Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.650

Solitea, a.s. | 27. 07. 2021

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.600 a verziou 21.650

Mzdové zostavy

  • Rozšírili sme preberanie údajov z adresy zdravotnej poisťovne v tlačovej zostave Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa na ZP. Po novom sa pri výbere adresy z Adresára prevezme do zostavy aj Kód zdravotnej poisťovne. Kód zdravotnej poisťovne musí byť vyplnený na Karte adresy v poli Kód partnera.
  • Upravili sme načítanie údajov o Vylúčených dobách v Evidenčnom liste dôchodkového poistenia. Do výlučných dôb sa automaticky započítavajú kalendárne dni neprítomnosti typu Prekážka na strane zamestnávateľa. Do vylúčených dôb vstupujú iba nasledujúce druhy prekážok Mimoriadna situácia (80 %) alebo Prevádzkové dôvody (dohoda 60 %). Rovnako sa do zostavy (pole Vymeriavací základ počas vylúčených dôb) preberajú aj zodpovedajúce hodnoty náhrady za tieto prekážky zo spracovaných miezd.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články