Súvaha patrí k základným účtovným výkazom a udáva prehľad majetku podniku k určitému dňu. Súvaha sa teda vzťahuje k presnému dátumu a ukazuje preto pohľad na majetok účtovnej jednotky iba v určitom časovom okamihu.

Súvaha sa skladá z dvoch strán: aktív a pasív. Obe sa na majetok pozerajú z trocha iného uhla.

Na strane aktív je vypísaný majetok účtovnej jednotky v jednotlivých položkách. V aktívach je presný prehľad, čo v danom okamžiku účtovná jednotka vlastní.

Na strane pasív sú uvedené informácie, odkiaľ účtovná jednotka majetok financovala – aké sú tzv. zdroje krytia majetku. Uvádzajú sa tam napríklad dary, vklady vlastníkov do spoločnosti alebo záväzky, ktoré musia byť v budúcnosti uhradené.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Systém eKasa