XML Data Exchange

Money S3 sa prispôsobí akémukoľvek typu podnikania. S modulom XML Data Exchange prepojíte Money S3 s externou aplikáciou a systémami, čo vám uľahčí každodennú prácu.


Vďaka exportu a importu XML dát jednoducho zdieľate firemné dáta medzi Money S3 a ďalším systémom – či už ide o preddefinované riešenie alebo variantu presne podľa vašich potrieb, modul XML Data Exchange zaistí výmenu dát.

Popis modulu 

Výmena XML – riešenie pre moderné podnikanie

Modul XML Data Exchange umožňuje individuálne nastavenia XML prenosov a predovšetkým dokáže použiť aj externé transformačné šablóny, ktoré dáta preklopia z iného XML formátu do štruktúry Money S3 alebo naopak dáta z Money S3 vyexportujú v podobe potrebnej pre inú aplikáciu.

Získate tak nástroj na prepojenie Money S3 s:

 • pokladničnými systémami,
 • softwarmi a aplikáciami rôznych dodávateľov,
 • eshopmi,
 • mostíky typu XML-EDI pre komunikáciu s veľkoobchodnými reťazcami.

Vďaka modulu zaistíte hladký import a export dát s už prepojenými aplikáciami či systémami. Ak prepojenie neexistuje, môžete si vytvoriť vlastné riešenie, prípadne nás požiadať o vytvorenie transformačnej šablóny.

Zdieľajte dáta medzi Money S3 a radou ďalších systémov

Vďaka XML formátu môžu informácie prúdiť z Money S3 do väčšiny softwarov a naopak. Zdieľať môžete dáta ako:

 • adresa,
 • kmeňová karta,
 • skladová zásoba,
 • faktúra,
 • zákazka,
 • objednávka,
 • ponuka a pohľadávka,
 • príjemka a výdajka,
 • dodací list,
 • predajka,
 • bankový a pokladničný doklad
 • a ďalšie.

Pomocou XML prenosov môžete taktiež prenášať dáta medzi dvoma programami Money S3 napríklad zo sesterských spoločností alebo rôznych pobočiek.

Získajte modul XML Data Exchange behom chvíle

Výmenna dát pomocou modulu XML Data Exchange vám ušetrí čas a umožní vášmu podnikaniu rásť. Modul získate za 200 € bez DPH formou rozšírenia licencie Money S3. Všetky výhody modulu XML Data Exchange získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul si môžete zakúpiť ku kompletom:

Vývojárska dokumentácia

Ste vývojár a chcete sa napojiť na Money S3? Všetko potrebné nájdete tu.