Počas školenia vás naučíme

Detailne a prakticky sa pozrieme na správu skladov v Money S3 pre pokročilých používateľov. V priebehu šiestich jednotlivých lekcií sa ponoríme do správneho založenia a nastavenia skladov vrátane účtovných metód a predvolieb účtov pre skladové kategórie. Pozrieme sa na hromadné operácie na efektívne riadenie zásob a preskúmame stratégie tvorby cien, vytváranie cenových úrovní a správu cenníkov. Všetko zakončíme praktickým návodom, ako nastaviť a uzavrieť skladové zásoby v Money S3 a ako vytvárať objednávky na základe dostupných kritérií.

Blok 1

Sklady metódou A – nastavenie

V tejto lekcii sa pozrieme na správne nastavenie skladu a účtovného roka a zdôrazníme rozdiely medzi metódami A a B. Pozrieme sa na používateľské nastavenie špecifické pre skladové operácie a nastavenie kľúčových prvkov v záložke Prednastavenie a zaúčtovanie.

Pozrieme sa tiež na vytváranie a správu skladových skupín s ohľadom na ich ceny a spôsoby účtovania a preskúmame, ako efektívne vytvárať skupiny na základe špecifických účtovných potrieb.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Nastavenie účtovného roka – sklad – rozdiel medzi A B
 • Konfigurácia používateľa – sklad
 • Nastavenie skladu – záložka prednastavenie a zaúčtovanie
 • Skupiny skladov – záložka ceny a účtovanie
 • Vytvorenie skupín podľa určeného zaúčtovania
Blok 2

Hromadné skladové operácie

V tejto lekcii sa zameriame na efektívne využívanie funkcií riadenia zásob a oceňovania. Vysvetlíme si rozdiely medzi operáciami vykonávanými na kartách Sklad a Zásoby a ich konkrétny vplyv na riadenie zásob.

Dôkladne preskúmame procesy preceňovania predajných cien. Pozrieme sa aj na zmeny definície predajných cien, konfiguračných údajov zásob a zmeny sadzby DPH na zásoby. Na záver lekcie sa naučíme, ako vykonať prepočet obstarávacích cien.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Rozdiel medzi operáciami na záložke Sklad a Zásoby
 • Precenenie predajných cien – jednotné ceny, počiatočná cena a vplyv
 • Zmena definície predajných cien, cenových hladín
 • Zmena konfiguračných údajov zásob
 • Zmena sadzby DPH pri zásobách
 • Prepočet obstarávacích cien – s pokrytím dodávok
Blok 3

Cenové hladiny a cenníky

V tejto lekcii sa zameriame na používanie skladových zoznamov na efektívne riadenie cenových hladín a cenníkov. Zopakujeme si, ako nastaviť a upraviť karty cenových hladín, a uvedieme praktické príklady ich použitia.

Ukážeme si tiež, ako priraďovať cenové úrovne priamo na karte zásob a ako spravovať cenníky vrátane vytvorenia špeciálneho cenníkového skladu. Rozoberieme možnosti hromadnej úpravy cenníkov a vysvetlíme si postup priraďovania cenníkov k jednotlivým adresárom.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Skladové zoznamy – cenové hladiny
 • Karta cenovej hladiny a príklady použitia
 • Priradenie na karte zásob
 • Skladové zoznamy – cenníky
 • Vytvorenie cenníkového skladu
 • Hromadná úprava cien v cenníku
 • Priradenie cenníka v adresári
Blok 4

Import z Excelu

V tejto lekcii sa zameriame na základy a pokročilé techniky importu údajov z tabuliek programu Excel do Money S3. Budeme diskutovať o rôznych režimoch spracovania a vstupných formátoch potrebných na úspešný import.

Ukážeme si, ako efektívne aktualizovať predajné a nákupné ceny pomocou modulu Import zásob z Excelu a ako uložiť nastavenia na budúce použitie, čo výrazne urýchli a zjednoduší celý proces.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Režim spracovania, vstupný formát
 • Aktualizácia predajných a nákupných cien
 • Modul importu zásob z programu Excel
 • Uloženie nastavení
Blok 5

Inventúry a uzávierky

V tejto lekcii si prejdeme celý proces inventarizácie majetku a zásob. Naučíme sa kroky potrebné na vytvorenie inventarizačných záznamov vrátane tvorby a správy príslušných inventarizačných dokladov.

