventúrnym stavom
 • a zaregistrujete rôzne štruktúrované dlhodobé prehľady – napríklad podľa účelu inventúry, skladu, druhu zásob a iných kritérií.

Money pomôže s cashflow

Koľko z celkového obratu tvorí nový tovar a koľko dlhodobý dodávateľ? Na všetky finančné otázky odpovedia skladové prehľadové zostavy. Okrem sady bežných tlačových výstupov, ako sú prehľady, súpisy dokladov či inventúry, sledujete v skladových prehľadových zostavách obraty tovaru podľa:

 • skladov,
 • zásob,
 • predajcov,
 • odberateľov,
 • a stredísk.

Každú z týchto zostáv detailne vyfiltrujete, rozradíte a vďaka tomu rýchlo zareagujete, keď sa niektorý tovar prestane vyplácať.

S detailnou analýzou skladov vám tiež pomôže aj voliteľný modul Skladové analýzy.

Pomocou tohto nástroja môžete jednoduchým spôsobom získavať prehľad o cenách skladových pohybov (zisk, predaj, nákup) agregačne členených podľa vami zvolených premenných.

Zoznam dokladov vstupujúcich do Skladové analýzy sa zobrazuje v stromovej štruktúre podľa nastavených premenných a ich poradia. Počet úrovní stromu (premenných) a ich poradie definujete na karte Konfigurácia Skladovej analýzy. Premenné tu môžete tiež obmedziť (ich rozsah a súčtovanie) Filtrom.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Obchodujte po celej Európskej únii

Money S3 počíta aj s obchodmi mimo Slovenskú republiku a preto je súčasťou modulu aj export výkazov Intrastat. Vďaka nemu posielate výkazy pre sledovanie pohybov tovaru medzi členskými krajinami EÚ a zároveň komunikujete s Colným úradom.

Modul Skladové hospodárstvo a objednávky získate v niektorom z našich kompletov

Všetky výhody modulu Skladové hospodárstvo a objednávky získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul je súčasťou kompletov:

FAQ

Aké funkcie obsahuje program na skladové hospodárstvo?

Program obsahuje napríklad tieto funkcie:

 • Evidencia neobmedzeného množstva skladov (fyzických aj virtuálnych)
 • Tvorba 5 typov skladových kariet vrátane priloženia fotky položky,
 • Členenie na skladové skupiny a podskupiny,
 • Sledovanie stavu zásob,
 • Evidencia obstarávania ceny tovaru váženým priemerom alebo metódou FIFO,
 • Priradenie až 10 cenových hladín k tovaru (napr. Pre rôzne typy distribútorov)
 • Vytvorenie individuálnych cenníkov pre konkrétnych klientov,
 • Sledovanie dát exspirácie,
 • Evidencia tovaru podľa výrobných čísel,
 • Tvorba skladových dokladov (predajky, príjemky, výdajky, prevodovky, výroby, dodacie listy),
 • Hromadné precenenie celého skladu či upravenie sadzby DPH,
 • Všetko pre inventúru skladu,
 • Tvorba tlačových zostav s obratmi tovaru podľa skladov, zásob, predajcov, odberateľov a stredísk,
 • Export výkazov Intrastat.

Sklady v Money S3 sú veľmi prepracované a nájdete v nich funkcie, ktoré u iných účtovných programov chýbajú. Radi vám ich všetky nezáväzne predstavíme. Zavolajte nám na +421 249 212 323 alebo napíšte na obchod@money.sk.

Ako vám systém pomôže zefektívniť podnikanie?

Vďaka skladovému hospodárstvu v Money S3 máte svoj sklad pod kontrolou. Tovar rýchlo naskladníte pomocou čítačky čiarových kódov. Rýchlo si zobrazíte, koľko máte zásob a pokiaľ ich stav klesne pod nastavenou hranicou, systém vás upozorní.

Na rozdiel od iných účtovných systémov v Money S3 vložíte na skladovú kartu i fotku výrobku. Skladník teda skontroluje, či má správny tovar, a tým sa znižuje počet chybne vychystaných objednávok.

Tiež si rýchlo zobrazíte aktuálne obraty tovaru podľa rôznych kritérií. Pokiaľ potrebujete pokročilé štatistiky, ponúkne vám ich modul Skladové analýzy.

Aké obmedzenia má program riadenie skladu?

Money S3 sme navrhli tak, aby pokrývalo všetky obvyklé potreby firiem. Pokiaľ ale máte výrazne neštandardné procesy, Money S3 pre vás nie sú vhodné - neponúkame doprogramovanie funkcií na mieru.

Ako funguje prepojenie s e-shopom?

Pokiaľ si e-shop budete ešte len obstarávať, uistite sa, že umožňuje prepojenie s Money S3. K samotnému prepojenie slúži modul E-shop konektor.

Medzi e-shopom a skladom sa prenášajú informácie o produktoch, objednávkach a zákazníkoch. V prípade produktov sa napríklad zo skladových kariet na e-shop exportujú fotky, popisky, ceny a informácie o tom, či je tovar k dispozícií na sklade. Nemusíte dáta ručne prepisovať a ušetríte množstvo času.

Pozrite sa, ktoré konkrétne informácie sa prenášajú

Ako synchronizovať sklad pre online a kamenný predaj?

Pre synchronizáciu skladu a online predaja použite modul E-shop konektor a S3 Automatic.

Pre synchronizáciu skladu s kamennou predajňou, využite modul Money S3 Kasa. Tento modul máte v obchode inštalovaný na PC, ktorý používate ako pokladňu k rýchlemu vystaveniu predajok (účteniek). Cez miestnu sieť LAN alebo Windows server so vzdialenou plochou je S3 Kasa napojená priamo na dáta v Money.

Alebo na predajni využite dotykové pokladné terminály Dotykačka či SmartPOS. Z nich sa dáta do Money S3 posielajú dodatočne dávkovo, napr. Pri dennej uzávierke.

Vďaka týmto prepojeniam máte v Money aktuálne dáta o stave skladu.