Blog Money / Slovník pojmov / Vymeriavací základ

Pojem vymeriavací základ sa používa na označenie sumy, z ktorej sa počíta výška zdravotného a sociálneho poistenia. Vymeriavací základ zamestnanca je spravidla rovnaký ako jeho hrubá mzda. Pre SZČO sa vymeriavací základ počíta istým prepočtom jej základu dane z príjmov.

Poistné na zdravotné poistenie platené zamestnancom je 4 % a platené zamestnávateľom je 10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. Poistné na sociálne poistenie platené zamestnancom je 9,4 % a platené zamestnávateľom je 25,2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. SZČO platí zdravotné poistenie vo výške 14 % a sociálne poistenie vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu.

Ďalej existuje pojem minimálny vymeriavací základ, ktorý platí v oblasti zdravotného aj sociálneho poistenia a vzťahuje sa len na SZČO, nie na zamestnanca a zamestnávateľa. Pokiaľ si človek zarobí nižšiu čiastku, než je minimálny vymeriavací základ, poistné sa mu už nepočíta z jeho reálnych príjmov, ale z minimálneho vymeriavacieho základu.

Podobne funguje maximálny vymeriavací základ, ktorý platí len v oblasti sociálneho poistenia a vzťahuje sa na zamestnanca, zamestnávateľa aj SZČO. Ak si človek zarobí viac, než je maximálny vymeriavací základ, poistné sa mu nepočíta z jeho reálnych príjmov, ale z maximálneho vymeriavacieho základu.

Minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa odvíja od výšky priemernej mzdy spred dvoch rokov. Preto sa ich výška každý rok mení.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Vyradenie majetku