Online školenie

Účtovná závierka v Money S3

Počas školenia vás naučíme

Detailne a prakticky sa zameriame na problematiku účtovnej závierky v systéme Money S3. V priebehu piatich lekcií sa naučíme spracovávať účtovnú závierku v systéme Money S3 od krížových kontrol až po komplexnú inventarizáciu. Zistíte, ako bezchybne a efektívne zvládnuť prechod medzi jednotlivými rokmi. Prevedieme vás inventarizačnými kontrolami súvisiacimi s účtovnými zápismi a ukážeme si, ako správne účtovať opravné položky a rezervy.

Blok 1

Práca na prelome rokov

V tejto lekcii si postupne prejdeme postup práce s účtovnými dokladmi na prelome rokov v Money S3, keď je potrebné pracovať s údajmi zo starého aj nového roka.

Ukážeme si tiež, ako založiť nový rok, vykonať uzávierkové operácie na konci roka a ako vykonať základné a overovacie kontroly v účtovnom denníku na overenie správnosti účtovných zápisov. Naučíme sa, ako správne preceňovať doklady, banky a hotovosť v cudzej mene, čo je kľúčový krok pri správnej uzávierke roka a príprave na nový účtovný cyklus.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Založenie nového roka
 • Uzávierkové operácie
 • Cudzie meny – precenenie
 • Základné kontroly v účtovnom denníku
 • Verifikačné kontroly
Blok 2

Krížové kontroly a inventúry

V tejto lekcii sa budeme venovať kľúčovým aspektom krížovej kontroly a inventúry v Money S3. Uvedieme si praktické príklady inventarizačných kontrol, pričom sa zameriame na dôkladné prepojenie jednotlivých zoznamov a ich súvzťažnosť s účtovnými položkami.

Podrobne rozoberieme nielen metodiku inventarizácie banky a pokladnice, ale aj postupy kontroly a účtovania ostatných účtov a salda..

Blok 3

Opravné položky a rezervy

V tejto lekcii sa zameriame na opravné položky a rezervy v Money S3.

Budeme diskutovať o rôznych typoch rezerv a opravných položiek, o tom, ako ich zdôvodniť a ako odrážajú skutočný stav majetku a záväzkov spoločnosti. Počas lekcie sa budeme venovať aj špecifikám ich účtovania vrátane použitia vhodných vzorov a výkazov na ich sledovanie a vyhodnocovanie.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Práca s opravnými položkami a rezervami
 • Modul opravných položiek a rezerv
Blok 4

Výpočet DPFO/DPPO a účtovné výkazy

V tejto lekcii sa zameriame na funkcie Money S3 súvisiace s výpočtom dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) a dane z príjmov právnických osôb (DPPO).

Ukážeme si, ako používať program na automatický výpočet hodnôt dane, a zároveň poukážeme na dôležité aspekty pri vypĺňaní daňových a účtovných formulárov. Dôraz bude kladený na kontroly správnosti údajov pred konečným podaním účtovnej závierky.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • DPFO
 • DPPO
 • Účtovná závierka
Blok 5

Uzávierka roka

V tejto lekcii sa podrobne pozrieme na proces uzatvárania účtovného roka v Money S3. Naučíme vás vykonávať výsledné kontroly a poskytneme prehľad o tom, čo sa deje po ukončení účtovného roka.

Ukážeme si tiež, ako je možné proces uzávierky zrušiť a ako následne účtovný rok opäť otvoriť pre ďalšie práce alebo úpravy.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Uzatváranie účtovného roka
 • Výsledné kontroly
 • Ukážka toho, čo všetko sa pri uzávierke deje
 • Príklad zrušenia uzávierky a otvorenia účtovného roka

Minimálne potrebná verzia Money S3: 23.700

Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od zakúpenia!

Pre koho je online školenie určené?

Školenie je ideálne pre všetkých účtovníkov, ktorí sú vo svojich organizáciách zodpovední za prípravu a spracovanie účtovnej závierky a používajú na to aj program Money S3. Školenie oceníte, ak sa chcete uistiť, že vaše procesy vykazovania sú efektívne, presné a plne v súlade s platnými účtovnými štandardmi a legislatívou.

Cena za celé školenie 69 € Cena bez DPH
Školenie máte dostupné 12 mesiacov od zakúpenia.

Objednajte si online školenie

Zakúpením získate prístup k on-line školeniu pre 1 osobu a jeho záznam po skončení webinára.

Mám záujem o predtočený záznam Mám záujem o živé vysielanie s možnosťou otázok
Termín online školenia: 31.01.2024 (09:00 hod.)
Povinné pole. Zadajte prosím meno aj priezvisko oddelené medzerou.
Povinné pole.
Povinné pole. Zadané IČO nie je platné.
Povinné pole.
Povinné pole. Telefon má neplatný formát.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole. Uplatniť zľavový kód
Povinné pole.
Celková cena: 69 € bez DPH


* Povinná položka

Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami spracovania osobných údajov

Školenia si môžete zaplatiť online cez platobnú bránu alebo zálohovou faktúrou. V prípade záznamu obdržíte po zaplatení odkaz, cez ktorý môžete záznam webinára pozrieť, koľkokrát budete chcieť. V prípade živého vysielania obdržíte do pár desiatok minút prístup, pomocou ktorého sa na online školenie v deň konania prihlásite. Prístupy k vám dorazia z aplikácie Livestorm, v ktorej sa online školenie bude konať. Aby ste nezabudli, konanie seminára vám dvakrát pripomenieme - týždeň vopred a deň vopred.

Rezervácie a otázky

Stačí, keď nám zavoláte alebo napíšete na obchodné oddelenie Money S3 a my vybavíme všetky vaše dotazy - telefón +421 249 212 323 | e-mail: obchod@money.sk

Ako funguje získanie záznamu

Po zaplatení obdržíte obratom odkaz, cez ktorý si záznam školania môžete pozrieť koľkokrát budete chcieť. Odkaz má platnosť 12 mesiacov.

Štefan Fedorko

Štefan Fedorko
Štefan Fedorko

Štefan je manažér zákazníckej podpory, skúsený odborník s viac ako 12-ročnou praxou v oblasti informačných technológií, najmä v oblasti účtovného softvéru Money S3. Vyštudoval Ekonomickú fakultu so zameraním na financie, bankovníctvo a investície a svoju kariéru začal ako konzultant Money S3 v spoločnosti Cígler Software (súčasný názov Seyfor).

Štefan sa špecializuje na prepojenie Money S3 s inými systémami, ako aj na identifikáciu a riešenie účtovných rozdielov, ako sú zostatky, nesprávne zaúčtovanie atď.

Vďaka svojej vysokej odbornosti a schopnosti riešiť zložité problémy s účtovníctvom a softvérom Money S3 je Štefan Fedorko neoceniteľným odborníkom pre každého, kto hľadá odborné poradenstvo v týchto oblastiach.

Ďalšie školenia od tohto lektora