• Domov > Návody > Majetok – navedenie už odpisovaného majetku

Majetok – navedenie už odpisovaného majetku

Obsah

  Ako správne zaevidovať majetok, ktorý už bol v minulosti odpisovaný? Či už v inom systéme alebo alebo len bokom v Exceli? Odpovede na tieto otázky Vám dá tento návod.

  Pri takejto evidencií je vždy nutné, aby novo evidované hodnoty zodpovedali tomu, čo bolo v minulosti uvedené v účtovných závierkách alebo v daňovom priznaní.

  PRÍKLAD: budeme evidovať majetok, ktorý bol zaradený v k 1.6.2019 v cene 10 000€.

  Postup navedenia už odpisovaného majetku:

  • Majetok pridáme do evidencie na karte Réžia / Majetok tlačidlom Pridať.
  • Vyplníme Kartu majetku (povinné údaje sú NázovInventárne číslo, ostatné údaje vyplňujeme v prípade potreby napr. pre účely filtrovania). V spodnej časti Odpisy a zaúčtovanie zvolíme Odpisová skupina, Spôsob odpisovania rovnomerný, Účtovať odpisy Účtovné a Účtovné odpisy rovné daňovým. Počet účtovných odpisov ročne pre v tomto prípade 1 (teda budeme realizovať 1 odpis ročne pre jednoduchšiu kontrolu). Voliteľne môžeme vyplniť Primárne účty, podľa ktorých sa následne budú účtovať jednotlivé pohyby majetku.
  • V záložke Pohyby tlačidlom Pridať účtovný pohyb pridáme nový pohyb zaradenie od užívania. Cena pohybu bude 10 000€ a dátum 01.06.2019. Nakoľko ide o už zaúčtované obdobia, tak vyplnenie spodnej časti Zaúčtovanie nie je nutné (pri spustení zaúčtovania sa zaúčtuje vždy len rok v ktorom sa zaúčtovanie spustí).

  • Na záložke Daňové odpisy si tlačidlom Výpočet odpisového plánu vypočítame legislatívne správne daňové odpisy. Ak sa už realizované odpisy v minulosti líšia od vypočítanej hodnoty, tak ich je možné opraviť na požadovanú hodnotu.
  • Rovnako si dáme vypočítať plán odpisov na záložke Účtovné odpisy tlačidlom Výpočet odpisového plánu. Vznikne nám 1 odpis za každý rok, ktorý si vieme skontrolovať na už realizované odpisy.
  • Tieto naplánované odpisy zrealizujeme v záložke Pohyby tlačidlom Pridať účtovný pohyb. Program preberie prvý nevybavený odpis. Opätovne v spodnej časti Zaúčtovanie nie je nutné riešiť zaúčtovanie. Pohyb uložíme tlačidlom OK.
  • Týmto spôsobom pridáme všetky pohyby až do roku ktorý chceme účtovať (napr. chcem účtovať rok 2022, tak pridám pohyb po rok 2021). Tieto pohyby nevstupujú do účtovníctva.
  • Po pridaní pohybu minulého roku zmeníme spôsob účtovania na mesačne a ďalej postupujeme ako pri bežnej evidencií majetku.
   .
  • NEZABUDNITE:

   po zmene počtu odpisov je nutné spraviť prepočet na záložke Účtovné odpisy tlačidlom Výpočet odpisového plánu.

   

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).