Úvod / Návody / Skladová inventúra
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Skladová inventúra

Minimálne raz ročne sa firmy vedúce skladové hospodárstvo stretnú s potrebou vykonať skladovú inventúru, aby zosúladili účtovný stav s reálnym stavom. Ako si s inventúrou poradiť v Money S3, Vám ukáže tento návod.
1. Celý aparát inventúr v Money S3 nájdete cez Sklad / Správa skladu / Inventúry.

TIP: odporúčame najprv si na karte Sklad / Správa skladu / Inventúry / Druhy inventúr, zadefinovať používané druhy inventúr (napr. bežná, mimoriadna, atď.) pre jednoduchšie filtrovanie a prehľad.

2. Ďalším krokom je cez Sklad / Správa skladu / Inventúry voľba Skladové inventúry, ktorá obsahuje zoznam už vykonaných inventúr. Tlačidlom Pridať sa Vám otvorí okno novej Skladovej inventúry.

3. Na karte Skladovej inventúry vyplňte Číslo inventúry (povinný údaj), Druh inventúry (pomocou tlačidla s troma bodkami otvoríte zoznam Druhov inventúr), Popis a Dátum inventúry. Dátumy uzávierky, načítania evid. stavuvysporiadania sú neprístupné a program ich doplní automaticky po vykonaní operácií. Do Inventúrnej komisie môžete tlačidlom Pridať člena komisie vybrať mená zo zoznamu Zamestnancov, alebo ich vpísať ručne.

V časti Filtre volíte, či bude inventúra vykonaná pre všetky zásoby, alebo len pre Vami vybrané – ak teda zvolím Všetky zásoby, tak všetky položky neuvedené na inventúrnych dokladoch budú automaticky považované za nulové.

Po uložení skladovej inventúry sa Vás program spýta na dátum Evidenčný stav načítať ku dňu. Tu doplníte dátum, ku ktorému sa má napočítať evidenčný stav zásob na sklade (účtovný stav podľa Money S3) – teda k danému dátumu by ste mali aj napočítať reálny stav na sklade.

Po opätovnom otvorení karty Skladovej inventúry sa v hornej časti zobrazia záložky Stav inventúry (napočítaný evidenčný stav a priebežne ukladaný inventúrny stav) a Inventúrny súpis (výpis všetkých skladových zásob vstupujúcich do inventúry s priebežným stavom).

4. Program Vám po uložení Skladovej inventúry ponúkne Zoznam skladových inventúr. Tu na hornej lište máte tlačidlo Načítať evidenčný stav zásob, ktorým viete načítať aktuálny evidenčný stav, ak ste tak nespravili v predchádzajúcom kroku alebo ak ste tento stav zmenili napríklad editovaním dokladov.

5. Teraz je potrebné fyzicky vykonať inventúru a teda spočítať aký je reálny stav zásob na sklade. Upozorňujeme, že ak inventúru robíte dodatočne alebo viac dní počas prevádzky podniku, tak je potrebné rátať s tým, že oproti dňu inventúry už mohlo dôjsť k pohybom a teda je to potrebné pri zisťovaní inventúrneho stavu zohľadniť.

PRÍKLAD: ku dňu inventúry bolo na sklade 5 kusov, ale inventúru vykonávam dodatočne, pričom medzitým predám 2 kusy, takže fyzicky už napočítam len 3 kusy. Inventúrny stav však musí byť 5, lebo takýto stav bol k dátumu načítania evidenčného stavu.

TIP: tlačivo na vypĺňanie inventúrneho stavu si môžete vytlačiť cez Sklad / Tlačové zostavy / Výpis stavu zásob, kde po vyplnení dátumu a prípadne aj vyfiltrovania zásob, ktorých sa týka inventúra zvoľte Tlač a v okne Nastavenie tlače si zvoľte formulár INVSTAV.

POZNÁMKA: ak nechcete, aby pracovníci mohli nejakým spôsobom ovplyvniť stav inventúry, v Prístupových právach nastavte neprístupné voľby Zásoby na sklade a Zoznam inventúr.

6. V zozname Inventúrnych dokladov tlačidlom Pridať otvoríte nový Inventúrny doklad, kde v hornej časti vyplníte číslo inventúry (ak postupujete zo Zoznamu inventúr, tak sa číslo dosadí automaticky podľa inventúry na ktorej stojíte), Popis, VystavilKontroloval.

Tlačidlom Pridať položku otvoríte zoznam zásob a vyberáte položky do inventúrneho dokladu tak, že do vybranej skladovej karty doplníte len fyzicky zistený počet MJ. Po doplnení všetkých údajov uložíte Inventúrny doklad tlačidlom OK do Zoznamu inventúrnych dokladov.

K jednej inventúre môže byť priradených viacero dokladov, čo odporúčame kvôli prehľadnosti využívať, hlavne ak je obsahom inventúry veľa skladových kariet. Do inventúrnych dokladov viete do uzavretia inventúry vstupovať a opravovať zadané údaje. Pred uzavretím inventúry odporúčame v Zozname skladových inventúr cez Tlač / Ďalšie zostavy si zistiť prípadné položky, ktoré ste zadali na Inventúrne doklady duplicitne, prípadne ste ich nezadali vôbec.

7. Tlačidlom Uzatvoriť inventúruZozname inventúr teraz vykonáte uzavretie inventúry. V rámci uzavretia inventúry program vykoná načítanie evidenčného stavu k dátumu inventúry (ak potrebujete načítať iné stavy, zmeňte dátum načítania stavov) a automaticky Vám ponúkne generovanie Korekčných dokladov (môžete si zvoliť či pôjde o príjemku/výdajku alebo o prijatý/vystavený dodací list).

POZNÁMKA: uzavretú inventúru je možné opäť otvoriť pomocou voľby Otvoriť inventúru v pop-up menu kliknutím pravým tlačidlom na príslušnú inventúru pokiaľ neboli vygenerované a uložené Korekčné doklady. Po ich uložení je otvorenie inventúry možné až po ich zmazaní.

8. Korekčný doklad obsahuje zoznam všetkých položiek pri ktorých vzniklo manko (vytvorí sa skladová výdajka alebo dodací list) či prebytok (vytvorí sa skladová príjemka alebo dodací list).

POZNÁMKA: položky sú zaúčtované podľa nastavení na karte Sklad / Nastavenia / Skladové zoznamy / Zoznam skladov, po otvorení konkrétneho skladu na hornej záložke Prednastavenie a spodná záložka Zaúčtovania voľby PrebytokManko. Rovnaké nastavenie je možné aj pre Skladovú skupinu, alebo aj pre jednotlivú Kartu zásoby.

Zozname inventúr sa po uzavretí inventúry a vytvorení Korekčných dokladov vytvorila legenda, či je inventúra uzavretá, či sú vytvorené korekčné doklady a či v nich boli zistené manká a prebytky.

9. V Zozname inventúr si môžete nakoniec vytlačiť Inventúrny súpis, Inventúrne rozdiely, Výsledky inventúr a ďalšie tlačové zostavy.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia