HR (z anglického Human Resources) po slovensky ľudské zdroje, sú vedľa „pôdy“ a „kapitálu“ jedným z troch základných výrobných faktorov. V praxi sa však pod termínom HR často myslí „HR oddelenie“ alebo „HR manažér“.

Takýchto manažér (alebo oddelenie) má na starosti nábor, rozvoj či motiváciu ľudských zdrojov – teda zamestnancov. HR je novší výraz pre personalistiku. Zatiaľ čo personalista mal v užšom slova zmysle na starosti iba nábor zamestnancov a administratívu s tým spojenú, HR manažér rieši navyše aj motiváciu alebo spokojnosť ľudí vo firme. Dnes už ale oba termíny splývajú a od personalistiky sa čaká to isté ako od HR manažéra.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Hrubá mzda