Blog Money / Slovník pojmov / Preddavky na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Zatiaľ čo za zamestnanca odvádza pravidelné mesačné preddavky na daň z príjmov zamestnávateľ, pri podnikaní prvý rok preddavky neplatíte. V ďalších rokoch sa preddavky odvíjajú od výšky vašej poslednej známej daňovej povinnosti (pri fyzických osobách) alebo dane uvedenej v poslednom daňovom priznaní (pri právnických osobách).

Ak ste fyzická osoba a vaša posledná známa daňová povinnosť (19 % zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), alebo ak ste právnická osoba a vaša daň uvedená v poslednom daňovom priznaní:

  • nepresiahla 5 000 eur, preddavky neplatíte,
  • presiahla 5 000 eur, ale nepresiahla 16 600 eur, platíte štvrťročné preddavky,
  • presiahla 16 600 eur, platíte mesačné preddavky.

Preddavky sú vždy splatné do konca príslušného obdobia. Tzn. pri mesačných preddavkoch do konca príslušného mesiaca. Pri štvrťročných preddavkoch do konca príslušného štvrťroka.

Aj keď platíte daň z príjmov preddavkami v priebehu roka, musíte na jar nasledujúceho roku podať daňové priznanie. V ňom uvediete zaplatené preddavky za uplynulý rok, ktoré vám znížia výslednú daň.

Následne buď uhradíte nedoplatok (pokiaľ je vypočítaná daň vyššia ako zaplatené preddavky), alebo daňový úrad požiadate o vrátenie preplatku.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Prevádzkovateľ