Zádržné

Rozširujúci modul Zádržné uľahčí prácu najmä stavebným firmám, pre ktoré je účtovanie zádržného na dennom poriadku. Zádržné predstavuje zabezpečenie pre odberateľa – odberateľ zadrží časť fakturovanej čiastky a uhradí ju až po splnení podmienok stanovených v zmluve. Za normálnych okolností je účtovanie zádržného zložitá operácia, ale s modulom to zvládnete za pár kliknutí.

Popis modulu 

Po inštalácii modulu nájdete v zoznamoch Faktúr vystavených/Faktúr prijatých nové tlačidlo Zádržné. Potom stačí jednoducho vybrať faktúru, pre ktorú chcete zádržné vytvoriť, a kliknúť na tlačidlo. Objaví sa karta Nastavenie zádržného k faktúre č. XY, na ktorej môžete pridať zádržné k faktúre. Tu vyplňte opis a výšku zádržného, dátum splatnosti, prípadne predkontáciu, a nastavenie uložte. K jednej faktúre môžete vytvoriť aj viacero položiek zádržného. Pre každú položku potom systém vygeneruje samostatnú Pohľadávku/Záväzok.

Zároveň sa vygeneruje tiež Interný doklad, ktorý zníži čiastku zostávajúcu na úhradu na Vystavenej/Prijatej faktúre. Vyhnete sa tak prepisovaniu a ručnej tvorbe nadväzujúcich dokladov. Navyše si v zozname faktúr môžete pomocou tlačidla Väzby prehľadne zobraziť jednotlivé doklady a ich väzby.

Systém za vás postráži, aby ste omylom nezaúčtovali zádržné u zálohových faktúr, dobropisov či stornovacích faktúr. Pri týchto dokladoch nie je totiž možné kliknúť na tlačidlo Zádržné.

Potrebujete pomoc s inštaláciou a nastavením modulu Zádržné? Prečítajte si návod. Prípadne si pozrite video, kde vás v priebehu niekoľkých minút naučíme, ako s modulom Zádržné pracovať.

Zaobstarajte si modul Zádržné a uľahčite si prácu

Modul Zádržné kúpite za 140 Eur bez DPH. Všetky výhody modulu Zádržné získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Modul si môžete nezáväzne otestovať v bezplatnej verzii Money S3 Štart.

Modul si môžete zakúpiť ku kompletom: