Online školenie

Podvojné účtovníctvo v Money S3 pre pokročilých

Počas školenia vás naučíme

Detailne a prakticky sa zameriame na podvojné účtovníctvo v systéme Money S3 pre pokročilých používateľov. V priebehu piatich samostatných lekcií sa naučíte spracovávať zálohové faktúry a transakcie v Money S3, porozumiete spätnému účtovaniu, budete pracovať s preplatkami a nedoplatkami a efektívne importovať bankové výpisy a kontrolovať zostatky, aby ste predišli chybám v účtovníctve.

Blok 1

Zálohové faktúry

V tejto lekcii sa podrobne zoznámime s procesom vytvárania a správy zálohových faktúr v účtovnom systéme Money S3. Najprv sa zameriame na to, ako vytvoriť zálohovú faktúru a ako správne zaevidovať zálohovú platbu od klienta. Nevynecháme ani možnosti systému na spracovanie daňového dokladu k prijatej platbe.

Ďalej prejdeme k vyúčtovaniu faktúr, kde si povieme, ako automaticky odsúhlasiť prijatú zálohu s konečným vyúčtovaním. Venovať sa budeme aj nastaveniu a kontrole zálohových faktúr.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Tvorba zálohovej faktúry
 • Úhrada zálohy
 • Daňový doklad k prijatej platbe
 • Vyúčtovacia faktúra – s väzbou, bez väzby
 • Automatické vyúčtovanie zálohy
 • Príklady, nastavenia a kontroly
Blok 2

Reverse Charge

V tejto lekcii sa pozrieme na to, ako v Money S3 správne generovať a spracovať transakcie podliehajúce Reverse Charge, teda spätnému účtovaniu. Tento mechanizmus je nevyhnutný pre transakcie uskutočnené so zahraničnými partnermi aj pre transakcie uskutočnené na domácom trhu.

Začneme tuzemským Reverse Charge, aby sme preskúmali špecifiká tohto režimu a jeho uplatnenie v domácom obchodnom prostredí. Potom sa zameriame na reverse charge pri obchodovaní so zahraničnými partnermi. Pozrieme sa aj na konkrétne kroky pri vystavovaní faktúr v tomto režime.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Tuzemská prenesená daňová povinnosť
 • Reverse Charge – tuzemský, zahraničný
 • Vystavená faktúra v režime prenesenej daňovej povinnosti
Blok 3

Sledovanie salda

V tejto lekcii sa zameriame na sledovanie salda v Money S3. Efektívne sledovanie salda je nevyhnutné na správne vedenie účtovníctva a môže pomôcť predchádzať chybám, ktoré by inak mohli viesť k finančným nezrovnalostiam alebo dokonca komplikáciám vo finančných výkazoch.

Naučíme sa rozpoznávať a interpretovať saldo v rámci jednotlivých účtov aj v celkovom finančnom prehľade podniku. Preberieme si bežné chyby, ktoré môžu pri práci so saldom vzniknúť, a ukážeme si, ako ich efektívne identifikovať a opraviť, aby účtovníctvo vždy odrážalo aktuálne a presné informácie.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Ako saldo funguje
 • Najčastejšie chyby
Blok 4

Homebanking

V tejto lekcii sa zameriame na prácu s homebankingom v účtovnom programe Money S3. Ukážeme si, ako pohodlne a efektívne importovať bankové výpisy, ktoré sú základom na správne a rýchle zaúčtovanie finančných transakcií.

Postupne prejdeme procesom importu od správneho nastavenia importných funkcií až po samotné zaúčtovanie transakcií. Naučíme sa tiež metódy párovania bankových transakcií s existujúcimi pohľadávkami a záväzkami v účtovnom systéme, čo vám umožní automaticky odsúhlasiť otvorené položky a výrazne zefektívniť prácu s účtovníctvom.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Import bankového výpisu
 • Možnosti nastavenia a účtovania
Blok 5

Preplatky a nedoplatky

V tejto lekcii sa zameriame na efektívne spracovanie preplatkov a nedoplatkov v účtovnom programe Money S3. Naučíme sa, ako správne identifikovať, účtovať a sledovať tieto bežné finančné situácie, čo je nevyhnutné na presné a transparentné riadenie firemných financií.

