Účtovníctvo / Daňová evidencia/Komu sa oplatí viesť daňovú evidenciu a komu účtovníctvo
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Komu sa oplatí viesť daňovú evidenciu a komu účtovníctvo

Komu sa oplatí viesť daňovú evidenciu a komu účtovníctvo
Seyfor Slovensko, a.s.
14. 04. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se60
Komu sa oplatí viesť daňovú evidenciu a komu účtovníctvo

Obsah

  Ktorí podnikatelia si môžu vybrať, či budú viesť daňovú evidenciu alebo účtovníctvo? Pozrime sa na to, komu sa ktorá forma viac vyplatí.

  Ak hovoríme o výbere medzi daňovou evidenciou a vedením účtovníctva, hovoríme o podnikateľoch – živnostníkoch podnikajúcich podľa živnostenského zákona, o slobodných umeleckých povolaniach ako sú herci, spisovatelia, moderátori, tvorcovia blogov alebo článkov, o podnikateľoch podnikajúcich podľa zákonov mimo živnostenského zákona ako sú advokáti, znalci, mediátori a pod. Tieto skupiny podnikateľov môžeme nazvať samostatne zárobkovo činné osoby, skratkou SZČO.

  Okrem toho si medzi vedením daňovej evidencie a vedením účtovníctva môžu vybrať aj osoby, ktoré prenajímajú vlastnú nehnuteľnosť alebo jej časť bez živnostenského oprávnenia, ktoré musia v daňovom priznaní preukazovať iba skutočné výdavky.

  Na začiatku si vysvetlíme jednotlivé pojmy:

  • Daňová evidencia na paušálne výdavky
  • Daňová evidencia na skutočné výdavky
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo

  Daňová evidencia na paušálne výdavky

  Ak podnikateľ uplatňuje výdavky percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky), je povinný viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona,  ale len v rozsahu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) zákona o dani z príjmov, t. j. evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane)  vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, zásobách a pohľadávkach.

  Aktuálne je možné uplatniť si paušálne výdavky vo výške 60% z príjmov, max. 20 000€ a k tomu pripočítať skutočne zaplatené sociálne a zdravotné poistenie v zdaňovacom období, za ktorý sa daňová evidencia vedie. Paušálne výdavky si môže uplatniť iba SZČO, ktorá nie je počas celého zdaňovacieho obdobia platiteľom DPH.

  Daňová evidencia na skutočné výdavky

  Ak si SZČO uplatňuje skutočné výdavky, je povinná viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, ktorá okrem vyššie uvedenej evidencie príjmov a evidencie zásob a pohľadávok, obsahuje aj evidenciu o daňových výdavkoch, evidenciu záväzkov a evidenciu majetku.

  Do skutočných výdavkov môže podnikateľ zahrnúť len tie výdavky, ktoré vynaložil na svoje podnikanie a priamo s ním súvisia.

  Medzi skutočné, daňovo uznateľné výdavky patria:

  • mzdy,
  • zdravotné a sociálne poistenie,
  • prevádzkové náklady (nájomné, platby za energie),
  • nákup materiálu
  • debetné úroky.

  Medzi daňovo uznateľné náklady nepatria:

  • výdavky na reprezentáciu (pohostenie pre klientov),
  • splátky úveru,
  • nákup dlhodobého majetku (do výdavkov sa počítajú odpisy, nie naraz nákup majetku)
  • výdavky na osobnú spotrebu.

  Jednoduché a podvojné účtovníctvo

  SZČO si môžu zvoliť aj vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Jednoduché účtovníctvo môžu viesť aj organizácie nezriadené na účel podnikania, napr. občianske združenia. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pokiaľ niektorý zákon vyslovene neukladá povinnosť podnikateľovi alebo organizácii viesť podvojné účtovníctvo, môže viesť jednoduché účtovníctvo.

  Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo majú tieto organizácie, ktoré majú povinnosť byť zapísané v obchodnom registri:

  1. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť, družstvo,
  2. právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť,
  3. právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
  4. štátne podniky,
  5. organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,
  6. podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb (podniky zahraničných fyzických osôb sa už do obchodného registra nezapisujú).

