Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2022: kto na ňu má nárok a koľko je?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2022: kto na ňu má nárok a koľko je?

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2022: kto na ňu má nárok a koľko je?
Seyfor Slovensko, a.s.
10. 01. 2023
Doba čtení15 minút čítania
Líbilo se15
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2022: kto na ňu má nárok a koľko je?

Obsah

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je daňová úľava, ktorú si môže uplatniť každý, kto platí dane z príjmov – SZČO, zamestnanec, pracujúci či podnikajúci študent, dôchodca alebo rodič na materskej dovolenke. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nie je nutné nijako preukazovať, nárok na ňu vzniká automaticky. Pozrite sa, čo ďalšie by ste o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mali vedieť, aby ste si ju správne uplatnili.

  Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške majú nárok všetci daňovníci, ktorí mali aspoň časť roka zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tzn. boli zamestnaní alebo podnikali). To znamená, že aj keď ste nemali príjmy všetkých 12 mesiacov, uplatníte si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške. Jej výška sa každým rokom vplyvom nárastu životného minima zvyšuje.

  Pozor: Ohľadom výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka existuje jedna výnimka. Ak ste k 1. januáru boli poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku, prípadne obdobného dôchodku zo zahraničia (prípadne vám bol takýto dôchodok k 1. januáru tohto roka alebo k 1. januáru predchádzajúcich rokov priznaný spätne), nemáte nárok na plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Môžete si ju uplatniť len vo výške rozdielu medzi sumou ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a sumou vyplateného dôchodku.

  Kto má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a koľko je?

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka SZČO

  Pre rok 2022 činí ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 4 579,26 eura. Avšak v prípade, že dosiahnete základ dane z príjmov vyšší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa zníži. Určí sa ako rozdiel medzi sumou 9 638,25 eura a 1/4 základu dane. V správnej výške si ju uplatníte v daňovom priznaní, ktoré budete podávať na jar 2023 (ak nebudete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Ako SZČO si daňové priznanie podávate sami, alebo ho za vás spracováva účtovník, daňový poradca a podobne.

  V prípade SZČO si teda nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatníte jednorazovo a znížite si o ňu vypočítaný základ dane z príjmov, nie už vypočítanú daň.

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – zamestnanec

  Ako zamestnanci si spravidla uplatňujete mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 381,61 eura. Vďaka tomu vám zamestnávateľ vypláca vyššiu čistú mzdu, než keby ste si nezdaniteľnú časť v priebehu roka pravidelne neuplatňovali.

  To isté platí aj pre brigádnikov, ktorí si privyrábajú na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.

  Ale pozor – nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vám mesačne od základu dane môže odpočítať len jeden zamestnávateľ, u ktorého podpíšete vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

  Ide o formulár, na základe ktorého váš zamestnávateľ pri výpočte mzdy a dane prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a v dôsledku toho vám zrazí nižší preddavok na daň z príjmov, ktorý následne odvedie štátu.

  Vo vyhlásení si nemôžete nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť vtedy, ak ste boli k 1. januáru príslušného roka poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia.

  Aj keď ste počas roka pracovali len časť roka, môžete si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť za všetkých 12 mesiacov.

  Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nijako nepreukazujete

  Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vám vzniká automaticky, ak máte zdaniteľné príjmy zo zamestnania, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Potom sa líši iba spôsob jej uplatnenia:

  • mesačne pri výplate mzdy (na základe podpísaného vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu),
  • alebo za celý rok spätne prostredníctvom:
   • a) ročného zúčtovania dane, ktoré vykonáva zamestnávateľ,
   • b) daňového priznania (ak ste podnikateľ alebo vám ako zamestnancovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie).

  Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie pripravíte jednoducho pomocou účtovného programu. Vyskúšať si ho môžete zadarmo.

  Pri nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa daň znižuje najviac do nuly

  Pri uplatnení len samotnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vám nemôže vzniknúť nárok na vrátenie dane, resp. daňový preplatok, ako napríklad pri zohľadnení daňového bonusu na dieťa alebo daňového bonusu na zaplatené úroky. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka znižuje základ dane z príjmov maximálne do nuly.

  Ale pozor – pokiaľ počas roka nepracujete všetky mesiace a váš zamestnávateľ za vás zo mzdy odvádza preddavky na daň z príjmov (typicky pri práci na trvalý pracovný pomer, ale aj dohodu, prípadne bez podpísania vyhlásenia), získate časť zaplatených preddavkov na daň z príjmov späť prostredníctvom ročného zúčtovania dane, alebo podaním daňového priznania.

