Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Koľko zaplatíte na dani z prenájmu bytu? Máme pre vás návod ako na to
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Koľko zaplatíte na dani z prenájmu bytu? Máme pre vás návod ako na to

Koľko zaplatíte na dani z prenájmu bytu? Máme pre vás návod ako na to
Seyfor Slovensko, a.s.
09. 04. 2021
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se69
Koľko zaplatíte na dani z prenájmu bytu? Máme pre vás návod ako na to

Obsah

  Prenájom bytu je výborný spôsob, ako si privyrobiť takmer bez námahy. Okrem klasickej starostlivosti o nehnuteľnosť vás ale jedna povinnosť čaká – daňové priznanie. Poradíme vám, ako správne vyplníte daňové priznanie a ako si daň správne vypočítate.

  Úplne prvou povinnosťou prenajímateľa nehnuteľnosti je evidencia na DIČ na daňovom úrade do konca mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste začali prenajímať nehnuteľnosť.

  Ako prenajímateľ bytu si svoje daňové povinnosti splníte podaním daňového priznania do konca marca po skončení zdaňovacieho obdobia, prípadne si môžete zaslaním Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania predĺžiť lehotu do konca júna. Oznámenie sa podáva daňovému úradu osobne, poštou alebo elektronicky, pokiaľ máte vybavenú elektronickú komunikáciu s daňovými úradom. Podávate daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.

  Pod pojmom prenájom nehnuteľnosti sa rozumie aj prenájom jednej miestnosti v byte či dome, čiže prenájom aj časti nehnuteľnosti.

  Koľko zaplatíte daň z prenájmu nehnuteľnosti?

  Na výpočet dane z príjmu nehnuteľnosti potrebujete poznať skutočnú výšku svojich príjmov a skutočnú výšku svojich výdavkov. Pri prenájme nehnuteľnosti nie je možné uplatniť paušálne výdavky.

  Na evidovanie skutočných príjmov a skutočných výdavkov je vhodné viesť daňovú evidenciu podľa §6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. O daňovej evidencii si môžete prečítať v tomto článku. Tu je podstatné uviesť ešte jednu skutočnosť, a to, či je táto prenajímaná nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku alebo nie.

  Ak nie je nehnuteľnosť uvedená do obchodného majetku, môžete si uplatniť iba výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti vrátane výdavkov na ostatné služby.

  Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti sa energiami rozumejú dodávka

  • elektrickej energie,
  • tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody,
  • pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť,
  • plynu.

  Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú najmä

  • odvádzane odpadovej vody z domácností,
  • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
  • používanie výťahu,
  • kontrola a čistenie komínov,
  • odvoz popola, smetí a splaškov,
  • čistenie žúmp,
  • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou,
  • internet.

  Ak zaradíte nehnuteľnosť do obchodného majetku, tak si môžete uplatniť do daňových výdavkov aj nasledovné výdavky:

  • výdavky na poistenie nehnuteľnosti,
  • daň z nehnuteľnosti,
  • príspevok do fondu opráv a údržby,
  • úroky z hypotekárneho úveru, pokiaľ bola nehnuteľnosť kúpená na hypotekárny úver,
  • odpisy,
  • opravy nehnuteľnosti
  • vybavenie nehnuteľnosti.

  Nehnuteľnosť zaradíte do obchodného majetku jednoduchým vyhlásením, že od daného dátumu sa nehnuteľnosť zaraďuje do obchodného majetku, vypočítate si odpisy, ktoré si uplatníte v daňových výdavkoch. Toto zaradenie nikam nezasielate, ale v daňovom priznaní vyplníte hodnotu nehnuteľnosti na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia v tabuľke č.1a riadok 1.

  Je potrebné počítať s tým, že ak predáte nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku skôr, než 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, platíte daň z príjmu. Ak nehnuteľnosť do obchodného majetku nezaradíte, a vlastníte ju viac než 5 rokov, daň nezaplatíte.

  Máte nárok na daňovú úľavu?

  Pokiaľ nemáte iné príjmy než z prenájmu nehnuteľnosti (príjmy zo zamestnania môžete mať, príjmy podľa §5), môžete si uplatniť daňovú úľavu 500€ z príjmov. Túto daňovú úľavu si môžete uplatniť iba raz za dané zdaňovacie obdobie. Následne musíte rovnakým pomerom znížiť aj skutočné výdavky. Vysvetlíme si to na príklade:

  Skutočné príjmy z prenájmu: 6 000€

  Skutočné výdavky z prenájmu: 2600€

  Oslobodenie od dane: 500€

  Skutočné výdavky po uplatnení oslobodenia od príjmu: 5500€ (6000-500)

  Pomer skutočných a znížených príjmov: 5500/6000 = 0,9166

  Skutočné výdavky po znížení pomerom: 2600*0,9166 = 2383,16€

  Základ dane z prenájmu: 5500€ – 2 383,16€ = 3 116,84€

  Uľahčite si prácu vďaka našim účtovným a daňovým novinkám

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy aj aktuálne dianie zo sveta Money vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako vyplníte daňové priznanie?

  Všeobecne platí, že daňové priznanie musíte podať, pokiaľ vaše zdaniteľné príjmy presiahli polovicu výšky odpočítateľnej položky. Pre rok 2020 je to suma 2 207,10€, a pre rok je 2021 suma 2 255,72€. Pokiaľ ste zamestnanec, nemáte ďalší príjem (autorské zmluvy, živnosť, výhra a pod.) a z prenájmu nedosiahnete príjem viac než 500€, nemusíte daňové priznanie podávať, nakoľko 500€ si uplatníte ako daňovú úľavu – oslobodenie príjmu od dane. 

  Zdaniteľné príjmy z prenájmu (po odpočítaní sumy oslobodenia 500 eur) sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci 1. Daňové výdavky sa uvádzajú v stĺpci 2. Daňová evidencia ani účtovná závierka, pokiaľ sa daňovník rozhodol pre vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, sa k daňovému priznaniu neprikladajú.

  Sadzba dane pre príjmy z prenájmu nehnuteľnosti je 19%. Daňovník neplatí z tohto príjmu zdravotné ani sociálne poistenie a nie je možné odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a ani na manželku.

  Prenajímate byt pre turistov?

  Máte zariadený byt pre krátkodobé návštevy a medzi návštevami upratujete, prípadne poskytujete návštevníkom aj posteľnú bielizeň, či iné služby? Pokiaľ prenajímate byt cez Airbnb a podobné servery, nejde o prenájom, ale o poskytovanie ubytovacej služby. Je to podnikanie a mali by ste mať na túto činnosť živnostenský list. V takom prípade si budete môcť uplatniť paušálne výdavky 60%, maximálne 20 000€. Ak by ste prijímali platby v hotovosti, máte povinnosť evidovať tieto príjmy v e-kase.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.