Online školenie

Podvojné účtovníctvo v Money S3

Počas školenia vás naučíme

Podvojnému účtovníctvu v systéme Money S3 sa budeme venovať detailne a prakticky počas šiestich samostatných lekcií. Tieto lekcie postupne pokryjú oblasti od základného nastavenia cez prácu s jednotlivými dokladmi, ich úhradu, DPH na týchto dokladoch, vzájomné zápočty až po účtovné tlačové zostavy tak, aby ste mohli jednoducho a správne viesť podvojné účtovníctvo v účtovnom programe.

Lekcia 1

Základné nastavenie

30 minút

V tejto lekcii sa pozrieme na kľúčové aspekty nastavenia Money S3 pre správne podvojné účtovníctvo.

Pozrieme sa na podrobné nastavenie agend. Dôkladne rozoberieme, ako správne nastaviť účtovný rok, zaradíme aj časť o zoznamoch a predkontáciách.

Nevynecháme ani členenie DPH, aby sme sa vyhli chybám pri výpočte a dodržali legislatívne požiadavky.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Nastavenie agendy – spisová značka, typ subjektu
 • Nastavenie účtovného roka – typ platiteľa, hospodársky rok, UJ
 • Účtovné zoznamy – účtovná osnova a založenie účtu, predkontácie a voľné predkontácie, členenie DPH, zaúčtovanie DPH
 • Nastavenie bankového účtu a pokladne
Lekcia 2

Práca s dokladmi

35 minút

V tejto lekcii sa zameriame na možnosti práce s dokladmi v podvojnom účtovníctve v Money S3. Povieme si, ako správne vytvárať a spravovať jednotlivé položky dokladov a aké sú možnosti ich prepojenia s účtovným denníkom.

Ukážeme si, ako pracovať s faktúrami. Venovať sa budeme aj záväzkom, pohľadávkam a interným dokladom a pozrieme sa na rozdiel medzi bežnými a zúčtovacími zápismi.

Na záver sa pozrieme na proces účtovania a kontrolu v účtovnom denníku, aby ste mali istotu, že vaše účtovníctvo je bezchybné a presné.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Faktúra vystavená – povinné údaje, bez položiek, s položkami, hromadné zmeny na doklade
 • Záväzky/pohľadávky/Interné doklady – normálne a rozúčtovacie položky
 • Zaúčtovanie a kontrola v účtovnom denníku
Lekcia 3

Úhrady dokladov

34 minút

V tejto lekcii sa zameriame na proces vytvárania a účtovania platieb dokladov v Money S3. Predstavíme si, ako vytvárať úhrady a používať nástroje, ktoré program ponúka na jednoduché a presné predkontácie.

Budeme sa venovať kľúčovým krokom pri spracovaní úhrad záväzkov a pohľadávok a naučíme sa orientovať vo voľných predkontáciách a používať ich pre rôzne typy úhrad.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Úhrada faktúry vystavenej a prijatej
 • Voľné predkontácie
Lekcia 4

DPH na dokladoch

38 minút

V tejto lekcii sa komplexne pozrieme na správne vykazovanie DPH na dokladoch v podvojnom účtovníctve pomocou programu Money S3.

Podrobne sa pozrieme na možnosti predkontácie a členenia DPH v rámci jednotlivých účtovných prípadov. Vysvetlíme si, ako využiť funkcie programu Money S3 na správne vytváranie daňových dokladov, aby sme sa vyhli chybám a uľahčili si prípravu daňových priznaní a kontrolných výkazov.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Predkontácia a členenie DPH
 • Priznanie DPH a Kontrolné hlásenie DPH
 • Kontrola dokladov DPH
Lekcia 5

Vzájomné zápočty

13 minút

V tejto lekcii sa budeme venovať vzájomným zápočtom v podvojnom účtovníctve v Money S3. 

