Fakturácia

Čo je to fakturácia?

Fakturácia je proces vystavovania, prijímania, úhrada a účtovanie faktúr. Je jednou z najdôležitejších administratívnych činností každej firmy. Zatiaľ čo živnostník či drobný podnikateľ si môže fakturáciu robiť sám, stredne veľké a veľké firmy si na to najímajú účtovníkov.

K uľahčeniu a urýchleniu fakturácie slúži účtovný systém, napr. iDoklad alebo Money S3.