Farma Pálava

Money S3 vo Farme Pálava zrýchlilo predaj a prinieslo dôležité štatistiky.

Keď Martina Vicanová v roku 2014 založila Farmu Pálava, jej zamestnanci museli vypisovať pokladničné doklady ručne. Zvyšujúce sa tržby však túto farmu na juhu Moravy prinútili k profesionálnejšiemu riešeniu: za najlepšie sa v tej chvíli ukázalo Money S3 a Predajňa S3.

Počiatočný stav: ručné vypisovanie dokladov

Keď Farma Pálava v roku 2014 začínala, stíhala svoje tržby spravovať bez pokladničného systému. Rastúca popularita a s tým aj počet zákazníkov ju prirodzene priviedli k tomu, že takýto stav bol dlhodobo neudržateľný.

„Na farme išlo hlavne o to, aby sme vyzerali profesionálnejšie pred zákazníkmi. Keď si niekto kúpil syry, vypisovali sme mu doklady ručne.``

Riešenie: Predajňa S3

Predajňa S3 mala cestu do Farmy Pálava vydláždenú – Martina Vicanová totiž už s programom pracovala v minulosti vo Vínnej galérii. Keď potom zvažovala systém pre farmu v Mikulove, nemusela dlho rozmýšľať.

„Vo Vínnej galérii sme začínali s Money S3, ktoré nám uľahčilo prácu a dalo lepší prehľad o obchode. Pretože sa osvedčilo, ku programu sme pridali aj Predajňu S3. Po založení farmy sme potom prirodzene chceli znova Predajňu. Mali sme s ňou dobré skúsenosti, vedeli sme, že ju ľahko prepojíme s Money S3, a že splní naše požiadavky.“

Ing. Martina Vicanová
majiteľka

Výsledok: rýchlejšia obsluha a presnejšie štatistiky

Zavedenie Predajne S3 sa na farme prejavilo okamžite.

„Kým predtým sme doklady vypisovali ručne, tak teraz to za nás robí systém. Nezdržujeme seba ani zákazníka a pôsobíme oveľa profesionálnejšie.

Navyše máme k dispozícii zaujímavé štatistiky. Jednoducho zistíme napríklad to, koľko sa predáva vína a koľko syrov, aké produkty idú viac na odbyt cez víkendy alebo kedy na farmu mieri najviac zákazníkov.``

Prechod na Predajňu S3 bol navyše extrémne rýchly, celá implementácia trvala iba tri týždne.

Záver: vďaka Predajni máme dosť času na rast

„Systém nám výrazne uľahčuje prácu. Máme k dispozícii údaje o predaji jednotlivých produktov a predaj je oveľa rýchlejší, prehľadnejší a jednoduchší. Záujem o regionálne potraviny navyše rastie, preto je pre nás také uľahčenie práce dôležité.

Môžeme tak v pokoji uvažovať o rozšírení nášho sortimentu. Chceli by sme začať pripravovať vlastné klobásky. A vďaka Predajni a Money S3 sa môžeme v pokoji sústrediť na naše budúce plány.“

Farma Pálava používa