Ako sa vo firme pripraviť na GDPR?

Solitea, a.s. | 20. 03. 2018

Ako každý rok, tak aj 2018 priniesol veľkú zmenu v zákonoch Európskej únie. Do platnosti vstúpilo nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR. Ako ho zvládnuť vo firme?

Univerzálny recept na GDPR?

Každá firma je iná a univerzálny recept na GPDR neexistuje. Základom jeho zvládnutia je však, aby sa majitelia a vedenie firiem so znením GDPR dobre oboznámili, aby si uvedomili čo všetko ich čaká. Rovnako je potrebné oboznámiť sa s nový zákonom 18/2018 Z.Z o ochrane osobných údajov, ktorý vstúpilo do platnosti 25. mája 2018 a nahradí v súčasnosti platný zákon. Zjednodušene povedané nový zákon v sebe obsahuje zapracované zmeny, ktoré GDPR prinieslo.

Rozsah spracovania osobných údajov

Následne budú firmy musieť pristúpiť k zisteniu  zosumarizovaniu toho, aké osobnú údaje a v akom rozsahu spracúvanú, na akých právnych základoch, či je to toto spracovanie primerané, či slúži na daný účel a pod.

Klasifikácia informačných systémov

Potrebné  bude klasifikovať informačné systémy, ktoré na spracovanie osobných údajov využívajú, a analyzovať, posúdiť riziká, ktoré pri pracovaní osobných údajov hrozia a zaistiť ich bezpečnosť.

Preškolenie zamestnancov z pohľadu GDPR

Nutné bude preškoliť zamestnancov, ktorí sú v pozícii oprávnených osôb a spracovávajú osobné údaje. Rovnako ako prijať interné smernice a opatrenia súvisiace s výkonom práv dotknutých osôb, ohlasovacou povinnosťou, či informačnou povinnosťou.

Vytvorenie dokumentácie k GDPR

Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu bude vytvorenie dokumentácie, ktorá bude slúžiť na preukázanie zhody firma či organizácie, že ochranu osobných údajov zabezpečuje v súlade s GDPR.

Informačné systémy vo firme v súlade s GDPR

Pri správnej evidencii údajov vo firme Vám môžu efektívne pomôcť informačné a ekonomické systémy Money. Účtovný program Money S3, informačné a ekonomické systémy Money S4 a Money S5 sú na GDPR pripravené.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami