Majetok – navedenie už odpisovaného majetku

Ako správne zaevidovať majetok, ktorý už bol v minulosti odpisovaný? Či už v inom systéme alebo alebo len bokom v Exceli? Odpovede na tieto otázky Vám dá tento návod.

1

Dlhodobý majetok (obstaranie, odpisy, vyradenie)

Evidenciou dlhodobého majetku v Money S3 Vás prevedie tento vzorový príklad. Obsahuje ukážku zaradenia majetku, jeho odpisovania, zmeny obstarávacej ceny a napokon jeho vyradenia.

13