Mzdy a personalistika – vedenie mzdového účtovníctva v programe Money S3

  Mzdové účtovníctvo v Money S3

  Money S3 spracujete mzdy správne a načas. To preto, lebo máme skúsenosti, ktoré sme vložili do aparátu modulu mzdy a personalistika. Personálny manažment vám pomôže viesť zoznam zamestnancov. Ten sa  používa k uchovaniu základných údajov o vašich zamestnancoch (osobné údaje, mzdové údaje a prepojenie na knihu jázd) a ako podklad pre spôsob výpočtu miezd.
  V personálnej časti uchovávate základné údaje o zamestnancovi, v mzdovej potom evidujete sadzby (hodinová, mesačná, pracovný pomer, náhrady mzdy, príplatky – na prianie môžete túto časť viesť aj ako tzv. zložkovú mzdu), nezdaniteľné čiastky (nezdaniteľný základ, deti, invalidita atď.) a platby (údaje nutné pre správne platby záloh a vyúčtovanie miezd).
  Zo zoznamu zamestnancov môžete tlačiť prehľad zamestnancov, ich mzdové listy, potvrdenie čistých príjmov, evidenciu dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch atď. Pre riadenie ľudských zdrojov (HR) tak máte všetko poruke.

  Mzdové účtovníctvo

  Zobrazenie zamestnancov v programe Money S3

  Výpočet mzdy v Money S3

  Mzdy sa počíta automaticky a jednoducho. Pre vlastné spracovanie využijete zoznam mzdových kariet. V každom mesiaci zavediete každému zamestnancovi jeho mzdovú kartu, ktorá je zložená zo záložiek Odpracované, Mzda, Dávky, Vyúčtovanie zamestnanec, Vyúčtovanie zamestnávateľ. Zadaním týchto údajov pripravíte mzdy vašich zamestnancov k záverečnému spracovaniu.

  Funkcie mzdového programu

  Zobrazenie mesačnej karty mzdy pre jednotlivého zamestnanca

  Doplnkové zoznamy

  Zadávanie personálnych a mzdových dát vám uľahčujú tri doplnkové zoznamy – zoznam pracovných pomerov, štátnych sviatkov a nastavenia miezd (časovo rozlíšiteľných parametrov miezd).

  Zaúčtovanie záloh a miezd v Money S3

  Mzdové účtovníctvo sa nezaobíde bez účtovania miezd. Je záverečnou voľbou, ktorú počas spracovania vykonávate. Na základe vytvorených mzdových kariet vám táto funkcia vytvorí a zaúčtuje zodpovedajúce záväzkové doklady pre zadané obdobie, pričom je podporované i zaúčtovanie na jednotlivé strediská („strediskové mzdy“).

  Na základe vytvorených mzdových kariet dôjde k celkovému zaúčtovaniu

  Evidencia zrážok so zostatkami

  Takmer každý zamestnávateľ sa niekedy stretol s problémami svojich zamestnancov v podobe exekúcií apod. Je to smutné, ale i Money S3 musí s týmito zrážkami počítať. Na Karte zamestnanca je možné nastaviť si celkovú hodnotu zrážky a potom podľa nastavenia sa zráža absolútna (hodnota v Eurách) alebo relatívna (percento mzdy) čiastka z čistej mzdy, pokiaľ zamestnanec „nie je na nule“.
  V zozname zrážok je okrem toho tlačová zostava Historia zrážok, ktorá rýchlo zobrazí celkovú sumu už uplatnených zrážok. Na každú stránku sa potom pri zaúčtovaní miezd vytvorí samostatný záväzkový doklad.

  Účtovný program Money S3 - zamestnanci

  Karta slúži k nastaveniu presnej podoby zostatku a typu zrážky.

  Tlačové zoznamy miezd

  Pre vytvorené a spracované mzdy existuje rada tlačových zostáv. Jedná sa o listinu záloh, vyúčtovanie miezd, prehľad neprítomností, prehľad o počte zamestnancov, výkaz preddavkov na zdravotné poistenie a mesačný výkaz sociálneho poistenia, prehľad o zrazených predavkoch atď. Voliteľne je možná i hromadná tlač vopred vybraných tlačových zostáv.

  Odosielanie výplatného lístku e-mailom vo formáte PDF

  Odoslanie výplatného lístka e-mailom z Money S3

  Možnosť odoslať výplatný lístok vo formáte PDF

  Jedným tlačidlom máte možnosť v rámci mzdového účtovníctva zaslať Výplatný lístok pre označené mzdy e-mailom vo formáte PDF. Pre výplatný lístok môžete nastaviť PIN (heslo) na Karte zamestnanca.

  Ak hľadáte predovšetkým program na mzdy, odporúčame Vám zakúpiť Money S3 Office

  Objednávka modulu Rozšírenie miezd

  Ak už program Money S3 máte, môžete si modul dokúpiť.

   z 25 na 50 zamestnancov  z 50 na neobmedzene zamestnancov
  z 25 na neobmedzene zamestanancov
  cena: 200 € 300 € 500 €

  Objednať Rozšírenie miezd nad 25 zamestnancov

  Potrebujete sa pred nákupom poradiť? Volajte, píšte:
  obchod@money.sk, 02/49 21 23 23

  Zakúpenie modulu sa vzťahuje k celému kompletu vrátane všetkých agend, ďalších sieťových alebo lokálnych licencií.

  Máte záujem o Money S3?

  Napíšte nám! Ozveme sa vám späť.

  Vaše meno*

  Email*

  Spoločnosť

  Telefón

  Vaša správa*

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close