Najobľúbenejšia zákaznícka udalosť roka

Dáme vám - 20 % na moduly Money S3

Prehľad najväčších noviniek v Money S3 za rok 2022

Tento rok sme v Money S3 predstavili niekoľko zásadných vylepšení. Zmenili sme logiku párovania úhrad, systém ponúka nové možnosti automatizácie a je rýchlejší. Pozrite si tie najdôležitejšie novinky za kalendárny rok 2022.

Rýchlejšia odozva systému

Do priznania k DPH, priznania v rámci OSS alebo kontrolného výkazu môže vstupovať aj niekoľko tisíc dokladov. Money S3 preto zvyklo reagovať pomalšie, ak ste sa chceli spätne k týmto priznaniam vrátiť a znovu si ich pozrieť alebo vytlačiť. Systém sme preto optimalizovali a odozva je výrazne rýchlejšia. Aj k priznaniam, ktoré obsahujú tisíce dokladov, sa dostanete v priebehu niekoľkých minút.


Nové možnosti automatizácie

Ak máte aktívne moduly S3 Automatic a Periodická fakturácia, prácu vám uľahčí možnosť automatizácie vybavenia objednávky. Money po prijatí objednávky skontroluje, či máte objednaný tovar na sklade – a ak áno, vygeneruje faktúru, pošle ju na e-mail zákazníka a vás o tom len informuje.

Uľahčiť prácu si môžete aj so spracovaním zálohových faktúr. Keď máte vystavenú zálohovú faktúru a klient ju uhradí, modul S3 Automatic ihneď vystaví vyúčtovaciu faktúru (daňový doklad). Túto funkciu môžete kedykoľvek aktivovať aj deaktivovať.


Vylepšenie importu faktúr z iDokladu

Ak si do Money S3 importujete faktúry z iDokladu, systém teraz ako dátum účtovného prípadu uvedie dátum vystavenia faktúry alebo uskutočnenia zdaniteľného plnenia (DUZP) – vždy to, ktoré je staršie. Odpadá tak predošlá komplikácia, keď sa ako dátum účtovného prípadu prepisoval dátum importu dokladu a vy ste ho potom museli upravovať. Dátum účtovného prípadu (ktorý sa následne prenesie do účtovného denníka) môžete, samozrejme, kedykoľvek prepísať.

Vylepšenia sa dočkal aj import faktúr s uskutočneným zdaniteľným plnením v predchádzajúcom roku. Typicky v prípadoch, keď ste v januári vystavili faktúru ešte za decembrové práce. Po novom Money dokáže túto situáciu spoznať a faktúru vám do nového roka neimportuje. Vďaka tomu viete, že sa musíte najprv vrátiť do predchádzajúceho roka, a až potom faktúru importovať.


Zmena logiky pri párovaní úhrad

Predtým sa v Money párovali úhrady a doklady od najstarších. Lenže mnohí používate Money dlho a stáva sa, že máte v systéme niekoľko rokov starý doklad, ktorý vám klient neuhradil. Napríklad spornú zákazku, ktorú sa nepodarilo doriešiť. Ak potom ten istý klient uhradil novú zákazku, automaticky sa ponúkalo spárovanie s najstarším neuhradeným dokladom.

Logiku párovania sme preto obrátili. Money najprv hľadá vhodný doklad na spárovanie v aktuálnom roku. V prípade, že ho nenájde, hľadá v minulom roku a pokračuje do minulosti. Obrátenie postupu tiež urýchlilo párovanie, pretože najviac dokladov na spárovanie býva práve v aktuálnom roku.


Pohodlnejšie pridávanie stĺpcov

Do zoznamov v Money si môžete pridávať rôzne stĺpce, v niektorých agendách ich máte na výber až päťdesiat. Aby sme pridávanie stĺpcov zjednodušili, môžete v ponuke vyhľadávať pomocou kľúčových slov. Systém vám tak ponúkne iba stĺpce, ktoré dané slovo obsahujú.

    Žiadosť o modul so zľavou


    Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami spracovania osobných údajov.