Blog Money / Slovník pojmov / Spotrebná daň

Patrí medzi nepriame dane. Štát prostredníctvom tejto dane reguluje trh – zvyšuje cenu škodlivého a zdravotne nevhodného tovaru a očakáva vďaka tomu nižší záujem o tento tovar. Spotrebné dane sú nástrojom, ktorý štát využíva na nepriamu podporu vybraných energetických zdrojov.

V Slovenskej republike sa spotrebná daň vzťahuje na nasledujúce komodity:

  • víno,
  • pivo,
  • lieh,
  • tabakové výroby,
  • minerálny olej,
  • elektrina,
  • uhlie,
  • zemný plyn.

Zdaniteľným obdobím pre odvod spotrebnej dane je 1 mesiac a predstavuje významnú časť rozpočtu Slovenskej republiky.

Späť na slovník pojmov