Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo / Všetko, čo by ste mali vedieť o Money S3/Zásady vedenia účtovníctva a ako na to v účtovnom programe
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zásady vedenia účtovníctva a ako na to v účtovnom programe

Zásady vedenia účtovníctva a ako na to v účtovnom programe
Seyfor Slovensko, a.s.
12. 05. 2023
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se1
Zásady vedenia účtovníctva a ako na to v účtovnom programe

Obsah

  Ak začínate podnikať, určite tušíte, že vás čaká aj vedenie účtovníctva. Zoznámime vás so zásadami vedenia účtovníctva a ukážeme, ako vám v tom pomôže účtovný program.

  Vedenie (podvojného) účtovníctva sa týka predovšetkým právnických osôb.

  Zásady vedenia účtovníctva

  Pri vedení účtovníctva musíte dodržiavať zásady, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve.

  1. Verné a pravdivé zobrazenie skutočností

  Informácie uvedené v účtovníctve musia zodpovedať realite. Táto zásada je nadradená všetkým ostatným zásadám.

  2. Nepretržité pokračovanie v činnosti účtovnej jednotky

  V účtovníctve sa predpokladá, že účtovná jednotka (firma) bude pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcnosti. Ak nie, musíte túto informáciu uviesť v poznámkach účtovnej závierky.

  3. Akruálny princíp

  Účtovné prípady povinne účtujete do obdobia, s ktorými vecne a časovo súvisia. Náklady a výnosy zaúčtujete do toho účtovného obdobia, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo vyrovnania iným spôsobom. S tým súvisí aj to, že výdavky a príjmy účtujete vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k súvisiacemu pohybu peňažných prostriedkov.

  4. Zásada bilančnej kontinuity

  Konečný zostatok účtu starého účtovného obdobia (k 31. decembru) a začiatočný stav účtu nového účtovného obdobia (k 1. januáru) na seba nadväzujú.

  5. Stálosť účtovných zásad a metód

  V jednom účtovnom období musíte používať stále rovnaké účtovné zásady a účtovné metódy. Ak by ste ich chceli zmeniť, musíte ich aplikovať spätne od prvého dňa tohto účtovného obdobia. O prípadnej zmene účtovných zásad a účtovných metód je potrebné informovať v účtovnej závierke v poznámkach.

  6. Zásada periodicity účtovného obdobia

  Výsledok hospodárenia sa zisťuje a účtovná závierka sa zostavuje pravidelne – raz za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok alebo kalendárny rok.

  7. Zásada zákazu kompenzácie

  Účtovné jednotky sú povinné účtovať majetok a záväzky, náklady a výnosy, príjmy a výdavky oddelene bez vzájomného započítania.

  8. Zásada opatrnosti

  Nenadhodnocujte majetok a výnosy a nepodhodnocujte záväzky a náklady.

  Okrem spomenutých účtovných zásad rôzne účtovnícke teórie rozlišujú aj ďalšie účtovné zásady. Najdôležitejšou zásadou je zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočností.

  Dodržiavať všetky zásady nie je ľahké, preto mnohé firmy zverujú účtovníctvo externému účtovníkovi. Na začiatku spolupráce podpisujú zmluvu o vedení účtovníctva. Tá obsahuje:

  • identifikačné údaje klienta a účtovníka,
  • vymedzenie dohodnutých činností
  • a zjednanú odmenu.

  Zmluvu o vedení účtovníctva môžete uzavrieť na dobu určitú, alebo neurčitú.

  Vedenie účtovníctva v účtovnom programe

  Z filmov pre pamätníkov si možno pamätáte účtovníkov, ktorí starostlivo zapisovali čísla do účtovných kníh. Dnes sa už s ničím takým nestretnete, všetci profesionálni účtovníci vedú účtovníctvo pre s. r. o. alebo živnostníkov v programe podvojného účtovníctva.

  Jedným z osvedčených je účtovný program Money S3. Vediete v ňom účtovný denník, predkontácie a účtové osnovy. Stav účtovníctva pohľadávok a záväzkov si môžete skontrolovať pomocou zostavy salda. V programe môžete tiež jednoducho spracovať účtovnú závierku a všetky súvisiace dokumenty.

  Money S3 je vhodný pre menšie a stredné firmy alebo živnostníkov, ktorí chcú mať všetko v jednom softvéri, teda nielen fakturáciu a účtovníctvo, ale aj mzdy, sklad, adresár, knihu jázd, prepojenie s e-shopom a ďalšie agendy.

  Účtovný program funguje na princípe modulov. Vyberiete si len tie, ktoré budete skutočne používať. Výhodou je, že Money S3 si môžete vyskúšať zadarmo. Nie ste obmedzení skúšobnou dobou, ale počtom dokladov. Po dosiahnutí limitu sa rozhodnete, či prejdete na platenú verziu.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Kto nemusí viesť účtovníctvo

  Možno vás prekvapí, že v niektorých prípadoch účtovníctvo vôbec viesť nemusíte. Ak ste SZČO, namiesto účtovníctva môžete:

  • viesť daňovú evidenciu alebo
  • si uplatňovať paušálne výdavky (t. j. výdavky percentom z príjmov).

  Hlavný rozdiel medzi daňovou evidenciou a účtovníctvom spočíva v spôsobe vykazovania. Účtovníctvo je náročnejšie a spravidla ho vedú len tí, ktorí potrebujú pre svoje podnikateľské potreby detailnejšie informácie.

  S vedením daňovej evidencie vám pomôže špecializovaný program na daňovú evidenciu.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.