Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Kto, kedy a ako musí platiť preddavky na daň
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Kto, kedy a ako musí platiť preddavky na daň

Kto, kedy a ako musí platiť preddavky na daň
Seyfor Slovensko, a.s.
12. 01. 2021
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se6
Kto, kedy a ako musí platiť preddavky na daň

Obsah

  Fyzické osoby – podnikatelia a SZČO, ktorých posledná známa daňová povinnosť bola nad 5000€, musia daňovému úradu odvádzať pravidelné preddavky na daň. Právnické osoby, ktorých posledná daň bola viac než 5000€, musia tiež platiť preddavky na daň. Poradíme vám, kedy a ako preddavky na daň z príjmu platiť.

  Kto preddavky na daň z príjmu platiť nemusí. Sú to:

  • zamestnanci (za nich  preddavky odvádza zamestnávateľ)
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorých posledná známa daňová povinnosť bola menej než 5 000€
  • živnostníci, ktorí ukončili podnikanie
  • právnické osoby, ktorých posledná daň bola menej než 5 000€.

  Aká je výška preddavkov na daň z príjmu?

  Výška a pravidelnosť platenia preddavkov sa určuje podľa poslednej známej daňovej povinnosti alebo poslednej dane. Podľa tejto čiastky sa preddavky radia do dvoch kategórií.

  Štvrťročné preddavky platia všetci daňovníci, ktorí v predchádzajúcom roku zaplatili na dani z príjmu alebo ich posledná známa daňová povinnosť bola viac než 5 000€, ale zároveň maximálne 16 600€.

  V tomto prípade sa platia 4 preddavky ročne vo výške 1/4 z poslednej známej daňovej povinnosti alebo zaplatenej dane, a to vždy ku koncu nasledujúceho štvrťroka. Pokiaľ pripadne deň splatnosti na sobotu alebo nedeľu, štvrťročný preddavok je splatný nasledujúci pracovný deň.  

  Mesačné preddavky platia všetci daňovníci, ktorí zaplatili v predchádzajúcom roku daň z príjmu alebo mali poslednú známu daňovú povinnosť vyššiu ako 16 600€.

  Týchto daňovníkov čaká v priebehu roka 12 preddavkov vo výške 1/12 z poslednej zaplatenej dane z príjmu alebo poslednej známej daňovej povinnosti. Splatnosť preddavkov je vždy ku koncu mesiaca. Pokiaľ pripadne posledný deň mesiaca na sobotu alebo nedeľu, dňom splatnosti mesačného preddavku je nasledujúci pracovný deň.  

  Mesačné aj štvrťročné preddavky sa zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako sa vypočítajú preddavky pre FO – podnikateľa

  Poslednou známou daňovou povinnosťou je daň vypočítaná z čiastkového základu dane z príjmov podľa §6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty pri použití daňovej sadzby 19%. Žiadny iný čiastkový základ dane a daň z neho vypočítaná nemá vplyv na posúdenie platenia alebo neplatenia preddavkov. Rovnako, výšku poslednej známej daňovej povinnosti neovplyvňuje ani príjem zo zahraničia, ak bola podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uplatnená metóda vyňatia príjmov.

  Pre výpočet preddavkov sa použije pevná sadzba dane 19%, aj v prípade, ak by mal daňovník nárok uplatniť si zníženú daňovú sadzbu 15% pri výpočte daňovej povinnosti v daňovom priznaní.

  Ako sa vypočítajú preddavky pre PO

  Do lehoty na podanie daňového priznania sa preddavky vypočítajú z daňového priznania predchádzajúceho roka  nasledovne (rok 2019):

  (Riadok 500 x 21% sadzba dane) – riadok 610 úľavy na dani

  Po podaní daňového priznania (za rok 2020 a neskôr, až do prípadnej zmeny zákona) sa preddavky vypočítajú z riadku 1110 nasledovne:

  (Riadok 500 x 21% alebo 15% sadzba dane) – riadok 610 úľavy na dani

  Preddavky zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania (do 31.3.) sa nedoplácajú, ak je výška preddavkov po podaní daňového priznania vyššia. Celá daňová povinnosť sa vyrovná v daňovom priznaní za príslušné obdobie.

  Príklady platenia preddavkov na daň z príjmu

  1. Žiadne preddavky

  Karol je živnostník (§6 ods.1), ktorý začal podnikať v októbri 2020, a jeho daň z príjmu fyzických osôb za rok 2020 je 500€. Daň z príjmu zaplatí Karol jednorazovo po podaní daňového priznania a v roku 2021 preddavky na daň z príjmu platiť nebude. Jeho posledná známa daňová povinnosť z §6 ods. 1 a 2 totiž nepresiahla 5 000€.

  2. Štvrťročné preddavky

  Alena dosiahla za zdaňovacie obdobie 2020 príjmy zo závislej činnosti (§5), príjmy zo živnosti (§6 ods. 1), príjmy z prenájmu (§6 ods.3) a ostatné príjmy (§8). V lehote do 31.3.2021 podá daňové priznanie FO typ B (DP). Bude musieť platiť preddavky na daň v roku 2021 a v akej výške?

  r.40 DP

  Čiastkový základ dane §5

  15 000€

  r.55 DP

  Čiastkový základ dane §6 ods. 1 a 2

  32 000€

  r.65 DP

  Čiastkový základ dane §6 ods. 3 a 4

  2 800€

  r.71 DP

  Čiastkový základ dane §8

  12 000€

   

  Celkom daň zaplatená

   13 274,61€

   

  Posledná známa daňová povinnosť iba z §6 ods. 1 a 2 na posúdenie preddavkov

  32 000€*19% = 6 080€

   

  Preddavky od 1.4.2021 štvrťročné r.55*19%/4

  6 080/4= 1 520€

  Alena bude platiť ¼ ročné preddavky vo výške 1 520€ počnúc 2Q 2021.

  Firma Prvá s.r.o. v daňovom priznaní za obdobie:

  • 2019: v riadku 500 vykázala základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 38 500€. V riadku 1110 je daň 8 085€ (38 500€*21%). Z toho vyplýva, že firma bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 021,25€. Tieto preddavky zaplatí aj v roku 2021 do 31.3.2020 – do lehoty na podanie daňového priznania.
  • 2020: daňové priznanie podané v marci 2021 a v daňovom priznaní na r. 500 uvedie základ dane 58 500€. Na riadku 1110 vykáže daň 12 285€ (58 500€*21%), z čoho vyplynula povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 3 071,25€. Preddavok za 1. štvrťrok 2021 už nedopláca (platilo do 31.12.2020), ale celú daňovú povinnosť vyrovná v daňovom priznaní za rok 2021 podanom v roku 2022.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.