Likvidita je termín označujúci to, ako rýchlo je možné určitú investíciu či tovar speňažiť, t. j. predať.

Ak máte peniaze na sporiacom účte, môžete ich kedykoľvek vybrať a použiť. Sú teda plne likvidné.

Iná situácia nastane, keď máte peniaze uložené ako termínovaný vklad, napríklad na dobu dvoch rokov. Tieto peniaze sú síce vaše, ale nedostanete sa k nim hneď. Musíte počkať, kým vyprší úložný čas. Kvôli tomu je ich likvidita výrazne nižšia.

Predstavte si, že predávate fyzický tovar a nakupujete zásoby. Žiadaný tovar je vysoko likvidný – keď ho dáte do predaja, za pár dní máte peniaze späť. Naopak skladové „ležiaky“ majú nízku likviditu – trvá dlho, než sa vám podarí premeniť ich opäť na peniaze.

V podnikaní aj v osobnom živote potrebujete finančnú rezervu pre prípad nečakaných udalostí. Nemusíte celú rezervu držať v hotovosti alebo na sporiacom účte, ale potrebujete, aby bola rýchlo likvidná.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Logistika