Blog Money / Slovník pojmov / Fakturácia

Fakturácia je proces vystavovania, prijímania, úhrada a účtovanie faktúr. Je jednou z najdôležitejších administratívnych činností každej firmy. Zatiaľ čo živnostník či drobný podnikateľ si môže fakturáciu robiť sám, stredne veľké a veľké firmy si na to najímajú účtovníkov.

K uľahčeniu a urýchleniu fakturácie slúži fakturačný program v Money S3.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Finančná správa