Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.401

Solitea, a.s. | 10. 05. 2021

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.301 a verziou 21.401

Doklady

  • V súvislosti so zavedením možnosti nazerania do minulých rokov v zoznamoch Interných dokladov, Pohľadávok a Záväzkov, sa pri určitom postupe krokov v dokladoch aktuálneho roka mohli zobraziť položky dokladu prechádzajúceho roka. Funkciu sme upravili, aby k takémuto stavu nedochádzalo.

Tieto zmeny boli dostupné už vo verzii 21.400:

Zabudnuté heslo

  • Zabudli ste svoje heslo do programu Money S3? Od verzie 21.400 môžete na karte Nastavenia prístupových práv nastaviť E-mail pre zaslanie nového hesla. Na túto adresu vám príde nové vygenerované heslo v prípade, ak zabudnete, aké heslo ste si do Money zadali.

Ukladanie fontov do PDF

  • V novej verzii môžete k vyexportovanému PDF uložiť aj použité fonty. Táto funkcia zabezpečí, že sa PDF súbor správne (s diakritikou) zobrazí aj na zariadeniach, ktoré nemajú nainštalované všetky fonty použité v danej tlačovej zostave. Nevýhodou tohto nastavenia je, že môže výrazne narásť veľkosť výstupného súboru, preto je použitie funkcie voliteľné. V prípade potreby si export fontov zapnete v Používateľskej konfigurácii / Ostatné / Tlačový export pomocou prepínača Do PDF ukladať aj použité fonty.

Dátum poslednej uzávierky

  • Ak je v Nastavení agendy vyplnený dátum Poslednej uzávierky, nie je možné vložiť do uzatvoreného obdobia žiaden doklad alebo upraviť už uložené doklady. Money vás na túto skutočnosť pri ukladaní dokladov upozorní a po novom aj nasmeruje, kde v programe je možné dátum poslednej uzávierky zmazať.

Export stavu zásob kompletov a sady

  • V XML exportoch zásob je teraz uvádza aj informácie o stave Zásob typu Sada a Komplet. Stavy sa pri exporte vypočítavajú podľa komponentov.

Zaokrúhľovanie daňových odpisov

  • Upravili sme postupnosť zaokrúhľovania pri výpočte Plánu daňových odpisov dlhodobého majetku. Nastavené zaokrúhlenie (na centy matematicky) program zohľadňuje pri výpočte odpisu v prvom roku odpisovania  v každom kroku výpočtu.

 

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články