Ročné zúčtovanie dane 2022 – príklady výpočtu nárokov daňového bonusu

Návod popisuje modelové situácie pri Ročnom zúčtovaní dane ohľadom výpočtu nárokov daňových bonusov. V RZD za rok 2022 sa vypočítavajú nároky na daňový bonus na vyživované dieťa samostatne pre mesiace 1-6 (nárok sa zapisuje do riadku 09a) a samostatne pre mesiace 7-12 (nárok sa zapisuje do riadku 09b). Deti, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus […]

6

Uzávierka roku v podvojnom účtovníctve

Návod Vás prevedie krokmi potrebnými na uzavretie roku v Money S3 pri spracovávaní podvojného účtovníctva.

24

Uzávierka roku v jednoduchom účtovníctve

Návod Vás prevedie krokmi potrebnými na uzavretie roku v Money S3 pri spracovávaní jednoduchého účtovníctva.

7

Skladová inventúra

Minimálne raz ročne sa firmy vedúce skladové hospodárstvo stretnú s potrebou vykonať skladovú inventúru, aby zosúladili účtovný stav s reálnym stavom. Ako si s inventúrou poradiť v Money S3, Vám ukáže tento návod.

10

Prihlasovanie zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 do Sociálnej poisťovne

Pri prihlasovaní nových zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 postupujte podľa nasledujúcich krokov. Nastavte pracovný pomer nového zamestnanca Kvôli bezproblémovému prihlasovaniu zamestnancov do Soc. poisťovne a vykazovaniu v mesačných výkazoch je potrebné zvoliť správny typ zamestnanca na pracovnom pomere. Dohody o prac. činnosti, výkone práce, brigádnickej činnosti študentov Pri dohodách o pracovnej činnosti, dohodách o […]

23

Ako prejsť z iného programu na Money S3 – účtovanie

Sme radi, že ste si pre vašu prácu vybrali Money S3. Preniesť účtovníctvo ale nie je úplne jednoduché. Ako nato, vám priblíži tento návod.

1

Postup pri dohodách s výnimkami pokračujúcimi v roku 2023

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie k 1.1.2023 množstvo zásadných zmien vo vykazovaní sociálneho poistenia. Na niektoré nové povinnosti sa musia zamestnávatelia pripraviť už v tomto roku. Legislatívne zmeny Odvodová odpočítateľná položka (OOP) OOP od nového roka nahrádza doterajšiu výnimku z dôchodkového poistenia, ktorú si mohli uplatňovať študenti a dôchodcovia na jednu dohodu o brigádnickej […]

25

Úprava definície účtovného výkazu

Tento návod popisuje úpravu účtovných výkazov napr. z dôvodu potreby preúčtovania krátkodobých pohľadávok na dlhodobé.

2

Vyúčtovanie zálohových faktúr v Money S3

Tento návod popisuje metodiku zaúčtovania platieb zálohových faktúr, tvorbu daňových dokladov a odpočtu záloh vo vyúčtovacích faktúrach.

7

Tuzemský Reverse charge (samozdanenie)

Ak obdržíte od dodávateľa faktúru v režime prenesenia daňovej povinnosti, ste povinný vykonať samozdanenie (Reverse charge). Celý postup popisuje tento návod.

37