  Počas roka ste totiž v niektorých mesiacoch neuplatňovali mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ale pri vysporiadaní dane za uplynulý rok sa výška nezdaniteľnej časti nekráti – uplatníte ju v plnej výške.

  Teraz si to názorne ukážeme na príkladoch.

  Praktický príklad: pracujete len časť roka

  Pani Andrea v roku 2022 pracuje iba od marca do decembra. Má hrubú mzdu vo výške 800 eur. U zamestnávateľa podpísala vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Jej zamestnávateľ za ňu počas roka uplatňuje mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 381,61 eura, takže na mesačnom preddavku odvedie 59,13 eura [19 % z: (hrubá mzda 800 eur – sociálne poistenie 75,20 eura – zdravotné poistenie 32 eur – nezdaniteľná časť 381,61 eura)]. Za 10 mesiacov, kedy je zamestnaná, teda odvedie na preddavkoch celkom 591,30 eura.

  V ročnom zúčtovaní dane uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške 4 579,26 eura platnej pre rok 2022, a preto jej vznikne nárok na vrátenie dane (daňový preplatok) v hodnote 145,04 eura. Vypočítal sa ako rozdiel medzi sumou zaplatených preddavkov 591,30 eura a daňou 446,26 eura vypočítanou z miezd za celý rok pri uplatnení ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [19 % z: (hrubé mzdy 8 000 eur – sociálne poistenie 752 eura – zdravotné poistenie 320 eur – nezdaniteľná časť 4 579,26 eura)].

  Praktický príklad: pracujete ako SZČO s vysokými príjmami

  Podnikateľ Jaroslav celý rok 2022 podniká a dosiahne hrubý zisk (zjednodušene ho považujme za základ dane z príjmov) vo výške 20 000 eur. V daňovom priznaní si uplatní iba nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na iné nezdaniteľné časti základu dane nemá nárok. Na dani z príjmov zaplatí 2 313,11 eura [15 % z: (20 000 eur – 4 579,26 eura)].

  Praktický príklad: pracujete ako SZČO s nízkymi príjmami

  Podnikateľ Karol tiež po celý rok 2022 podniká a dosiahne hrubý zisk (zjednodušene ho považujme za základ dane z príjmov) vo výške 4 000 eur. V daňovom priznaní si uplatní iba nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na iné nezdaniteľné časti základu dane nemá nárok. Pri podaní daňového priznania mu vyjde daň 0 eur [15 % z: (4 000 eur – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 4 579,26 eura zníži základ dane maximálne do nuly, takže sa uplatní len vo výške 4 000 eur)].

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Neplaťte na daniach viac, než musíte – výška nezdaniteľných častí v roku 2022

  Teraz už viete, čo je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Vašu daňovú povinnosť v konečnom dôsledku zníži aj napríklad nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) alebo daňový bonus na dieťa.

  Tabuľka nižšie zachytáva vybranú výšku aktuálnych nezdaniteľných častí základu dane a daňových bonusov a podmienky pre ich uplatnenie:

  Nezdaniteľná časť / daňový bonus Výška nezdaniteľnej časti / daňového bonusu za rok 2022 a podmienky ich uplatnenia Príloha daňového priznania / ročného zúčtovania dane
  nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 1. Ak dosiahnete základ dane najviac 20 235,97 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 579,26 eura.

  2. Ak dosiahnete základ dane viac ako 20 235,97 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 638,25 eura a štvrtinou vášho základu dane.

  V prípade, že ste boli 1. januára tohto roka poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo ak vám takýto dôchodok bol priznaný spätne k 1. januáru tohto roka alebo k 1. januáru predchádzajúcich rokov, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa znižuje o sumu vyplateného dôchodku.

  K daňovému priznaniu neprikladáte žiaden doklad.

  Pri vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľovi, ak ste boli poberateľom dôchodku k 1. januáru, predkladáte posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku.

  nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) 1. Ak ste dosiahli základ dane najviac 38 553,01 eura a vaša manželka (manžel) v tomto roku:

  a) nemala žiadny vlastný príjem, tak vaša nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je 4 186,75 eura,

  b) mala vlastný príjem, tak vaša nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou 4 186,75 eura a vlastným príjmom vašej manželky (manžela).

