Účtovníctvo / Daňová evidencia/Čo je to zádržné a ako ho správne fakturovať
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Čo je to zádržné a ako ho správne fakturovať

Čo je to zádržné a ako ho správne fakturovať
Seyfor Slovensko, a.s.
23. 06. 2022
Doba čtení3 minúty čítania
Čo je to zádržné a ako ho správne fakturovať

Obsah

  Zádržným sa klient uisťuje, že mu zákazku odovzdáte v bezchybnom stave. Najčastejšie sa využíva v stavebníctve. Dajte si pozor na zmluvné podmienky, správnu fakturáciu a zaúčtovanie.

  Pokiaľ zákazník požaduje zádržné, znamená to, že vám uhradí časť platby neskôr, po splnení podmienok alebo po uplynutí konkrétnej doby, a to podľa podmienok uvedených v zmluve.

  Môžete sa tak stretnúť s požiadavkami na uhradenie zadržanej čiastky až po odstránení prípadných vád (do týchto patria aj nedorobky) alebo po uplynutí záručnej doby. Splatnosť tiež býva často dvojfázová, napr. 50 % z čiastky zádržného po odovzdaní zákazky a zvyšných 50 % až po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavebným úradom.

  Pokiaľ zákazník objaví vady, ktoré neodstránite, môže zaistiť opravu sám a zníži výšku zádržného o tieto náklady.

  Venujte pozornosť príprave zmluvy

  Výška zádržného a podmienky jeho zaplatenia (tzv. uvoľnenie zádržného) sa zjednávajú vopred v rámci zmluvy o dielo či inej písomnej dohody. Pojem „zádržné“ v slovenskej legislatíve, v Obchodom zákonníku ani Občianskom zákonníku nenájdeme. Vyvinulo sa praxou v stavebnom biznise.

  Zádržné závisí na zmluvnej  dohode so zákazníkom. Uistite sa preto, že je v rámci zmluvy zádržné podrobne popísané a dohodnuté. Vyhnete sa nejasnostiam vo výklade, ktoré môžu hrať rolu v prípade insolvenčného konania alebo poškodiť vaše obchodné vzťahy.

  V zmluve sa niekedy zaväzujete aj k tomu, že zákazníka vyzvete k uvoľneniu zádržného písomne. Mali by ste preto sledovať stav pohľadávok vo vašom účtovnom programe, aby ste na výzvu po niekoľkých rokoch nezabudli, napr. aj v programe Money S3, ktorý poskytuje prehľad neuhradených záväzkov.

  V prípade, že zádržné nemáte dohodnuté a dodáte zákazku s vadami, zákazník sa môže riadiť ustanovením §439 Obchodného zákonníka. V tom prípade do odstránenia vady zákazník nemusí zaplatiť časť ceny. Výška čiastky by mala zodpovedať primeranej zľave z kúpnej ceny s ohľadom na vady. Venujte pozornosť podmienkam zádržného pri príprave zmluvy.

  Uľahčite si prácu vďaka našim účtovným a daňovým novinkám

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy aj aktuálne dianie zo sveta Money vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako fakturovať zádržné

  Ako dodávateľ vystavujete faktúru na celú čiastku vrátane DPH. Na faktúre zároveň uveďte výšku zádržného z celkovej čiastky. Zákazník vám zaplatí na účet čiastku bez zádržného, ktoré uhradí neskôr podľa zmluvných podmienok. Zádržné v tomto prípade nijako neovplyvňuje DPH, považuje sa iba za odklad splatnosti faktúry.

  Vystavovanie faktúr a samotné zaúčtovanie vám uľahčí účtovný program, ktorý vie zádržné spracovať. V rámci účtovného systému Money S3 ide priamo o doplnkový modul Zádržné, vďaka ktorému:

  • zádržné k faktúre jednoducho pridáte jedným kliknutím,
  • nastavíte popis, výšku zádržného a dátum splatnosti,
  • k jednej faktúre priradíte viac položiek zádržného a systém ku každej vytvorí príslušnú Pohľadávku alebo Záväzok,
  • nemusíte ručne vypisovať nadväzujúce doklady, systém sám vytvára interný doklad, ktorý zníži zostávajúcu čiastku k úhrade na faktúre,
  • neurobíte chybu, pretože systém vám neumožní zádržné pridať pri zálohových faktúrach, dobropisoch alebo stornovacích faktúrach.

  Modul si môžete vyskúšať zadarmo v účtovnom programe Money S3 Start, ktorý okrem zádržného zvládne spracovanie celého účtovníctva a daňových priznaní.

  TIP: prečítajte si článok o účtovaní zádržného

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.