• Domov > Návody > Nové Mzdy Money S3 – prechod na nový modul

Nové Mzdy Money S3 – prechod na nový modul

Obsah

  Tento návod popisuje postup prevodu miezd z pôvodného modulu na nový modul miezd.

  INFO:

  na spustenie prevodu potrebujete minimálne verziu Money S3 23.501 (dátum uvoľnenia 30.05.2023)

  INFO:

  vždy aktuálne informácie k novému modulu miezd nájdete na www.money.sk/novemzdy

  Po nainštalovaní novej verzie sa nemusíte báť - prevod na nový modul sa neuskutoční automaticky, ale čaká na Váš pokyn. Rovnako nie je nutné previesť všetky agendy naraz, ale viete ich prevádzať postupne.

  Zamestnancov a mzdy z pôvodných miezd prevediete do nového modulu pomocou funkcie Prevod miezd.

  Kroky prevodu

  1. V menu Money / Správa dát / Prevod miezd spustite Sprievodcu prevodom.

  2. Vyberte agendy, ktoré chcete do nového modulu previesť a vykonajte prevod.

  3. Pred prevodom prebehne záloha dát, takže v prípade komplikácií sa vaše dáta vrátia do pôvodného stavu.

  4. Na konci prevodu sa zobrazí protokol s výsledkom prevodu:

  • a) v spodnej časti je informácia o celkovom počte úspešných agend a o počte agend s upozornením
  • b) bežný príklad agend s upozornením je zhodné rodné číslo ako vidno na obrázku (pôvodné mzdy neriešili súbežné pracovné pomery). Ak sa jedná o historických zamestnancov alebo o súbehy v minulých rokoch, nie je potrebné to nijako riešiť. Ak ide o aktívnych zamestnancov, odporúčame pracovné pomery zlúčiť, metodika je uvedená nižšie.

  5. Program prevedie Karty zamestnancov a mzdy za roky 2020 a vyššie do nového modulu. Staršie mzdy a nastavenia zamestnancov zostanú zachované v Dátovom archíve.

  6. Pred spracovaním ďalších miezd odporúčame prejsť prevedené Karty zamestnancov, aby ste využili všetky nové možnosti a nastavenia nových miezd.

  NEPREHLIADNITE:

  pre sprístupnenie všetkých rozširujúcich funkcií nových miezd vykonajte 4 kliky.

  • Kliknite vľavo hore na záložku Money a na ľavej lište na voľbu Pomoc, kontakty. Tretím klikom spustíte Licenčný manažér, kde posledným klikom kliknete na tlačidlo Aktualizovať moduly.

  Licenčný manažér - online

  Metodika na zlúčenie pracovných pomerov

  Celý postup je jednoduchý a pozostáva z pár krokov:

  1. V zozname zamestnancov máme 2x toho istého zamestnanca - raz ako riadny pracovný pomer (00001) a raz ako dohodu (00003).

  2. Otvoríme kratšie trvajúci pomer (pravdepodobne dohodu) - v našom prípade zamestnanec 00003 a prejdeme na záložku Pracovné pomery. Tu nastavíme ukončenie ku koncu mesiaca.

  3. Na prvom zamestnancovi (00001) v záložke Pracovné pomery, klikneme na Pridať ďalší prac. pomer. Tým sa pridá ďalší pracovný pomer - kde nastavíme údaje podľa toho ukončeného. Napríklad Druh pracovného pomeru (teda dohoda), Začiatok pracovného pomeru (podľa údaju na ukončenej karte), Identifikačné číslo právneho vzťahu a samozrejme aj Základnú sadzbu, či jeho úväzok.

  4. Ďalší mesiac už bude zamestnancovi spracovaná len jedna mzda rozpočítaná podľa týchto pomerov.

  Video postup k prevodu

  Základné školenie nového modulu

  Po prevode sa rýchlo zoznámite s novým modulom video návodom na tejto stránke.

  Kde nájdete ďalšie návody

  Ďalšie návody ohľadom nových miezd nájdete na našej stránke v Návodoch.

  Napr.:

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).