Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.100
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 17.100

Seyfor Slovensko, a.s.
26. 01. 2017
Doba čtení6 minút čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.100 (v distribúcii od 26. januára 2017).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 17.100![/button]

Čo je nové vo verzii?

Legislatívne novinky

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb pre rok 2016

 • Zaktualizovali sme daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B podľa vzoru platného pre rok 2016. Pripravené sú výstupy do originálnych tlačív (Nastavenie tlače/Tlačivo MF SR) a rovnako aj export súboru vhodného pre elektronické podanie. Prostredníctvom voľby Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače zostavy vyexportujete priamo do aplikácie eDane/Java alebo pripravíte súbor, ktorý načítate na portál Finančnej správy SR.
 • Doplnili sme aparát daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Po novom môžete prevziať údaje o SK NACE z pripraveného zoznamu. Doplnili sme odkazy na súvisiace oddiely tak, aby bola orientácia v zostave jednoduchšia. Pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb sa pre rok 2016 použije rovnaký vzor ako v minulom roku.

Nový vzor Kontrolného výkazu DPH platný od januára 2017

 • Pripravili sme export nového vzoru Kontrolného výkazu DPH do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od januára 2017. Priamy export do eDane/Win a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Mzdy a personalistika

 • Pripravili sme nový vzor ročného zúčtovania dane platný pre rok 2016.
 • Do pripravených zoznamov sme doplnili nové sumy minimálnych Mzdových príplatkov platné od 1.1.2017. Do vašej agendy ich prevezmete kliknutím na tlačidlo Pripravený zoznam priamo v zozname Typy príplatkov.
 • V Nastavení miezd sme zaktualizovali percentuálne sadzby odvodu na doplnkové starobné sporenie (pre rok 2017 platí pre odvod do II. piliera sadzba 4,25 %).
 • Po novom je možné v podvojnom účtovníctve zaúčtovať Nezdaniteľné dávky prostredníctvom Interných dokladov. Zaúčtovanie môžete nastaviť na Karte dávky, ak ich zadávate na Karte zamestnanca. Pre všetky nezdaniteľné dávky zadané na Kartách zamestnancov bude vytvorený jeden Interný doklad, na ktorom bude pre každého zamestnanca vytvorená jedna položka.
 • Zaktualizovali sme preberanie údajov do tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Preplatky zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia navyšujú sumu v riadku 01 Úhrn vyplatených príjmov, nedoplatky zvyšujú sumu zdravotného poistenia (riadok 05 – z toho zdravotné poistenie).

Automatické načítanie údajov o firmách z databáz slovenských a českých firiem

 • Adresné údaje vašich obchodných partnerov už nemusíte vypisovať ručne. Stačí zadať IČO a kontaktné údaje ako je názov firmy alebo sídlo sa doplnia automaticky z databáz slovenských a českých firiem. Nová funkcia Automaticky načítať údaje o firme z databázy firiem je dostupná na Kartách dokladov a v Adresári.

Vybaviteľné položky – nová tlačová zostava v objednávkach

 • Nová tlačová zostava Vybaviteľné položky vám umožní vytlačiť zoznam položiek objednávok, ktoré je možné vybaviť (je pre ne tovar skladom). Vybaviteľné položky môžete zoskupovať podľa zásob alebo firiem a zásob. Objednávky od vybraných partnerov môžete uprednostniť voľbou Adresného kľúča, prípadne zostavu obmedziť pomocou dátumu „Vybaviť neskôr“ alebo zostavu vytlačiť len pre kompletne vybaviteľné objednávky. Voliteľne je možné tlačiť čísla dokladov položiek (detaily), alebo do zostavy zahrnúť aj tlač zásob typu Služba alebo neskladových položiek.

Nový modul Import dokladov z Excelu

 • Pripravili sme nový modul Import dokladov z Excelu, ktorý vám umožní importovať doklady a naskladňovať zásoby z externých súborov vo formáte xls. Importovať je možné Faktúry prijaté aj vystavené, vrátane zálohových faktúr, či dobropisov. Import je podporovaný aj v zoznamoch Pohľadávok a Záväzkov. Súčasťou modulu je aj rozšírenie funkcií importovania zásob z Excelu. Po novom je možné naimportované zásoby automaticky naskladňovať pomocou Príjemky alebo Prijatého dodacieho listu.

Automatické zálohovanie a údržba dát

Novinky v module S3 Automatic

 • Rozšírili sme funkcionalitu modulu S3 Automatic o dve nové úlohy Údržba dát a Zálohovanie dát. Rovnako ako všetky existujúce, aj tieto úlohy je možné nastaviť tak, aby sa spustili vo vami zvolenom časovom intervale. O výsledku spracovania úloh vás bude S3 Automatic informovať e-mailom odoslaným prostredníctvom Poštového klienta S3 alebo iným podporovaným poštovým klientom. Tieto úlohy vyžadujú pre svoj bezchybný priebeh jedinečný prístup k databázam programu. Vyžaduje sa teda ukončenie Money S3 a S3 Automatic musí byť spustený na pozadí (v tray ikonách Windows).

Ďalšie novinky vo verzii

Doklady

 • Pri manuálnom vybavovaní objednávok, dopytov a ponúk sa v texte dialógu rozlišuje, či ide o vybavovanie objednávky, ponuky alebo dopytu.
 • Pomocou Hromadných operácií na karte dokladu je možné zadať hromadne zľavu na označené položky dokladov (Faktúry vystavené a prijaté, Objednávky, Ponuky, Dopyty a Skladové doklady). Premenná Zľava nie je v hromadných operáciách prístupná na dokladoch, kde nie je povolená zľava položky (napr. Prevodka)
 • Pri vytvorení novej Predajky pomocou voľby OK a nový zostáva kurzor na tlačidle OK a nový. Predajky je tak možné rýchlo ukladať pomocou klávesu Enter.

Sklad

Na Karte zásoby v záložke Obchod na internete je možné zadávať Zľavu na desatinné čísla.

Výmena dát

 • Nástroje / Výmena dat / Poštový klient S3 – pridali sme nový priečinok Archív. Na karte správy môžete teraz vyberať e-mailové adresy priamo z Adresára.
 • Nastavenie konfigurácie spracovania dátovej výmeny medzi Centrálou a Klientom sme upravili tak, aby boli akceptované aj faktúry, ktoré majú duplicitný variabilný symbol.
 • Import zásob z XML teraz automaticky generuje PLU v prípade, že je v Nastavení agendy / Sklad zapnutá funkcia Automaticky generovať PLU pri založení skladovej karty.

Ostatné

 • V zozname Pripojených dokumentov pomocou novej voľby Uložiť ako je možné zo zoznamu pripojených dokumentov uložiť do vybraného priečinku súbory pripojené k záznamom v zoznamoch.
 • Optimalizovali sme tiež sťahovanie aktualizácií programu. Sťahovanie aktualizácií je tak rýchlejšie.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 17.100![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia