• Domov > Návody > Nový rok v Money S3 – súhrnné informácie

Nový rok v Money S3 – súhrnné informácie

Obsah

  Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete na začiatku nového roka.

  Dátum aktualizácie: 28.01.2022
  Stránku budeme pravidelne aktualizovať - nájdete tu aktuálne informácie bez nutnosti sa o nich informovať na našom hotline.

  Harmonogram a obsah plánovaných verzií Money S3

  22.200 - predpokladané zverejnenie 28.02.2022

  Trvalý kurzarbeit (zákon o podpore skrátenej práce) - Účinnosť tejto legislatívy posunul parlament až na 1.3.2022

  Obsah už vydaných verzií

  22.000 - zverejnená 12/2021

  Pripravené zoznamy pre rok 2022 - doplnené účtovné konštanty potrebné pre založenie nového účtovného roka 2022.

  Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane - nový vzor pre rok 2021 (vzor ŽIA38v21). Nájdete ho v menu Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane.

  22.001 - zverejnená 04.01.2022

  Kontrola bankových účtov platiteľov DPH - platitelia DPH majú od januára 2022 novú povinnosť skontrolovať si na aký bankový účet hradia faktúry svojim dodávateľom. Ak je ich partner tiež platiteľ DPH, platbu za faktúru by mali odviesť iba na účet, ktorý dodávateľ nahlásil finančnej správe ako účet, ktorý používa na podnikanie. Inak riskujú, že budú ručiť za neodvedenú DPH. Finančná správa bude zoznam zverejnených bankových účtov publikovať od 1.1.2022. Money bude overovať, či bankový účet platiteľa DPH, ktorý máte zadaný v adresári alebo na príkaze na úhradu bol zverejnený v zozname finančnej správy.

  Mzdové konštanty od 1.1.2022 - Do pripravených zoznamov sú doplnené nové nastavenia miezd s platnosťou od 1.1.2022. Sumy mzdových príplatkov dodávaných s programom sa nebudú k 1.1.2022 meniť.

  Nové kódy kombinovanej nomenklatúry - od roku 2022 sú výrazné zmeny v kombinovanej nomenklatúre (pribudlo skoro 600 nových kódov KN).

  22.100 - zverejnená 25.01.2022

  MZDY

  Nepeňažné príjmy oslobodené od dane - akýkoľvek nepeňažný príjem (vo výške 500 € ročne v úhrne za všetkých zamestnávateľov), ktorý na strane zamestnávateľa nie je daňovo uznateľným výdavkom bude pre zamestnanca oslobodený od dane a odvodov. V Money bude možné takýto príjem informatívne vykázať v mzde, na mzdovom liste a v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch.

  Pripravili sme nasledujúce legislatívne tlačové zostavy:

  • Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 – nutné spracovať do 31.3.2022
  • Ročné hlásenie o odvedených preddavkoch za rok 2021 – nutné podať do 30.4.2022
  • Potvrdenie od zdaniteľných príjmoch za rok 2022 – nutné poskytnúť zamestnancovi do 10.2, resp. 10.3.2023

  ÚČTOVNÍCTVO

  Pripravili sme nové vzory nasledujúcich zostáv:

  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb 2021
  • Daňové priznanie k danie z príjmov právnických osôb 2021
  • Oznámenie o schválení účtovnej závierky 2021

  SKLAD

  Zmeny v hlásení Intrastat - po novom je nutné v hlásení Intrastat (na strane vývozu) uvádzať IČ DPH odberateľa a krajinu pôvodu. Zmeny sú v Money S3 zapracované.

  Založenie nového roka

  • Podrobný textový postup nájdete tu
  • Ak dáte prednosť video návodu - video

  Samotné založenie roka je jednoduché, ale začiatok roka je príležitosť optimalizovať používané zoznamy a postupy, preto je vhodné celému procesu venovať náležitú pozornosť. V prípade záujmu o konzultácie ohľadom založenia roka nás kontaktujte na podpora@money.sk alebo na 02/492 12345.

  UPOZORNENIE: pred založením nového roka odporúčame mať nainštalovanú verziu Money S3 minimálne 22.000.

  Aktuálnu verziu si stiahnete tu (pre používateľov Štart verzie tu).

  Ak Vám nie je verzia 22.000 dostupná, stačí keď uhradíte službu Podpora a aktualizácia na zákazníckom portáli a za chvíľu môžete verziu používať.

  Aktualizácia Money S3

  Potrebujete poradiť s aktualizáciou Money S3 na najnovšiu verziu - návod

  Inventúra v Money S3

  Potrebujete poradiť s inventúrou v Money S3 - návod

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).