Preskúmame tiež, ako pripraviť korekčné doklady, ktoré môžu byť potrebné na odsúhlasenie rozdielov zistených pri inventarizácii. Nakoniec sa pozrieme na tlačové zostavy na sledovanie rozdielov a výsledkov inventúry.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Postup pri vytváraní inventúry
 • Inventarizačné dokumenty
 • Korekčné doklady
 • Tlačové zostavy – inventarizačné rozdiely
Blok 6

Generovanie objednávok a ponúk

V tejto lekcii sa naučíme, ako nastaviť systém na automatické generovanie predajných dokladov. Podrobne si rozoberieme, ako pripraviť vstupné nastavenia na generovanie objednávok a cenových ponúk tak, aby zodpovedali minimálnym alebo maximálnym limitom skladu.

Naučíme sa, ako efektívne používať filtre na výber zásob a skupín a ako správne identifikovať dodávateľov pre objednávky. Pozrieme sa aj na výber správneho typu dokladu, či už ide o objednávku alebo cenovú ponuku.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Vstupné nastavenia
 • Generovanie na min. limit/max. limit
 • Filtrovanie zásob a skupín
 • Určenie dodávateľa
 • Typ dokladu objednávky/ponuky

Minimálne potrebná verzia Money S3: 23.700

Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od zakúpenia!

Pre koho je online školenie určené?

Školenie je určené pre pokročilých používateľov systému Money S3, ktorí pri svojej práci vyžadujú sofistikované metódy oceňovania. Je vhodné aj pre tých, ktorí sa stretávajú s problémami spojenými s účtovaním metódou A. Ak navyše vaša účtovná prax zahŕňa správu a realizáciu hromadných transakcií, toto školenie vám poskytne správne znalosti a zručnosti na efektívne a bezproblémové zvládnutie týchto procesov.

Kedy sa on-line webinár koná

14. 8. 2024
9:00-12:30 hodín

On-line cez webový nástroj Livestorm
(nemusíte si nič inštalovať, na pripojenie od nás dostanete webový odkaz)

Do on-line webinára zostáva...
Dní
Hodín
Minút
Cena za celé školenie 69 € Cena bez DPH
Školenie máte dostupné 12 mesiacov od zakúpenia.

Objednajte si online školenie

Zakúpením získate prístup k on-line školeniu pre 1 osobu a jeho záznam po skončení webinára.

Mám záujem o predtočený záznam Mám záujem o živé vysielanie s možnosťou otázok
Termín online školenia: 14.08.2024 (09:00 hod.)
Povinné pole. Zadajte prosím meno aj priezvisko oddelené medzerou.
Povinné pole.
Povinné pole. Zadané IČO nie je platné.
Povinné pole.
Povinné pole. Telefon má neplatný formát.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole. Uplatniť zľavový kód
Povinné pole.
Celková cena: 69 € bez DPH


* Povinná položka

Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami spracovania osobných údajov

Školenia si môžete zaplatiť online cez platobnú bránu alebo zálohovou faktúrou. V prípade záznamu obdržíte po zaplatení odkaz, cez ktorý môžete záznam webinára pozrieť, koľkokrát budete chcieť. V prípade živého vysielania obdržíte do pár desiatok minút prístup, pomocou ktorého sa na online školenie v deň konania prihlásite. Prístupy k vám dorazia z aplikácie Livestorm, v ktorej sa online školenie bude konať. Aby ste nezabudli, konanie seminára vám dvakrát pripomenieme - týždeň vopred a deň vopred.

Rezervácie a otázky

Stačí, keď nám zavoláte alebo napíšete na obchodné oddelenie Money S3 a my vybavíme všetky vaše dotazy - telefón +421 249 212 323 | e-mail: obchod@money.sk

Ako funguje získanie záznamu

Po zaplatení obdržíte obratom odkaz, cez ktorý si záznam školania môžete pozrieť koľkokrát budete chcieť. Odkaz má platnosť 12 mesiacov.

Denis Ružička

Denis Ružička
Denis Ružička

Denis má viac ako šesťročné skúsenosti v odbore a v súčasnosti je senior softvérovým konzultantom pre účtovný softvér Money S3 v spoločnosti Seyfor.

Jeho vzdelávanie odštartovalo v oblasti IT v cestovnom a turistickom ruchu. Na vysokej škole sa zameral na podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Je taktiež certifikovaným technikom pre e-Kasa zariadenia a postupne si ďalej rozširuje svoje znalosti na pozícii konzultanta.

V súčasnosti je jeho profesia zameraná predovšetkým na oblasť účtovníctva, kde má aj absolvovaný akreditovaný kurz účtovníctva. Okrem toho sa venuje aj oblasti skladov a predaja, ako aj rôznym externým softvérovým prepojeniam.

Ďalšie školenia od tohto lektora