Úvod / Návody / XML prenosy - informácie pre vývojárov
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

XML prenosy - informácie pre vývojárov

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie, ak potrebujete importovať XML do Money S3 alebo niečo potrebujete z Money S3 exportovať a chcete to riešiť vo vlastnej réžií.

Úvodné informácie

1. Možnosti XML prenosov sú závislé od toho, či má zákazník zakúpený modul XMLDE alebo nie. Bez modulu XMLDE je možné importovať/exportovať XML len v natívnovnom formáte Money S3 a s predvolenými možnosťami. S modulom XMLDE je možné použiť transformačné šablóny a meniť vlastnosti prenosov (napr. párovacie znaky, alebo obmedziť množinu exportovaných údajov).

2. Vzory vstupných a výstupných súborov sú si veľmi podobné. Ak si chcete pripraviť vzorový súbor, tak stačí, že si vyexportujte podobný vzorový doklad/záznam. Obmedzenia importu/exportu nájdete v XSD.

3. Pri importe je možné prednastaviť rôzne hodnoty dokladu/záznamu (podľa druhu importu napr. typ dokladu alebo sklad či skupinu importu). Pri importe má však vždy prednosť to čo je v XML a len to čo tam nie je, sa preberá z prednastavených údajov.

4. Povinné polia pre import nie sú prakticky žiadne (podrobnosti v XSD), ale záznam sa naimportuje len s prednastavenými údajmi.

5. Ak máte otázky k danej dokumentácii kontaktujte nás na podpora@money.sk. Rovnako v prípade, ak by ste mali záujem o konzultácie k XML prenosom do a z Money S3.

Aktuálna dokumentácia k XML prenosom

Hlavne pred importom dát do Money S3 alebo pred konfiguráciou XML prenosov cez modul XMLDE odporúčame preštudovať dokumentáciu, ktorá Vám ozrejmí aká je logika importov / export a ako sú párované jednotlivé entity s údajmi v Money. Aktuálnu dokumentáciu nájdete aj v aktuálnej verzií programu - tlačidlom F1 / Register / XML prenosy.

Aktuálnu dokumentáciu nájdete - tu.

XSD (schémy k XML súborom s popisom jednotlivých elementov)

V rámci XSD (XML Schema Definition) nájdete popis jednotlivých druhov dokladov a jednotlivých elementov vrátane obmedzení pre export či import. Obsahom sú tiež informácie o dátových typoch a obmedzeniach pre jednotlivé elementy. Pomocou týchto XSD tiež viete zvalidovať Vaše XML pri importe do Money S3. Aktuálne XSD nájdete aj v aktuálnej verzií programu, v mieste umiestnenia dát ..Data/XMLDE/Schemas.

Aktuálne XSD nájdete - tu.

Vzorové súbory

Pre prípravu riešení môžete využiť ponúkanú vzorku súborov. Tieto ale nemôžu pokryť všetky požiadavky, preto ak Vám tam chýba presne Váš prípad, tak si ho viete kedykoľvek vytvoriť napr. v Štart verzii.

Aktuálne vzorové súbory nájdete - tu.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia