Blog Money / Slovník pojmov / Živnostenský zákon

Živnostenský zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania v SR. Definuje druhy živností, vznik a zánik živnostenského podnikania a tiež informuje o kontrolách živnostníkov a pokutách.

Živnostenský zákon rozdeľuje živnosti do troch skupín – remeselné, viazané a voľné. Zatiaľ čo pri voľných živnostiach stačí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti ako vek 18 a viac rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony, pri remeselných a viazaných živnostiach je potrebné preukázať aj odbornú spôsobilosť.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Zostatková cena majetku