Predstavíme si, ako správne vytvoriť a zaúčtovať vzájomný zápočet. Prejdeme si postup započítania faktúry s dobropisom a započítanie pohľadávok a záväzkov. Ukážeme si, aké kroky sú potrebné na správne zaúčtovanie a ako sa vyhnúť častým chybám, ktoré by mohli viesť k účtovným nezrovnalostiam.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Nastavenie, medziúčet a protiúčty, typ dokladu
 • Zápočet faktúry s dobropisom
 • Zápočet pohľadávok a záväzkov
Lekcia 6

Účtovné tlačové zostavy

26 minút

V tejto lekcii sa podrobne zoznámime s účtovnými tlačovými zostavami. Zameriame sa na orientáciu v Money S3, aby ste presne vedeli, kde nájdete všetky dôležité tlačové zostavy a ako ich efektívne používať.

Ukážeme si, ako správne pracovať s kľúčovými zostavami, ako sú súvaha a výkaz ziskov a strát, ktoré poskytujú dôležitý prehľad o finančnom stave vašej spoločnosti. Pozrieme sa aj na zostavy Pohyby na účtoch a Stav na účtoch, ktoré sú nevyhnutné na sledovanie peňažných tokov a správnu účtovnú zodpovednosť.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, pohyby na účtoch, zostatky na účtoch a ďalšie
 • Rýchla kontrola v účtovnom denníku

Minimálne potrebná verzia Money S3: 23.700

Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od zakúpenia!

Pre koho je online školenie určené?

Školenie je vhodné najmä pre začínajúcich používateľov, ktorí sa s účtovným softvérom Money S3 ešte len zoznamujú a chcú získať pevné základy pre vedenie účtovníctva v tomto prostredí.

Cena
za jednu lekciu
20 € Cena bez DPH
ALEBO
Cena
za celé školenie
59 € Cena bez DPH
Školenie máte dostupné 12 mesiacov od zakúpenia.

Objednajte si video školenie

Školenie je vhodné pre účtovníkov, mzdových účtovníkov, personalistov, daňových poradcov i majiteľov firiem či ich vedúcich pracovníkov.

Povinné pole. Zadajte prosím meno aj priezvisko oddelené medzerou.
Povinné pole.
Povinné pole. Zadané IČO nie je platné.
Povinné pole.
Povinné pole. Telefon má neplatný formát.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole. Uplatniť zľavový kód
Povinné pole.

Vyberte si lekciu

Celková cena: 0 € bez DPH


* Povinná položka

Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami spracovania osobných údajov

Školenia si môžete zaplatiť online cez platobnú bránu alebo zálohovou faktúrou. V prípade záznamu obdržíte po zaplatení odkaz, cez ktorý môžete záznam webinára pozrieť, koľkokrát budete chcieť. V prípade živého vysielania obdržíte do pár desiatok minút prístup, pomocou ktorého sa na online školenie v deň konania prihlásite. Prístupy k vám dorazia z aplikácie Livestorm, v ktorej sa online školenie bude konať. Aby ste nezabudli, konanie seminára vám dvakrát pripomenieme - týždeň vopred a deň vopred.

Rezervácie a otázky

Stačí, keď nám zavoláte alebo napíšete na obchodné oddelenie Money S3 a my vybavíme všetky vaše dotazy - telefón +421 249 212 323 | e-mail: obchod@money.sk

Ako funguje získanie záznamu

Po zaplatení obdržíte obratom odkaz, cez ktorý si záznam školania môžete pozrieť koľkokrát budete chcieť. Odkaz má platnosť 12 mesiacov.

Denis Ružička

Denis Ružička
Denis Ružička

Denis má viac ako šesťročné skúsenosti v odbore a v súčasnosti je senior softvérovým konzultantom pre účtovný softvér Money S3 v spoločnosti Seyfor.

Jeho vzdelávanie odštartovalo v oblasti IT v cestovnom a turistickom ruchu. Na vysokej škole sa zameral na podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Je taktiež certifikovaným technikom pre e-Kasa zariadenia a postupne si ďalej rozširuje svoje znalosti na pozícii konzultanta.

V súčasnosti je jeho profesia zameraná predovšetkým na oblasť účtovníctva, kde má aj absolvovaný akreditovaný kurz účtovníctva. Okrem toho sa venuje aj oblasti skladov a predaja, ako aj rôznym externým softvérovým prepojeniam.

Ďalšie školenia od tohto lektora