Úvod / Návody / Úprava definície účtovného výkazu
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Úprava definície účtovného výkazu

Tento návod popisuje úpravu účtovných výkazov napr. z dôvodu potreby preúčtovania krátkodobých pohľadávok na dlhodobé.

Účtovné výkazy nájdete na karte Účtovníctvo / Úč. výkazy. Cez voľbu Upraviť zoznam vstúpite do zoznamu nami dodávaných zostáv, ktoré si môžete voľbou Kopírovať duplikovať a upraviť podľa vlastných potrieb.


Pre príklad si skopírujme výkaz Účtovná závierka POD 2022, kde si upravíme definíciu riadkov 45 (Dlhodobé pohľadávky) a 57 (Krátkodobé pohľadávky). Vykonáme rozdelenie na dlhodobé a krátkodobé pohľadávky z obchodných vzťahov. V účtovnej osnove agendy máme analytický účet 311:
311100 - Krátkodobé pohľadávky z obchodných vzťahov
311200 - Dlhodobé pohľadávky z obchodných vzťahov.

Najprv sa poďme pozrieť, ako sú jednotlivé riadky vo výkaze definované:
Riadok 45:

Riadok 57:

Vo východzích definíciách teda vidíme, že riadok 45 je nedefinovaný a teda hodnota bude 0. Na riadku 57 už výpočet vidíme ako súčet konečných zostatkov účtov a všetkých ich analytík (definované *) 311, 312, 313, 314 a 315 na stranách MD. Teraz ale potrebujeme rozdeliť účet 311 podľa zadania príkladu. Pre úpravu výpočtu stačí kliknúť na daný riadok a otvorí sa detail výpočtu.

V definícií vzorca teraz vykonáme úpravu zápisu: „KZ(311*,MD)“ na „KZ(3111*,MD)“

V pôvodnom zápise definície sa do výkazu načítal konečný zostatok účtu 311 a všetkých analytík na strane MD. Opravou zápisu sme načítanie upravili na načítanie účtu 3111 a ďalších podanalytík (napríklad 311110, 311101, 311190, 311199). Zápis by sme tiež mohli upraviť zapísaním priamo konkrétneho účtu v našom príklade "311100" - teda „KZ(311100,MD)“.

Rovnakým spôsobom vykonáme úpravu na riadku 45, kam miesto "0" doplníme tento zápis: „KZ(3112*,MD)“ alebo tiež „KZ(311200,MD)“.

V poslednom kroku si výkaz pomenujeme, aby sme ho vedeli v zozname identifikovať a v prípade potreby si ho vybrať.

Následne môžeme začať výkaz používať. Rovnakým spôsobom si môžeme upraviť aj ďalšie riadky vo výkaze alebo aj iné výkazy.

TIP: pozor na situácie, kedy si do účtovnej osnovy pridáme celkom nový účet (napríklad 399). Vtedy sa tento účet do výkazu nenačíta a je potrebné vykonať úpravu definície účtovného výkazu a zaradiť účet do správneho riadku, kde ho potrebujeme vykázať. Druhou možnosťou je na konci roka obrat preúčtovať na iný účet, ktorý je v definícií zahrnutý.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia