Úvod / Návody / Nový rok v Money S3 - súhrnné informácie

Nový rok v Money S3 - súhrnné informácie

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete na začiatku nového roka.

Dátum aktualizácie: 19.01.2023
Stránku budeme pravidelne aktualizovať - nájdete tu aktuálne informácie bez nutnosti sa o nich informovať na našom hotline.

Harmonogram a obsah plánovaných verzií Money S3

23.200 - predpokladané zverejnenie 15.02.2023

Nový vzor Ročného zúčtovania dane za rok 2022
Nový vzor Hlásenia o zrazenej dani z príjmov (ročné hlásenie) za rok 2022
Doplnenie 5% sadzby DPH do daňových zostáv

Obsah už vydaných verzií

23.100 - k dispozícii od 24.01.2023

Nové mzdové konštanty pre rok 2023
Úprava výpočtu miezd od Januára 2023 - samostatná odvodová odpočítateľná položka pre dohody na výkon sezónnych prác, nový spôsob rozpočítania poistného pri dohodách s nepravidelným príjmom
Hromadné oznámenie analytických údajov za zamestnancov, ktorí nastúpili do 31.12.2022 a zároveň ich pracovný pomer trvá aj v roku 2023 – zamestnávateľ má povinnosť oznámiť (RLFO-zmena) analytické údaje aj za týchto zamestnancov do dátumu mesačného výkazu za 1/2023 (tzn. vo februári)
Nové vzory výkazov do SP - Mesačný výkaz poistného , Výkaz poistného a príspevkov – pre nepravidelné príjmy
Žiadosť o ročné zúčtovanie dane – nový vzor pre rok 2022
Nové vzory DP k dani z príjmov PO a FO (typ B) za rok 2022

23.001 - k dispozícii od 21.12.2022

Nový vzor registračného listu – pripravené na prihlasovanie nových zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023. Pri nových zamestnancoch, ktorých budete prihlasovať do sociálnej poisťovne s dátumom vzniku poistenia od 1.1. 2023 je potrebné pri prihláške oznamovať nové analytické údaje:

 • druh vykonávanej práce
 • miesto výkonu práce
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • Tieto údaje bude možné nastaviť na karte zamestnanca. Druh a miesto výkonu práce si vyberiete priamo z pripravených číselníkov. Z Karty zamestnanca sa údaje prevezmú do registračného listu Prihláška.

  Od nového roku je možné so zamestnancom na výkon vybraných činností uzavrieť nový „poddruh“ dohody o pracovnej činnosti - dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác. Vo verzii 23.000 doplníme do karty pracovného pomeru nový typ zamestnanca (dohoda na výkon sezónnych prác)a bude možné takéhoto zamestnanca cez RLFO prihlásiť do SP.

  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2022 vzor POT39_5v22/daňový bonus, ktoré 13.12.2022 zverejnila Finančná správa. Obsahuje rozpis vyplatených daňových bonusov v jednotlivých mesiacoch júl až december 2022. Je potrebné ho použiť pre zamestnancov, ktorým ste vyplácali daňový bonus v období júl až december 2022.

  Druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 % - v rámci podpory výstavby nájomných bytov sa od nového roku zavedenie 5 % sadzba DPH, ktorá sa môže uplatňovať napr. pri dodaní stavby, ktorá spĺňa podmienky zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní. Nová sadzba DPH sa automaticky bude zobrazovať na kartách dokladov. Vo formulároch sa bude tlačiť, iba v prípade, ak bude na doklade použitá.

  22.950 - k dispozícii od 07.12.2022

  Nový vzor registračného listu (platný od 14.12.2022) – pripravený na oznamovacie povinnosti pri dohodách pokračujúcich v nasledujúcom roku

 • oznamovanie uplatňovania odvodovej odpočitateľnej položky
 • prihlásenie dôchodkového poistenia u dohodárov, ktorým nevzniklo dôchodkové poistenie v roku 2022
 • Založenie nového roka

 • Podrobný textový postup nájdete tu
 • Ak dáte prednosť video návodu - video
 • Samotné založenie roka je jednoduché, ale začiatok roka je príležitosť optimalizovať používané zoznamy a postupy, preto je vhodné celému procesu venovať náležitú pozornosť. V prípade záujmu o konzultácie ohľadom založenia roka nás kontaktujte na podpora@money.sk alebo na 02/492 12345.

  UPOZORNENIE: pred založením nového roka odporúčame mať nainštalovanú verziu Money S3 minimálne 23.000.

  Aktuálnu verziu si stiahnete tu (pre používateľov Štart verzie tu).

  Ak Vám nie je verzia 23.000 dostupná, stačí keď uhradíte službu Podpora a aktualizácia na zákazníckom portáli a za chvíľu môžete verziu používať.

  Aktualizácia Money S3

  Potrebujete poradiť s aktualizáciou Money S3 na najnovšiu verziu - návod

  Inventúra v Money S3

  Potrebujete poradiť s inventúrou v Money S3 - návod

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).