Mzdový a personálny systém

Vyskúšajte nový modul Mzdy v Money S3 na správu miezd a ľudských zdrojov, rovnako ako mnohé iné malé a stredné podniky alebo účtovné kancelárie. Mzdové podklady teraz pripravíte jednoducho a bez chýb, postarané je aj o evidenciu poistenia zamestnancov a výpočet zrážok zo mzdy. Okrem toho bol modul rozšírený o výpočet exekúcií, hromadné generovanie miezd a pridávanie neprítomností, prémií a zrážok.

Personálna a mzdová agenda na jednom mieste

Modul Mzdy v Money S3 poskytuje prehľadnú štruktúru na správu personálnej a mzdovej agendy. Ak personálna agenda obsahuje osobné údaje zamestnancov a mzdová agenda obsahuje tieto položky:

 • pracovné pomery,
 • zložky mzdy,
 • príplatky,
 • daňové bonusy a nezdaniteľné čiastky,
 • zrážky,
 • zaúčtovanie položiek mzdy
 • a platby pre zálohy a vyúčtovanie miezd.

Hlavnou databázou modulu je Zoznam zamestnancov, ktorý obsahuje osobné a mzdové údaje, rovnako ako prepojenie s Adresárom a Kniha jázd pre každého zamestnanca.

Vďaka tomu môžete zo zoznamu ľahko vytlačiť evidenciu zamestnancov, ich výplatné lístky, potvrdenie o čistom príjme, evidenciu dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a ďalšie zostavy.

Spracovanie miezd len v 5 krokoch

Modul Mzdy v Money S3 zjednodušuje mesačnú prácu pri príprave a tvorbe miezd. Mzdový list môžete vytvoriť pre každého zamestnanca pomocou piatich jednoduchých krokov.

1. Krok: Na karte Zamestnanca vyplníte potrebné informácie o zamestnancovi, ako sú zložky mzdy, nezdaniteľné čiastky, daňové bonusy na deti, zrážky, nezdaniteľné príjmy a neprítomnosti v danom mesiaci.

2. Krok: Ak chcete spracovať mzdy, na karte Mzdy vyplníte základné informácie o zamestnancovi (napr. počet odpracovaných dní v mesiaci). Potom vyplníte jednorazové údaje, ako sú prémie, odmeny, pokuty, nevyplatené príjmy, nepravidelné zrážky atď., a modul automaticky vypočíta čistú mzdu.

Pozn.: Mzdy sú vytvárané ako zložkové. Jednotlivé zložky potom nastavíte na karte Zamestnanca alebo na karte Mzdy.

Pozn.: Všetky údaje a nastavenia pre spracovanie miezd nájdete na karte Legislatívy miezd. Všetko je nastavené v súlade s platnou legislatívou a pravidelné aktualizácie sa vykonávajú automaticky.

Pozn.: Prácu vám uľahčí aj zoznam Spôsobov zaúčtovania miezd, ktorý je pravidelne aktualizovaný v súlade s platnou legislatívou.

3. Krok: Teraz môžete vytvárať aj tlačové zostavy miezd. Modul Mzdy obsahuje predpripravené vzory dôležitých dokumentov. Po spracovaní miezd môžete jednoducho vytlačiť tieto zostavy:

 • Listinu záloh
 • Vyúčtovanie miezd
 • Výkazy zdravotného poistenia a sociálneho poistenia
 • Prehľad o zrazených preddavkoch na daň
 • Prehľad neprítomností
 • Prehľad odpracovaných hodín a skladbu mzdy
 • Mincovku záloh a miezd

Tieto dokumenty je možné elektronicky odoslať priamo z Money S3 daným štátnym inštitúciám.

4. Krok: Výplatné pásky pre vybraných zamestnancov môžete jednoducho posielať e-mailom vo formáte PDF. Výplatné pásky môžete tiež zabezpečiť heslom (PIN), ktoré nastavíte na kartách Zamestnancov.

5. Krok: V poslednom kroku zaúčtujete zálohy a mzdy. Vytvoríte interné doklady so zaúčtovaním miezd. Mzdy môžete zaúčtovať aj do kontrolných premenných, ako sú strediská, zákazky a činnosti. Vytvoríte tiež záväzkové doklady pre prevodný príkaz.

Modul Mzdy je rozšírený o špeciálne funkcie

Modul Mzdy je možné rozšíriť o nasledujúce funkcie:

1. Výpočet exekučných zrážok

A to vo forme:

 • bežného výživného,
 • dlžného výživného,
 • prednostných pohľadávok
 • a neprednostných pohľadávok.

Na karte Legislatíva miezd sú automaticky prednastavené spôsoby zrážok zo mzdy pre každú exekúciu podľa platnej legislatívy. V prípade viacerých exekúcií určuje ich poradie dátum doručenia rozhodnutia. Na karte Mzdy v záložke Vyúčtovanie sa zobrazujú zákonom stanovené sumy pre výpočet zrážok.

2. Hromadné generovane miezd

3. Hromadné zadávanie neprítomností, odmien a zrážok

Ľahko môžete zadávať neprítomnosti všetkých zamestnancov alebo spravovať napríklad agendu stravných lístkov. Stačí označiť všetkých zamestnancov, ktorí majú na to nárok, vykonať hromadnú operáciu a pridať zrážky zo mzdy. Odmeny, prémie a príplatky je možné zadávať aj hromadne.

Ak potrebujete pomôcť s novým modulom Mzdy a personalistika, máme pre vás pripravený návod na prechod a návod na použitie nového modulu.

Všetky vlastnosti modulu Mzdy a personalistika získate už za 250 €, tie základné máte zadarmo.

Čo všetko nové mzdy obsahujú?

Rozšírené vlastnosti (voliteľné):

 • Jednoduchý výpočet exekučných zrážok
 • Hromadné generovanie miezd
 • Hromadné zadávanie neprítomností, odmien a zrážok

do 25 miezd / mesiac 250 €
25 – 50 miezd / mesiac 400 €
nad 50 miezd / mesiac 500 €

Základné vlastnosti:

 • Personálna agenda na jednom mieste
 • Rozšírené možnosti zaúčtovania
 • Jednoduché spracovanie miezd
 • Súbežné pracovné pomery
 • Tlačové zostavy miezd
 • Rýchle odoslanie výplatného lístka
 • Zúčtovanie záloh a miezd
 • Práca v súlade s legislatívou

do 25 miezd / mesiac ZADARMO
25 – 50 miezd / mesiac 200 € *
nad 50 miezd / mesiac 300 € *

* cenu nehradia používatelia, ktorí mali zakúpené Money S3 a spadali do uvedenej hranice ešte pred 1. júnom 2023.

Ceny sú bez DPH a platia sa jednorazovo. Pri prekročení hranice počtu miezd doplácate len rozdiel.

Modul si môžete zaobstarať ako súčasť niektorého z kompletov:

Základné výhody modulu Mzdy a personalistika získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop, alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: 249 212 323.

FAQ

Aké funkcie obsahuje program na mzdy v Money S3?

V programe nájdete napríklad tieto funkcie: 

 • Evidencie mzdových údajov,
 • Tvorba mzdových potvrdení o čistých príjmoch, evidencie dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch,
 • Odoslanie zaheslovaného výplatného lístku e-mailom,
 • Tvorba vyúčtovania zdravotného a sociálneho poistenia,
 • Tvorba vyúčtovania dane z príjmov fyzických osôb,
 • Tlač výpisu záloh a miezd,
 • Elektronické odosielanie dokumentov na úrady.

Program na mzdy obsahuje rad ďalších funkcií. Radi vám detailne ich nezáväzne predstavíme. Zavolajte nám na +421 249 212 323 alebo napíšte na obchod@money.sk.

Aké funkcie obsahuje program na personalistiku v Money S3?

V programe nájdete napríklad tieto funkcie: 

 • Evidencie osobných údajov zamestnancov,
 • Prepojenie s knihou jázd,
 • Prehľad neprítomností,
 • Prehľad počtu zamestnancov.

Program na personalistiku obsahuje aj ďalšie funkcie. Radi vám ich detailne nezáväzne predstavíme. Zavolajte nám na +421 249 212 323 alebo napíšte na obchod@money.sk.

Ako vám systém pomôže zefektívniť podnikanie?

Mzdy už nemusíte počítať „na kolene”. Do systému zadáte len neprítomnosti, dovolenku a prípadné príplatky či odmeny. Následne vám sám spočíta mzdu a pripraví výplatný lístok so všetkými potrebnými údajmi. Priamo z Money S3 tiež odošlete dokumenty finančnému úradu, sociálnej alebo zdravotným poisťovňami.

Aké obmedzenia má program na mzdy a personalistiku?

Money S3 sme navrhli tak, aby pokrývalo všetky obvyklé potreby firiem. Pokiaľ ale máte výrazne neštandardné procesy, Money S3 pre vás nie je vhodné - neponúkame doprogramovanie funkcií na mieru.