Spoločne preberieme príklady, ktoré ukazujú správny postup pri evidencii a odsúhlasovaní preplatkov od odberateľov alebo nedoplatkov dodávateľom. Naučíme sa tiež, ako využiť voľnú predkontáciu na efektívne a flexibilné riadenie týchto transakcií v súlade s účtovnými štandardmi.

Všeobecný zoznam preberaných oblastí:

 • Voľné predkontácie efektívne
 • Možnosti účtovania preplatkov/nedoplatkov

Minimálne potrebná verzia Money S3: 23.700

Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od zakúpenia!

Pre koho je online školenie určené?

Školenie je vhodné najmä pre pokročilých používateľov, ktorí už poznajú základné procesy v účtovnom programe Money S3, ale chcú získať pokročilejší prehľad o funkciách a možnostiach, ktoré ponúka účtovný program v oblasti podvojného účtovníctva.

Kedy sa on-line webinár koná

13. 8. 2024
9:00-12:00 hodín

On-line cez webový nástroj Livestorm
(nemusíte si nič inštalovať, na pripojenie od nás dostanete webový odkaz)

Do on-line webinára zostáva...
Dní
Hodín
Minút
Cena za celé školenie 69 € Cena bez DPH
Školenie máte dostupné 12 mesiacov od zakúpenia.

Objednajte si online školenie

Zakúpením získate prístup k on-line školeniu pre 1 osobu a jeho záznam po skončení webinára.

Mám záujem o predtočený záznam Mám záujem o živé vysielanie s možnosťou otázok
Termín online školenia: 13.08.2024 (09:00 hod.)
Povinné pole. Zadajte prosím meno aj priezvisko oddelené medzerou.
Povinné pole.
Povinné pole. Zadané IČO nie je platné.
Povinné pole.
Povinné pole. Telefon má neplatný formát.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole.
Povinné pole. Uplatniť zľavový kód
Povinné pole.
Celková cena: 69 € bez DPH


* Povinná položka

Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami spracovania osobných údajov

Školenia si môžete zaplatiť online cez platobnú bránu alebo zálohovou faktúrou. V prípade záznamu obdržíte po zaplatení odkaz, cez ktorý môžete záznam webinára pozrieť, koľkokrát budete chcieť. V prípade živého vysielania obdržíte do pár desiatok minút prístup, pomocou ktorého sa na online školenie v deň konania prihlásite. Prístupy k vám dorazia z aplikácie Livestorm, v ktorej sa online školenie bude konať. Aby ste nezabudli, konanie seminára vám dvakrát pripomenieme - týždeň vopred a deň vopred.

Rezervácie a otázky

Stačí, keď nám zavoláte alebo napíšete na obchodné oddelenie Money S3 a my vybavíme všetky vaše dotazy - telefón +421 249 212 323 | e-mail: obchod@money.sk

Ako funguje získanie záznamu

Po zaplatení obdržíte obratom odkaz, cez ktorý si záznam školania môžete pozrieť koľkokrát budete chcieť. Odkaz má platnosť 12 mesiacov.

Martin Fečo

Martin Fečo
Martin Fečo

Martin má viac ako šesťročné skúsenosti v odbore a v súčasnosti je uznávaným senior softvérovým konzultantom pre účtovný softvér Money S3 v spoločnosti Seyfor.

Je držiteľom inžinierskeho titulu z Fakulty ekonomiky a managementu SPU v Nitre v odbore ekonomika podniku. V súčasnosti sa snaží ušetriť účtovníkom čas v rámci programu Money S3, či už rôznymi importmi, alebo nastavením aktuálneho pracovného prostredia v programe.

Baví ho prepájanie Money S3 s inými systémami a vytváranie transformačných šablón. Venuje sa však aj účtovníctvu a skladovému hospodáreniu. V osobnom živote sa intenzívne venuje behu.

Ďalšie školenia od tohto lektora