  2. Ak ste dosiahli základ dane viac ako 38 553,01 eura a vaša manželka (manžel) v tomto roku:

  a) nemala žiadny vlastný príjem, tak vaša nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou 13 825,00 eura a štvrtinou vášho základu dane,

  b) mala vlastný príjem, tak vaša nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou 13 825,00 eura a štvrtinou vášho základu dane, ktorý sa ešte zníži o vlastný príjem vašej manželky (manžela).

  Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môžete uplatniť iba na manželku (manžela) žijúcu s vami v domácnosti, ktorá spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti, poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola evidovaná ako nezamestnaná na úrade práce, bola občanom so zdravotným postihnutím, alebo bola občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

  K daňovému priznaniu neprikladáte žiaden doklad.

  Pri vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľovi predkladáte okrem sobášneho listu a čestného vyhlásenia o výške vlastného príjmu manželky (manžela) aj doklad preukazujúci splnenie ďalších podmienok (napr. rodný list dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie, posudok o zdravotnom postihnutí).

  nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. tretí pilier) sú nezdaniteľnou časťou základu dane vo výške, v akej ste ich v príslušnom roku zaplatili, v úhrne maximálne do výšky 180 eur za rok.

  Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie musíte splniť všetky tieto podmienky:

  a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

  b) nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).

  K daňovému priznaniu neprikladáte žiaden doklad.

  Pri vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľovi predkladáte výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený

  doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Ak ale za vás príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odvádzal váš zamestnávateľ, nemusíte mu predkladať žiaden doklad.

  daňový bonus na dieťa Daňový bonus na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce s vami v domácnosti je od 1. januára 2022 do 30. júna 2022:

  a) 47,14 eura mesačne na dieťa do 6 rokov,

  b) 43,60 eura mesačne na dieťa nad 6 rokov do 15 rokov, avšak iba na dieťa, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie,

  c) 23,57 eura mesačne na dieťa nad 15 rokov.

  Podmienkou na to, aby ste si mohli uplatniť daňový bonus na dieťa za obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 je to, že ste dosiahli zdaniteľné príjmy zo zamestnania aspoň vo výške 3 876 eur alebo zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur a vykázali základ dane (nie daňovú stratu).

  Daňový bonus na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce s vami v domácnosti je od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022:

  a) 70 eur mesačne na dieťa do 15 rokov, avšak iba na dieťa, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie,

  b) 40 eur mesačne na dieťa od 15 rokov.

  Daňový bonus na dieťa za obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 si môžete uplatniť najviac do výšky určeného percenta z polovice súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od počtu detí: jedno dieťa = 20 %, dve deti = 27 %, tri deti = 34 %, štyri deti = 41 %, päť detí = 48 %, šesť a viac detí = 55 %.

  V období od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 sa vám uplatní daňový bonus vypočítaný buď spôsobom platným do 30. júna 2022 alebo spôsobom platným od 1. júla 2022 podľa toho, čo je pre vás výhodnejšie.

  K daňovému priznaniu prikladáte rodný list dieťaťa, prípadne doklad o osvojení dieťaťa alebo sobášny list. A len ak dieťa študuje v zahraničí, tak aj potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

  Ako zamestnanec zamestnávateľovi predkladáte tiež rodný list dieťaťa, prípadne doklad o osvojení dieťaťa alebo sobášny list. A bez ohľadu na to, či dieťa študuje na Slovensku alebo v zahraničí, musíte zamestnávateľovi predložiť potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

  Vyššie spomenuté doklady, ktoré ste už v minulosti predložili daňovému úradu alebo zamestnávateľovi a ktoré sú stále platné a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených, už viac netreba daňovému úradu ani zamestnávateľovi predkladať.

  daňový bonus na zaplatené úroky Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % (maximálne 400 eur za rok) zo zaplatených úrokov v príslušnom roku vypočítaných z výšky poskytnutého hypotekárneho úveru (najviac zo sumy 50 000 eur) na základe jednej zmluvy o hypotekárnom úvere na jednu slovenskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

  Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, začínajúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie hypotekárneho úveru.

  Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vám vzniká, ak máte:

  a) od 18 rokov do 35 rokov ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver,

  b) priemerný mesačný príjem za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o hypotekárnom úvere, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o hypotekárnom úvere.

  K daňovému priznaniu prikladáte potvrdenie vystavené bankou.

  Pri vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľovi predkladáte potvrdenie vystavené bankou.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.