Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Zdanenie predaja vozidla SZČO využívaného aj na súkromné účely z pohľadu zákona o dani z príjmu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zdanenie predaja vozidla SZČO využívaného aj na súkromné účely z pohľadu zákona o dani z príjmu

Zdanenie predaja vozidla SZČO využívaného aj na súkromné účely z pohľadu zákona o dani z príjmu
Seyfor Slovensko, a.s.
30. 06. 2022
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se6
Zdanenie predaja vozidla SZČO využívaného aj na súkromné účely z pohľadu zákona o dani z príjmu

Obsah

  Pre správne zdanenie auta daňou z príjmu hrá významnú rolu skutočnosť, či bol daný automobil zaradený v obchodnom majetku podnikateľa alebo nie. Obe situácie majú odlišné daňové riešenia. A ako to je v situácii, ak predávané vozidlo bolo zaradené v obchodnom majetku, ale využívané bolo okrem podnikania aj na súkromné účely? Poďme si tieto alternatívy spoločne prebrať.

  Pri zdanení príjmu z predaja vozidla musíme skúmať nielen to, či je alebo bolo dané vozidlo v obchodnom majetku, ale tiež to, či bolo využívane iba na podnikanie alebo aj na súkromné účely.

  Pre názornosť si skúmanú problematiku rozdelíme do jednotlivých etáp „života“ automobilu. Zjednodušene ide o tieto „životné“ etapy:

  • obstaranie auta,
  • užívanie vozidla a
  • vyradenie auta z dôvodu jeho predaje.

  Obstaranie auta do podnikanie

  Kúpa auta – aká je hranica vstupnej ceny

  V praxi je najčastejším spôsobom obstarania vozidla jeho nákup. Do obchodného majetku sa zaraďuje vozidlo, ktorého obstarávacia cena je vyššia než 1 700€ a doba používania viac ako jeden rok. V takom prípade je vozidlo zaradené do 1. odpisovej skupiny,  bude sa odpisovať 4 roky.

  V prípade, že fyzická osoba – podnikateľ vystupuje pod štatútom mikrodaňovníka, môže využiť zvýhodnenie pri odpisovaní majetku. Mikrodaňovník si môže určiť pre vozidlo ľubovoľnú výšku odpisu, maximálne však do výšky obstarávacej ceny auta . Podmienkou je, aby takéto auto bolo zaradené do obchodného majetku v roku, kedy spĺňa podmienky mikrodaňovníka a zároveň nejde o luxusný automobil (jeho obstarávacia cena nie je vyššia ako 48 000 €). Takýto postup bolo možné uplatniť prvý raz od 1.1.2021.

  Zaradenie automobilu do obchodného majetku – áno či nie

  Po nákupe vozidla zostáva rozhodnúť, či nový obstaraný majetok zaradiť do obchodného majetku alebo nie. Vzhľadom k tomu, že ak SZČO bude chcieť daňovo uplatniť odpisy auta, výdavky na opravy a údržbu, výdavky na pohonné hmoty, tak nebude mať inú možnosť, než automobil zaradiť do obchodného majetku.

  Zaradením do obchodného majetku sa rozumie jeho zaevidovanie v rámci vedenia daňovej evidencie alebo vedenia jednoduchého, prípadne podvojného účtovníctva tzn. vytvoriť kartu majetku. V prípade, že SZČO uplatňuje paušálne výdavky 60%, max. 20 000€ ročne, v rámci týchto výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na opravy a údržbu, výdavky na pohonné hmoty, odpisy a pod.

  Používanie vozidla

  Teraz uvažujme iba o variante, že je automobil hmotným majetkom a je zaradený do obchodného majetku.

  Daňové odpisy

  Po zaevidovaní majetku do obchodného majetku sa SZČO  rozhodne o spôsobe odpisovania.

  a) rovnomerné odpisy

  Doba odpisovania trvá štandardne 4 roky, sadzba je 25%.

  b) zrýchlené odpisy

  Doba odpisovania je tiež štandardne 4 roky, ako pri rovnomerných odpisoch, s tým rozdielom, že v prvých rokoch sú odpisy vyššie a ku konci sa znižujú.

  TIP: Prečítajte si článok o odpisovaní vozidla s príkladmi na výpočet odpisov.

  Používanie auta tiež na súkromné účely

  Pokiaľ dochádza k používaniu vozidla na podnikateľské účely aj na súkromné účely, musí SZČO krátiť všetky daňové výdavky s autom spojené – odpisy, opravy, pohonné hmoty, poistné. Krátením sa rozumie, že pomerná časť výdavkov na súkromné využitie nie je daňovým výdavkom, čiže neznižuje základ dane z príjmov.

  Najvhodnejším kritériom pre zistenie výšky krátenia, resp. pomeru v akom sa vozidlo využíva na podnikanie a v akom pomere sa využíva na súkromné výdaje, je kniha jázd. V knihe jázd sa eviduje, koľko kilometrov bolo najazdených za účelom podnikania a koľko súkromne.

  Iným spôsobom je použitie „paušálneho“ krátenia v pomere 80:20 – 80% výdavkov na podnikanie a 20% na súkromné účely. Popravde, väčšina živnostníkov uprednostňuje tento menej prácny spôsob určenia pomeru na výpočet daňových a nedaňových výdavkov.

   

  Predaj auta

  Určite najčastejším spôsobom, ako sa „zbaviť“ automobilu je jeho predaj. Príjem z predaja štandardne podlieha zdaneniu dani z príjmu.

  V prípade, že bolo vozidlo zaradené do obchodného majetku používané aj na súkromné účely a je predané, do zdaňovaných príjmov sa zaradí tento príjem v takom pomere, v akom pomere boli uplatňované daňové výdavky, čiže 80% (§19 ods.2 písm. t zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

  V prípade, že je vozidlo vyradené z obchodného majetku na súkromné použitie, a od momentu vyradenia z obchodného majetku do momentu predaja tohto vozidla uplynulo 5 rokov, je príjem z predaja tohto vozidla oslobodený od dane z príjmov. (§9 ods.1 písm. c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Praktický príklad obstarania automobilu SZČO iba na podnikateľskú činnosť

  Pán Karol si ako živnostník obstaral automobil vo výške 10 000€, ktorý zaradil do obchodného majetku.  Automobil bol používaný iba na podnikateľskú činnosť, z tohto dôvodov uplatňoval do daňových výdavkov odpisy a všetky ďalšie výdaje s spojené automobilom vo výške 100 %.

  Po piatich rokoch používania sa rozhodol, že automobil predá. Podarilo sa mu nájsť kupca, ktorému ho predal za 3000€. V okamihu predaje bolo vozidlo už plne odpísané, takže malo nulovú daňovú zostatkovú cenu.

  Základ dane z príjmu z predaja bol 3000€.

  Praktický príklad obstarania automobilu SZČO aj na súkromné použitie

  V druhom príklade si ukážeme, aký bude základ dane z príjmu v situácii, kedy pán Karol používa firemné vozidlo aj na súkromné účely. Do daňových výdavkov si uplatňoval 80% výdavkov súvisiacich s vozidlom, čiže 80% odpisov, pohonných hmôt, poistného a pod. Vozidlo po 5 rokoch používania predal za sumu 3000€. Ako zdaní príjem?

  Príjem z predaja vozidla 3000€ bude súčasťou základu dane z príjmov vo výške 2400€ (3000*0,8).

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.