  Do 30.9.2020 museli byť do obchodného registra zapísané aj podniky zahraničných fyzických osôb. S účinnosťou od 01.10.2020 sa do obchodného registra už nezapisujú žiadne fyzické osoby, bez ohľadu na to, či sú Slováci alebo cudzinci. Fyzické osoby zapísané do obchodného registra do októbra 2020, budú postupne z obchodného registra vymazávané.

  S vedením účtovníctva vám môže pomoc program na podvojné účtovníctvo v rámci účtovného systém Money S3.

  Odoberajte tipy pre začínajúcich podnikateľov

  Zadajte váš e-mail a získajte účtovné a daňové tipy pre začiatok vášho podnikania. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Zjednodušené vedenie daňovej evidencie

  Excel je užitočným pomocníkom pri vedení daňové evidencie. Ale ešte viac vám pomôže napríklad fakturačná služba iDoklad. V jednom prostredí vystavujete faktúry a tiež evidujete svoje výdaje, pretože do iDoklade jednoducho vložíte všetky prijaté faktúry. Ak máte aj doklady z registračnej pokladne, naskenujete je či odfotíte a vložíte ich do aplikácie. Zbavíte sa tak krabíc s dokladmi a naviac si doklad aj archivujete a nemusíte mať obavu, že doklad po rokoch vybledne.

  Oproti excelu nemusíte nič nastavovať, iba vyplníte údaje do pripravených položiek a iDoklad vám zobrazí prehľady príjmov i výdajov. Ak potrebujete viesť evidenciu o zásobách, napr. nakúpili ste reklamné predmety, ktorých stav potrebujete evidovať, aj toto viete viesť v iDoklade. Jednoducho si tiež vygenerujete podklady pro daňové priznanie alebo všetky doklady elektronicky pošlete svojmu účtovníkovi. V prípade, že potrebujete viesť evidenciu majetku (ak vediete daňovú evidenciu so skutočnými výdavkami), túto si jednoducho vediete v exceli, prípadne prejdete na účtovný systém, napr. na Money S3.

  Pre živnostníkov, ktorí majú aj sklad, je vhodnejší účtovný program Money S3. Rovnako ako v iDoklade v ňom evidujete príjmy a výdavky, ale naviac máte k dispozícii mnoho ďalších funkcií ako napr. mzdovú agendu. Účtovný systém Money S3 obsahuje modul na vedenie jednoduchého účtovníctva, aj na vedenie podvojného účtovníctva.

  TIP: Pokiaľ základy daňové evidencie poznáte a iba sa potrebujete naučiť pracovať v Money S3, môže byť pre vás prínosné absolvovať toto školenie.

  Pre koho je vhodnejšia daňová evidencia a pre koho vedenie účtovníctva

  Pre SZČO, ktorá nie je platiteľom DPH celé zdaňovacie obdobie a ktorých skutočné výdavky nepresiahnu 60% z príjmov, je výhodnejšie viesť daňovú evidenciu a uplatňovať paušálne výdavky.

  Ak skutočné výdavky presiahnu túto hranicu, je vhodnejšie viesť daňovú evidenciu so skutočnými výdavkami.

  Ako viesť daňovú evidenciu sa dozviete podrobnejšie v článku Návod: ako zdarma a jednoducho viesť daňovú evidenciu v Exceli

  Ak je rozsah podnikania veľký a podnikateľ vystavuje alebo prijíma veľa faktúr, prípadne potrebuje viesť skladovú evidenciu, daňová evidencia vedená v exceli môže byť veľmi neprehľadná. V tom prípade je výhodnejšie, kvôli prehľadu o stave podnikania, ale aj kvôli preukázateľnosti daňových výdavkov a vyhotoveniu daňového priznania, viesť jednoduché účtovníctvo v niektorom z účtovných systémov.

  Avšak, nie je zriedkavé, že sa živnostníci dobrovoľne rozhodnú pre vedenie podvojného účtovníctva. Pre vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva sa používajú účtovné systémy. Vyskúšajte si účtovný systém Money S3 zadarmo.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.