Úvod / Návody / Precenenie dokladov, bánk a pokladníc v cudzej mene v PÚ
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Precenenie dokladov, bánk a pokladníc v cudzej mene v PÚ

  Návod obsahuje postup pri precenení cudzo menných dokladov, bankových účtov a pokladníc pri uzavretí roka v podvojnom účtovníctve.

  Ak v rámci Money S3 vystavujete doklady v cudzej mene a tie sú na konci roka neuhradené, alebo vediete bankové účty a pokladnice v cudzej mene a na konci roka na nich máte zostatky, tak je potrebné pred uzavretím roka spraviť precenenie kurzom platným k poslednému dňu roka.

   

  INFORMÁCIA: podľa postupu účtovania sú počas roka vystavené doklady v cudzej mene prepočítané na domácu menu kurzom zverejneným NBS deň predtým (napr. kurz v Money S3 s dátumom 01.12. bol zverejnený NBS 30.11. a používa sa pre doklady vystavované 01.12.). Naopak, pri precenení dokladov na konci roka je použitý kurz zverejnený NBS v ten deň, teda kurz zverejnený 31.12. (teda v Money S3 kurz s dátumom 01.01.).

  Precenenie neuhradených dokladov v cudzej mene

   1. Ak máte ku koncu roka neuhradené doklady v cudzej mene, tak vykonáte ich precenenie.

   

  UPOZORNENIE: toto precenenie je potrebné vykonať ešte pred ich úhradou v novom roku. Ak ste už úhradu v novom roku vykonali, tak je potrebné ju zrušiť, doklady preceniť a až tak znova vykonať úhradu.

  1. Precenenie dokladov vykonáte v starom roku cez Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Precenenie pohľadávok a záväzkov. Otvorí sa okno Precenenie pohľadávok a záväzkov, kde v záložkách druhov dokladov vidíme jednotlivé neuhradené doklady v cudzej mene (nezabúdajte, že dole sú záložky minulých rokov). V jednotlivých záložkách označíme doklady, ktoré chceme preceniť (ak chceme označiť všetky doklady v záložke, tak stlačíme tlačidlo „+“). Tlačidlom OK potvrdíme výber dokladov pre precenenie.
  2. Otvorí sa ďalšie okno, kde skontrolujeme Dátum precenenia 31.12. (ak nemáme stiahnuté príslušné kurzy, tak cez tlačidlo Kurzy mien si stiahneme/vytvoríme kurzy k 01.01. – viď Informácia na začiatku návodu). Tlačidlom Preceniť spustíme samotné precenenie.
  3. Program začne ponúkať interné doklady pre generovanie kurzových rozdielov (ziskov alebo strát) pre jednotlivé doklady. Aby nebolo nutné pri každom doklade voliť príslušnú predkontáciu, tak si ju viete prednastaviť cez Money / Možnosti a nastavenia / Účtovníctvo / Kurzové rozdiely pre rozličné druhy dokladov.
  4. Ak sme k nejakému dokladu vygenerovali kurzový rozdiel chybne (napr. nám chýbala zaevidovaná úhrada), tak pre zrušenie precenenia stačí vymazať Interný doklad, ktorý realizoval precenenie tohto dokladu. Následne vieme daný doklad preceniť znova.

  Precenenie bankových účtov a pokladníc v cudzej mene

  1. Ak vediete v účtovníctve bankové účty a pokladnice v cudzej mene, je potrebné na konci roka vykonať ich precenenie.
  2. Precenenie bankových účtov a pokladníc vykonáte v starom roku cez Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Uzávierka roku. V otvorenom okne volíte pri bode 1 tlačidlo Preceniť.
  3. Ak nemáte zadané kurzy cudzích mien k 01.01. (viď Informácia na začiatku návodu), tak Vás program vyzve na ich zadanie/stiahnutie.
  4. Program ponúkne okno Kurzové rozdiely a v ňom zoznam bankových účtov a pokladníc, kde je nejaký kurzový rozdiel. V stĺpci Suma je aktuálna čiastka v cudzej mene, v stĺpci € za doklad je prepočet jednotlivých pohybov na účte / pokladnici v domácej mene a nakoniec v stĺpci Suma € je prepočet čiastky v cudzej mene podľa aktuálneho kurzu. Rozdiel posledných dvoch hodnôt určuje kurzový rozdiel. Pokračujeme tlačidlom Ďalší.
  5. Otvorí sa ďalšie okno, kde nastavíme predkontácie pre kurzovú stratu / zisk z bankových účtov a pokladníc. Musia byť zvolené predkontácie pre všetky štyri možnosti.
  6. Program začne ponúkať pokladničné / bankové doklady pre generovanie kurzových rozdielov (ziskov alebo strát) pre jednotlivé pokladnice / bankové účty. Ich uložením je kurzový rozdiel vykonaný.
  7. Ak sme k nejakej pokladnici / bankovému účtu vygenerovali kurzový rozdiel chybne (napr. nám chýba zaevidovaný nejaký pohyb), tak pre zrušenie precenenia stačí vymazať doklad kurzového rozdielu. Následne vieme daný doklad preceniť znova.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

  Objavte
  aj vy
  nové online
  školenia
  Vybrať školenie
  Zavrieť reklamu
  Objavte aj vy nové online školenia