Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.200
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.200

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.200
Seyfor Slovensko, a.s.
15. 02. 2023
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.200

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 23.200 a verziou 23.100.

Aktualizované mzdové tlačové zostavy

  • Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane z príjmov – pripravili sme výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2022. Money automaticky prepočítava nároky na daňový bonus na vyživované deti, v súlade s legislatívou porovná pôvodný a nový výpočet a doplní pre zamestnanca najvýhodnejšiu sumu. Zohľadňuje pritom sumy vyplatené v mzdách spracovaných v programe alebo daňový bonus vyplatený iným zamestnávateľom. K dispozícii je upravený tlačový formulár podľa vzoru platného pre rok 2022.
  • Réžia / Vyúčtovanie danePre rok 2022 platí nový vzor Ročného hlásenia o zrazenej dani z príjmov.  Po novom sa pri každom zamestnancovi uvádza aj rozpis detí, na ktoré si uplatňoval daňový bonus počas roka alebo v ročnom zúčtovaní dane, naopak z tlačiva vypadli údaje o zamestnaneckej prémii, či samostatné vykazovanie príjmov za dohody. Zároveň sme zaktualizovali export do súboru vhodného pre elektronické podanie. Pre tlač je možné využiť aktualizované PDF formuláre, ktoré sú k dispozícii pod tlačidlom Tlačivo MF SR.

UPOZORNENIE: Ku dňu uzávierky verzie nebolo Ročné hlásenie zverejnené v aplikácii eDane, nastavenie automatického exportu do eDane bude preto k dispozícii v niektorej z nasledujúcich verzii Money S3.

Výnimka z doplatku na zdravotné poistenie – oznámenie zamestnanca

  • Na Karte zamestnanca na záložke Mzdy – Odpočítateľné položky sme pridali nový prepínač Dôvod na neuplatňovanie doplatku do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie Oznámil zamestnanec. Prepínač zapnite, ak zamestnanec vyplnil Oznámenie o neuplatňovaní doplatku (vid dokument MZ SR) – zvyčajne ide o situáciu, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov alebo je zároveň SZČO. Ak ste sa dôvod na neuplatňovanie doplatku do minimálneho preddavku dozvedeli z „iných zdrojov“, prepínač nechajte vypnutý.

Prepínač nemá vplyv na samotný výpočet doplatku, slúži iba na jednoduchšie vyplnenie poľa Výnimka z doplatku v Mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie. Výnimka sa bude plniť hodnotou Áno iba v prípade, ak je vyplnený dôvod na neuplatňovanie doplatku a zároveň dôvod oznámil zamestnanec.

Druhá znížená sadzba DPH v daňových zostavách

  • Od nového roku je možné na vybrané dodania uplatniť zvýhodnenú znížená sadzba DPH vo výške 5 %. Upravili sme funkcie daňových zostáv, tak aby sa doklady s novou sadzbou správne započítavali do riadkov Daňového priznania k DPH  a vstupovali do Kontrolného výkazu DPH.

Prehľadnejší protokol hromadného párovania úhrad

  • Funkcia Hromadného párovania úhrad Bankových a pokladničných dokladov a s ňou spojená možnosť generovať k úhradám preplatky doteraz vytvárala výsledný protokol vo formáte obyčajného textu. Po novom môžete zobraziť alebo uložiť protokol Hromadného párovania úhrad aj vo formáte HTML, kde sú informácie zobrazené prehľadnejšie.

Jednoduchšia práca s Editorom väzieb

  • Do Editora väzieb, ktorý používate napr. pri výbere filtrovania pre viac firiem, stredísk, stredísk, zákaziek, činností sme doplnili novú funkciu Vyňať všetko – tlačidlom odstránite naraz všetky záznamy v editore.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia