Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.402
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.402

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.402
Seyfor Slovensko, a.s.
19. 05. 2021
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se47
Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.402

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.301 a verziou 21.402

Nová schéma Registračného listu fyzickej osoby

  • Sociálna poisťovňa zverejnila novú schému Registračného listu fyzickej osoby pre elektronické podanie. Schéma má nové označenie a obsahuje nové typy prerušení:

12 – prerušenie od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona v znení neskorších predpisov do skončenia tohto ošetrovania.

13 – prerušenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia podľa § 293fec zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z.

Na tieto zmeny reagujeme a upravili sme export Registračných listov tak, aby vyhovoval novým požiadavkám.

UPOZORNENIE: S platnosťou od 19.5.2021 bude možné podávať iba registračné listy, ktoré zodpovedajú novej schéme, to sa vzťahuje aj na prípad, ak zamestnancov iba prihlasujete alebo odhlasujete.

Evidencia predĺženej podpornej doby pri dlhodobých PN

  • Podľa novely Zákona o sociálnom poistení, môže Sociálna poisťovňa pri dlhodobých PN, prekračujúcich 52 týždňov predĺžiť dobu poberania nemocenského. Počas predĺženej doby sa zamestnancovi neprerušuje platenie sociálneho poistenia. Poistenie sa preruší až uplynutí predĺženej podpornej doby, ak neprítomnosť stále trvá.

Aby ste takúto neprítomnosť vedeli správne evidovať, pridali sme na Kartu neprítomnosti nové údaje – prepínač Predĺžená podporná doba a dátum pre zadanie dokedy toto obdobie trvá. Pre lepšiu orientáciu v dĺžke trvania dlhodobých PN sa na Karte neprítomnosti, ktorá je pokračovaním neprítomnosti z predchádzajúceho obdobia zobrazujú aj polia Skutočný začiatok neprítomnosti a celkový počet dní trvania, bez obdobia, ktoré prepláca zamestnávateľ.

Všetky uvedené údaje sa zobrazujú iba v prípade, ak ide o neprítomnosť, pri ktorej sa môže vyplácať nemocenské, tzn. ak si zvolíte neprítomnosť typu: Choroba, Úraz a Nariadená karanténa.

Tieto zmeny boli dostupné už vo verzii 21.401:

Doklady

  • V súvislosti so zavedením možnosti nazerania do minulých rokov v zoznamoch Interných dokladov, Pohľadávok a Záväzkov, sa pri určitom postupe krokov v dokladoch aktuálneho roka mohli zobraziť položky dokladu prechádzajúceho roka. Funkciu sme upravili, aby k takémuto stavu nedochádzalo.

Tieto zmeny boli dostupné už vo verzii 21.400:

Zabudnuté heslo

  • Zabudli ste svoje heslo do programu Money S3? Od verzie 21.400 môžete na karte Nastavenia prístupových práv nastaviť E-mail pre zaslanie nového hesla. Na túto adresu vám príde nové vygenerované heslo v prípade, ak zabudnete, aké heslo ste si do Money zadali.

Ukladanie fontov do PDF

  • V novej verzii môžete k vyexportovanému PDF uložiť aj použité fonty. Táto funkcia zabezpečí, že sa PDF súbor správne (s diakritikou) zobrazí aj na zariadeniach, ktoré nemajú nainštalované všetky fonty použité v danej tlačovej zostave. Nevýhodou tohto nastavenia je, že môže výrazne narásť veľkosť výstupného súboru, preto je použitie funkcie voliteľné. V prípade potreby si export fontov zapnete v Používateľskej konfigurácii / Ostatné / Tlačový export pomocou prepínača Do PDF ukladať aj použité fonty.

Dátum poslednej uzávierky

  • Ak je v Nastavení agendy vyplnený dátum Poslednej uzávierky, nie je možné vložiť do uzatvoreného obdobia žiaden doklad alebo upraviť už uložené doklady. Money vás na túto skutočnosť pri ukladaní dokladov upozorní a po novom aj nasmeruje, kde v programe je možné dátum poslednej uzávierky zmazať.

Export stavu zásob kompletov a sady

  • V XML exportoch zásob je teraz uvádza aj informácie o stave Zásob typu Sada a Komplet. Stavy sa pri exporte vypočítavajú podľa komponentov.

Zaokrúhľovanie daňových odpisov

  • Upravili sme postupnosť zaokrúhľovania pri výpočte Plánu daňových odpisov dlhodobého majetku. Nastavené zaokrúhlenie (na centy matematicky) program zohľadňuje pri výpočte odpisu v prvom roku odpisovania  v každom kroku výpočtu.

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia