Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Superodpočet – nástroj na financovanie inovatívnych projektov
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Superodpočet – nástroj na financovanie inovatívnych projektov

Superodpočet – nástroj na financovanie inovatívnych projektov
Seyfor Slovensko, a.s.
19. 03. 2019
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se2
Superodpočet – nástroj na financovanie inovatívnych projektov

Superodpočet na výskum a vývoj (ďalej „VaV„) je strategický nástroj financovania inovácií, upravený zákonom o dani z príjmu právnických osôb č. 595/2003 Z. z., § 30c, ktorý umožňuje určité výdavky (náklady) odpočítať od daňového základu druhýkrát. Prostredníctvom tejto daňovej úľavy je možné ušetriť významné finančné prostriedky každý rok. Z každých 100 000 € investovaných do projektov výskumu a vývoja  je možné získať  21 000 € po splnení legislatívnych požiadaviek. Tento legislatívny nástroj je možné využívať na Slovensku od 1.1.2015.

Najvýznamnejšou zmenou novelizácie zákona z konca roka 2017 je navýšenie percentuálnej sadzby superodpočtu výdavkov (nákladov) na VaV v bežnom zdaňovacom období, platné od 1.1.2018. Za každý realizovaný projekt výskumu a vývoja je možné odpočítať 100 % (navýšenie z pôvodných 25 %) výdavkov na výskum a vývoj. Ďalšou významnou zmenou je možnosť zahrnutia do výdavkov superodpočtu – licencie za počítačový program (softvér), ktorý je priamo využívaný pri realizácii projektu VaV. Jedná sa len o špecializovaný softvér (napr. grafické a konštrukčné programy), nie o softvér zahrnutý v tzv. bežných kancelárskych balíkoch.

Aké výdavky (náklady) je možné odpočítať?

Odpočítať druhýkrát je možné výdavky, ktoré priamo súvisia s VaV projektmi ako napr.: mzdy a odvody interných zamestnancov, materiálne a prevádzkové výdavky, odpisy budov, strojov a zariadení, náklady na certifikáciu výsledku vývoja, nákup nehmotných výsledkov VaV od organizácie s osvedčením o VaV, náklady na služby nakúpené od vysokých škôl alebo výskumných organizácií.

Aké projekty  je možné uplatniť?

Vhodný projekt pre superodpočet, počas ktorého si spoločnosť rozširuje svoje skúsenosti o nové, v konkrétnej situácii doteraz nevyskúšané riešenie. Vždy je nutné posúdiť, či je projekt pre danú spoločnosť skôr rutina alebo sa vďaka nemu rozšírilo interné know-how. Firma musí byť schopná preukázať, v čom sa ich produkt, technológia alebo postup líši od bežne vyrábaných produktov a technológií, prípadne od bežne využívaných postupov. Môžeme povedať, že jednou z najťažších úloh pri príprave superodpočtu na VaV je práve presné vymedzenie toho, čo je vývojový projekt. Na identifikáciu vhodného projektu totiž neexistuje presný návod a v každej spoločnosti je nutné posudzovať výber vhodných projektov individuálne. Nie je možné presne povedať, že existuje nejaký zoznam projektov, ktoré budú vždy vhodné pre superodpočet. Individuálne posúdenie projektov v celkovom kontexte firmy je základom správneho využitia superodpočtu.

Ingrid Fischerová

Ayming Slovensko s.r.o.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.