• Domov > Daňový kalendář > Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane podľa § 52zzi ods. 11 zákona o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osob. predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdrav. starostlivosti bez nepeň. plnení podľa § 43 ods. 17. – ročné

Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane podľa § 52zzi ods. 11 zákona o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osob. predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdrav. starostlivosti bez nepeň. plnení podľa § 43 ods. 17. – ročné

Solitea, a.s. | 01. 02. 2022

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články