Mzdy

Koronavírus – evidencia neprítomnosti

V súvislosti s koronavírusom boli prijaté viaceré zákony, ktoré menili evidenciu neprítomnosti zamestnancov. Spôsob ich evidencie Vám priblíži tento návod.

7

Odvodová úľava pre dôchodcov od júla 2018

Od 1. júla 2018 môžu aj pracujúci dôchodcovia využiť odvodovú úľavu na dôchodkové poistenie podobne ako to už dlhšie platí u študentov. S touto legislatívnou zmenou Vám pomôže tento návod. Pre správne fungovanie je potrebná verzia 18.600 a vyššia.

1

DÔVERA – Elektronická pobočka

Jedine poisťovňa Dôvera poskytuje priame prepojenie s elektronickou pobočkou, ktoré vám ušetrí čas pri podávaní výkazov a ostatných povinnostiach platiteľa zdravotného poistenia. Nastavenia a spôsob práce popisuje tento návod.

4

Mzdy v Money s3 – základné kroky

Pokiaľ začínate so spracovaním miezd v Money S3, základnými krokmi Vás prevedie tento návod.

6

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2020

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za január 2020.

7

Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2018

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2018.

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2019

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za január 2019.

1

Rýchle tipy pre prácu so mzdami

Rýchle návody pre prácu v module miezd, evidenciu dovoleniek, riešenie problémov s výkazmi, spracovávanie miezd a rad ďalších.

2

Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2013

Táto stránka popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2013.

0

Vybrané zmeny v odvodoch od januára 2013 – zamestnávanie dohodárov

Rozsiahle novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení priniesli zmeny najmä v odvodoch za zamestnancov zamestnaných mimo pracovného pomeru – dohodárov.  Od roku 2013 sa za takýchto zamestnancov odvádzajú odvody nielen na garančné a úrazové poistenie, tak ako to bolo doteraz, ale v závislosti od typu zamestnanca aj do ostatných fondov, vrátane zdravotného poistenia.

0
  • 1
  • 2