Ročné zúčtovanie dane 2022 – príklady výpočtu nárokov daňového bonusu

Návod popisuje modelové situácie pri Ročnom zúčtovaní dane ohľadom výpočtu nárokov daňových bonusov. V RZD za rok 2022 sa vypočítavajú nároky na daňový bonus na vyživované dieťa samostatne pre mesiace 1-6 (nárok sa zapisuje do riadku 09a) a samostatne pre mesiace 7-12 (nárok sa zapisuje do riadku 09b). Deti, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus […]

7

Prihlasovanie zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 do Sociálnej poisťovne

Pri prihlasovaní nových zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 postupujte podľa nasledujúcich krokov. Nastavte pracovný pomer nového zamestnanca Kvôli bezproblémovému prihlasovaniu zamestnancov do Soc. poisťovne a vykazovaniu v mesačných výkazoch je potrebné zvoliť správny typ zamestnanca na pracovnom pomere. Dohody o prac. činnosti, výkone práce, brigádnickej činnosti študentov Pri dohodách o pracovnej činnosti, dohodách o […]

24

Postup pri dohodách s výnimkami pokračujúcimi v roku 2023

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie k 1.1.2023 množstvo zásadných zmien vo vykazovaní sociálneho poistenia. Na niektoré nové povinnosti sa musia zamestnávatelia pripraviť už v tomto roku. Legislatívne zmeny Odvodová odpočítateľná položka (OOP) OOP od nového roka nahrádza doterajšiu výnimku z dôchodkového poistenia, ktorú si mohli uplatňovať študenti a dôchodcovia na jednu dohodu o brigádnickej […]

25

Hromadné oznámenie analytických údajov do SP po 1.1.2023

Od nového roka majú zamestnávatelia povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni miesto výkonu práce zamestnanca, jeho pracovné zaradenie aj dohodnutý pracovný úväzok. Netýka sa to len nových zamestnancov, ale zamestnávateľ musí tieto údaje nahlásiť dodatočne za všetkých, ktorých má v stave na začiatku roka. Do Money sme pripravili novú funkciu, ktorá vám umožní vygenerovať Registračné listy FO […]

3

Nová verzia eDane/Java pre podanie výkazov

Od novembra 2022 je pre podanie výkazov na Finančnú správu povinná nová verzia eDane/Java. Ak podávate výkazy cez túto aplikáciu, tento návod Vám ukáže ako si nainštalovať novú verziu.

8

Mzdy – Finančný príspevok na stravovanie

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2021 priniesla zmeny v stravovaní zamestnancov. Zamestnanec by mal mať možnosť výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Pre spracovanie je potrebná verzia Money S3 minimálne 21.300.

44

Prvá pomoc Plus – príspevky pre zamestnávateľov

Od októbra 2020 platia nové opatrenia pre zamestnávateľov na získanie príspevku na udržanie pracovného miesta.

22

Koronavírus – evidencia neprítomnosti

V súvislosti s koronavírusom boli prijaté viaceré zákony, ktoré menili evidenciu neprítomnosti zamestnancov. Spôsob ich evidencie Vám priblíži tento návod.

7

DÔVERA – Elektronická pobočka

Jedine poisťovňa Dôvera poskytuje priame prepojenie s elektronickou pobočkou, ktoré vám ušetrí čas pri podávaní výkazov a ostatných povinnostiach platiteľa zdravotného poistenia. Nastavenia a spôsob práce popisuje tento návod.

28

Mzdy v Money s3 – základné kroky

Pokiaľ začínate so spracovaním miezd v Money S3, základnými krokmi Vás prevedie tento návod.

15
  • 1
  • 2