Založenie a ukončenie roka

Nový rok v Money S3 - súhrnné informácie

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete na začiatku nového roka.

15

Uzávierka roku v podvojnom účtovníctve

Návod Vás prevedie krokmi potrebnými na uzavretie roku v Money S3 pri spracovávaní podvojného účtovníctva.

5

Uzávierka roku v jednoduchom účtovníctve

Návod Vás prevedie krokmi potrebnými na uzavretie roku v Money S3 pri spracovávaní jednoduchého účtovníctva.

0

Úprava definície účtovného výkazu

Tento návod popisuje úpravu účtovných výkazov napr. z dôvodu potreby preúčtovania krátkodobých pohľadávok na dlhodobé.

0

Založenie nového účtovného roka 2024 v Money S3

Pripravili sme pre vás prehľadný postup - ako založiť nový účtovný rok v programe Money S3 .

8

Precenenie dokladov, bánk a pokladníc v cudzej mene v PÚ

Návod obsahuje postup pri precenení cudzo menných dokladov, bankových účtov a pokladníc pri uzavretí roka v podvojnom účtovníctve.

2

Export Účtovnej závierky a poznámok z Money S3

Prinášame Vám postupnosť krokov pre export Účtovnej závierky a Poznámok k účtovnej závierke z Money S3.

1

Založenie nového účtovného roka - video

Je najvyšší čas na založenie nového účtovného roka. Na Money nikdy nebudete sami! Okrem textového návodu sme pre vás pripravili aj ...

3