Money S3 Office

Money S3 Office je čisto účtovný balík bez skladov a objednávok. Nájdete v ňom preto podvojné aj jednoduché účtovníctvo, mzdy alebo fakturáciu.

K Money S3 Office tiež zadarmo získate Editor tlačových formulárov. Kedykoľvek tiež môžete prejsť na vyšší komplet Money S3. Stačí len doplatiť rozdiel v cene.

Money S3 Office si môžete aj napriek absencii skladu prepojiť s e-shopom prostredníctvom E-shop konektor a sťahovať si tak aspoň faktúry.

Súčasťou kompletu je

Money S3 Office je možné rozšíriť o tieto moduly:

Zákaznícku podporu a pravidelné aktualizácie získate zadarmo

Ku kompletu Money S3 Office získate službu Podpora a aktualizácia, vďaka ktorej bude vaše Money vždy v súlade s platnými zákonmi a s plnou technickou podporou. Službu získate zadarmo na celý kalendárny rok, v ktorom balík kupujete. Pokiaľ ho kupujete v období od septembra do decembra, získate túto službu zadarmo aj na nasledujúci rok.

Cenník kompletu

Pozrite sa, koľko zaplatíte za nákup kompletu Money S3 Office a za ďalšie licencie.

Cena licencie pre 1 PC Cena za ďalšieho užívateľa (PC) Cena pre neziskové organizácie
-50 %
Cena pre daňových poradcov
-50 %
Cena účtovníkov a účtovné firmy
-50 %
519 € 139 € 259 € 259 € 259 €

Ceny sú bez DPH.

Cena licencie pre 1 PC 519 €
Cena za ďalšieho užívateľa (PC) 139 €
Cena pre neziskové organizácie
-50 %
259 €
Cena pre daňových poradcov
-50 %
259 €
Cena účtovníkov a účtovné firmy
-30%
363 €

Ceny sú bez DPH.

Po objednaní kompletu vás vyzveme na jeho úhradu. Platiť môžete kartou no-line, prevodom aj v hotovosti. Do 24 hodín po úhrade vám vygenerujeme licenčné číslo, s ktorým si komplet stiahnete a zaregistrujete.

Technické požiadavky

Zistite, aké by malo byť minimálne technické vybavenie, ktoré potrebujete a ktoré odporúčame pre spustenie nášho systému. Nájdete tu odporúčané riešenia pre jednotlivcov i celé tímy s rôznym počtom členov.

Neoceniteľný pomocník pre účtovníkov aj podnikateľov