Úvod / Návody / Zádržné - vzorový príklad
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zádržné - vzorový príklad

Rozširujúci modul Zádržné pre Money S3 uľahčuje prácu najmä stavebným firmám, pre ktoré predstavuje účtovanie zádržného bežnú prax. Ako jednoducho modul používať vám ukážeme v nasledujúcom článku.

Evidenciu zádržného na strane odberateľa aj dodávateľa si ukážeme na praktickom príklade:

Príklad

Firma A – dodávateľ a Firma B – odberateľ uzavreli zmluvu o dielo na celkovú sumu 10 000 EUR s DPH. Podľa podmienok zmluvy bude na fakturované práce uplatnené zádržné : 5% z fakturovanej sumy bude splatných do 2 mesiacov po odovzdaní diela a ďalších 5 % bude zaplatených do 6 mesiacov.  Zvyšok fakturovanej sumy odberateľ zaplatí do 14 dní od odovzdania diela.

Vystavenie faktúry so zádržným u dodávateľa

Vystavená faktúra

V zozname faktúr vystavených vytvoríte novú faktúru na celú sumu fakturovaných prác 10 000 EUR a základnou splatnosťou 14 dní.

Zádržné

Údaje o dohodnutom zádržnom k faktúre doplníte pomocou funkcie Zádržné.

Po kliknutí na tlačidlo Zádržné v zozname vystavených faktúr sa zobrazí Karta nastavenia zádržného.

Princíp riešenia spočíva v tom, že program uhradí pôvodnú faktúru interným dokladom vo výške zádržného a na zádržné vystaví samostatné nové pohľadávky.

Nastavenie účtovania dokladov zádržného

Nastavte parametre vytváraných dokladov - číselný rad, predkontáciu a členenie DPH

Pre interný doklad odporúčame použiť predkontáciu podľa pripraveného vzoru PH_ZADRZ – 395/311.

Poznámka : Pri zaúčtovaní si program vždy prevezme účet odberateľa (311xxx) z vystavenej faktúry, bez ohľadu na to, aký účet Dal v predkontácii interného dokladu použijete.

Pre zaúčtovanie pohľadávky je možné použiť pripravenú vzorovú predkontáciu 311/395, ale si vytvorte vlastnú s vhodným analytickým účtom 311, prípadne 315.

Pozn. Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve. Nastavujete predkontáciu iba pre pohľadávkový doklad. Odporúčame použiť rovnakú predkontáciu ako ste použili na vystavenej faktúre.

Nastavte členenie DPH bez vplyvu na DPH (napr. 21U 00). Vytvárané doklady takto nebudú ovplyvňovať DPH. Do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu vstúpi iba vystavená faktúra.

Pozn. V prípade, ak ste platiteľom DPH, ktorý si uplatňuje osobitnú úpravu na základe prijatia platby, postup je rovnaký. Len pri úhradách faktúry a pohľadávok zádržného bude nutné vygenerovať k vystavenej faktúre interný doklad na uplatnenie DPH.

Pridanie položiek zádržného

Pomocou tlačidla pridať Zádržné pridáte položky zádržného s dohodnutými splatnosťami a sumami.

Položka č. 1 suma 500 EUR (5 % z celkovej sumy), splatnosť 4.7.

Položka č. 2 suma 500 EUR (5 % z celkovej sumy), splatnosť 4.11.

Vytvoriť doklady zádržného

Po kliknutí na vytvoriť doklady sa vytvorí interný doklad a pohľadávkové doklady zádržného. Každá z pohľadávok si prevezme sumu zadaného zádržného a zadanú splatnosť.

Tlač faktúry pre zákazníka

Vytvorené pohľadávky zádržného majú väzbu na pôvodnú vystavenú faktúru. Informácie o zádržnom sa preto zobrazia na vytlačenej faktúre, ktorú odosielate odberateľovi. Zákazník tak bude mať prehľad o dohodnutých termínoch a sumách zádržného.

UPOZORNENIE: Údaje o zádržnom sú k dispozícii na štandardných formulároch dodávaných s programom napr. 2010VFAK. V prípade, ak používate vlastné formuláre, je nutné rozpis zádržného na formulár pridať.

Úhrady a evidencia v stave záväzkov a pohľadávok

V stave záväzkov a pohľadávok budú faktúra a pohľadávky zádržného uvedené samostatne s vlastnou splatnosťou a sumou zostávajúcej úhrady.

Všetky doklady – tzn. faktúra aj pohľadávky zádržného majú rovnaký variabilný symbol. Úhrady od odberateľa tak môžete postupne párovať na vystavenú faktúru a následne na pohľadávky.

Prijatie faktúry so zádržným u odberateľa

Prijatá faktúra

V zozname faktúr prijatých vytvoríte novú faktúru na celú sumu fakturovaných prác 10 000 EUR a základnou splatnosťou, tak ako je uvedená na faktúre od dodávateľa (4.5.).

Zádržné

Údaje o dohodnutom zádržnom k faktúre doplníte pomocou funkcie Zádržné.

Po kliknutí na tlačidlo Zádržné v zozname vystavených faktúr sa zobrazí Karta nastavenia zádržného.

Princíp riešenia spočíva v tom, že program uhradí pôvodnú faktúru interným dokladom vo výške zádržného a na sumu zádržného vystaví samostatné nové záväzky.

Nastavenie účtovania dokladov zádržného

Nastavíte parametre vytváraných dokladov - číselný rad, predkontáciu a členenie DPH

Pre interný doklad odporúčame použiť predkontáciu podľa pripraveného vzoru Z_ZADRZ – 321/395.

Poznámka : Pri zaúčtovaní si program vždy prevezme účet odberateľa (321xxx) z vystavenej faktúry, bez ohľadu na to, aký účet MD v predkontácii interného dokladu použijete.

Pre zaúčtovanie záväzku je možné použiť pripravenú vzorovú predkontáciu s nastaveným účtovaním 395/321, alebo si vytvoríte vlastnú s vhodným analytickým účtom 321, prípadne 325.

Pozn. Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve. Nastavujete predkontáciu iba pre záväzkový doklad. Odporúčame použiť rovnakú predkontáciu ako ste použili na prijatej faktúre.

Nastavte členenie DPH bez vplyvu na DPH (napr. 21P 00). Vytvárané doklady takto nebudú ovplyvňovať DPH. Do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu vstúpi iba vystavená faktúra.

Pozn. V prípade, ak ste platiteľom DPH, ktorý si uplatňuje osobitnú úpravu na základe prijatia platby, alebo ste prijali faktúru od takéhoto platiteľa - postup je rovnaký. Len pri úhradách faktúry a záväzkov zádržného bude nutné vygenerovať k prijatej faktúre interný doklad na uplatnenie DPH.

Pridanie položiek zádržného

Pomocou tlačidla pridať Zádržné pridáte položky zádržného s dohodnutými splatnosťami a sumami.

Položka č. 1 suma 500 EUR (5 % z celkovej sumy), splatnosť 4.7.

Položka č. 2 suma 500 EUR (5 % z celkovej sumy), splatnosť 4.11.

Vytvoriť doklady zádržného

Po kliknutí na vytvoriť doklady sa vytvorí interný doklad a pohľadávkové doklady zádržného. Každý zo záväzkov si prevezme sumu zadaného zádržného a zadanú splatnosť.

Úhrady a evidencia v stave záväzkov a pohľadávok

V stave záväzkov a pohľadávok budú faktúra a záväzky zádržného uvedené samostatne s vlastnou splatnosťou a sumou zostávajúcej úhrady.

Všetky doklady – tzn. faktúra aj záväzky zádržného majú rovnaký variabilný symbol. Príkazy na úhrady a úhrady tak môžete postupne párovať na prijatú faktúru a následne na záväzky.

Stiahnite si podrobnú dokumentáciu k modulu Zádržné v PDF

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia